Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10536748

Odwiedza nas 664 gości oraz 0 użytkowników.

Didache (9-10; 14, 1-3)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Didache czyli Nauka Dwunastu Apostołów (Didache tou Kyriou dia ton dodeka apostolon tois ethnesis) - zbiór nakazów moralnych, modlitw, przepisów liturgicznych i zarządzeń organizacyjnych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, został napisany w końcu I lub na początku II wieku w Syrii. Liczy 16 rozdziałów i dzieli się na trzy części. Część druga zawiera modlitwy i przepisy liturgiczne dotyczące chrztu, postów, sprawowania Eucharystii oraz podaje - przytoczoną niżej - eucharystyczną modlitwę dziękczynną. Tekst Didache jest znany z jedynego manuskryptu odnalezionego w 1873 roku przez Ph. Bryenniosa.

 

A co do Eucharystii,
takie odmawiajcie modły dziękczynne;
Najpierw za Kielich:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święty winny szczep Dawida, sługi Twego,
Który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę Swego,
Tobie chwała na wieki!
Poczem za łamany chleb:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za wiedzę.
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę Swego.
Tobie chwała na wieki!
Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach,
A zebrany stał się jedno,
Tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi
Do Królestwa Twego.
Albowiem Twoja jest chwała i moc;
Przez Jezusa Chrystusa,
Na wieki!
Nikt przecie niech nie pożywa i nie pije
z waszej Eucharystii,
Tylko ochrzczeni w imię Pańskie.
Toć o tern właśnie powiedział Pan:
„Nie dawajcie psom tego, co święte".

A po nasyceniu się
Takie odmawiajcie modły dziękczynne:
Dziękujemy Ci, Ojcze Święty,
za święte imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
I za wiedzę,
I za wiarę,
I za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę Swego.
Tobie chwała na wieki!
Ty, Panie Wszechmocny,
Stworzyłeś wszystko dla imienia Swego,
Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie,
Aby do Ciebie dziękczynne zanosili modły,
Nam zaś dałeś pokarm duchowy,
I napój,
I żywot wieczny,
Przez Jezusa, Sługę Swego.
Przede wszystkim dziękczynne do Ciebie wznosimy Modły,
Bo jesteś Potężny.
Tobie chwała na wieki!
Pomnij, Panie, na Kościół Swój,
I wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go do doskonałości w miłości Swojej,
I zgromadź go od czterech wiatrów,
Pełen świętości,
Do Królestwa Twego,
Któreś mu zgotował.
Albowiem Twoja jest potęga i chwała,
Na wieki! Amen.
Niech przyjdzie łaska,
I niech przeminie ten świat. Amen.
Hosanna domowi Dawidowemu!
Kto święty, niech przystąpi,
Kto zaś nim nie jest, niech czyni pokute!
Maran Atha!
Amen.

 

A prorokom pozwólcie dziękczynne wznosić
Modły, ile tylko zechcą.
W dzień zaś Pański gromadźcie się,
Łamcie chleb i czyńcie dzięki,
Wyspowiadawszy się pierwej z grzechów swoich,
Ażeby czysta była ofiara wasza.
A żaden, kto żyje w nieporozumieniu z swym towarzyszem,
Niech się z wami nie gromadzi,
Dopóki się nie pojednają,
Ażeby się nie splamiła ofiara wasza.
Takie jest bowiem słowo Pańskie:
,,W każdym miejscu i czasie wznoście Mi ofiarę czystą,
Albowiem Król wielki jestem,
Mówi Pan,
A imię Moje przedziwne między narodami".