Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10536174

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Dwunastu Apostołów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Jest to jedna z najstarszych anafor syryjskich, dobrze znana już w tych czasach, gdy Jan Chryzostom był prezbiterem Kościoła Antiochii. W Kościele bizantyjskim została wprowadzona przez Jana Chryzostoma i nosi obecnie imię tego wielkiego Ojca Kościoła. Natomiast w Kościele syro-antiocheńskim Anafora Dwunastu Apostołów do dzisiaj jest najbardziej popularna ze wszystkich anafor tego Kościoła. Porównaj także maronicką Anaforę Dwunastu Apostołów.

 

D.: Stańmy dobrze.

L.: Miłosierdzie, pokój.

K.: Miłość Boga Ojca [łaska Syna Jednorodzonego, wielkiego Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i jedność Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi].

L.: I z duchem twoim.

K.: W gorę serca.

L.: Wznosimy je do Pana.

K.: Dzięki składajmy Panu.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

Godną i sprawiedliwą jest rzeczą, abyśmy Ciebie wielbili, Ciebie wysławiali, prawdziwego Boga Ojca, Jednorodzonego Twego Syna i Świętego Ducha. Ty z niebytu powołałeś [nas] do istnienia i upadłych znowu podniosłeś i nie opuściłeś, czyniąc wszystko, aby nas zaprowadzić do nieba i dać nam Swoje przyszłe Królestwo. Za to dzięki składamy Tobie i Twemu Jednorodzonemu Synowi i Duchowi Świętemu.

Przed Tobą i wokół Ciebie stoją Cherubini [mający] cztery oblicza i sześcioskrzydli Serafini, chwałę majestatu Twego niemilknącymi usty i nieustannymi głosy ze wszystkimi mocami niebios sławiąc, śpiewając, wołając i głosząc.

L.: Święty, Święty, Święty [Pan Sabaoth. Pełne są niebiosa i ziemia majestatu Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach].

Kapłan pochylony: Święty jesteś i Najświętszy z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym. Święty jesteś i Najświętszy w wielkości Twojej chwały. Ty tak umiłowałeś świat, że Syna Twego Jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto wierzy w Niego nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(donośnie): On to przyszedł i spełniwszy wszystko o nas przewidziane, w nocy, w której został wydany, wziął chleb w swoje święte ręce i podniósłszy [go] ku niebu, pobłogosławił, uświęcił, przełamał i dał świętym swoim uczniom i apostołom mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest Ciało moje, które za was i za wielu jest łamane i wydane na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.

Podobnie i kielich; po wieczerzy zmieszawszy wino i wodę, dzięki czynił, pobłogosławił, uświęcił, skosztował, dał swoim uczniom i apostołom mówiąc: Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest krew Nowego Przymierza, która za was i za wielu jest wylewana i wydawana na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.

To czyńcie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie spożywać ten chleb i pić ten kielich, śmierć moją będziecie głosić i moje zmartwychwstanie wyznawać, aż przyjdę.

L.: Śmierć Twoją, Panie, [wspominamy, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Prosimy Ciebie o miłosierdzie, błagamy o odpuszczenie i darowanie grzechów; niech Twoje miłosierdzie będzie nad nami wszystkimi].

K.: Wspominając przeto, Panie, to zbawienne przykazanie całej Twojej Opatrzności, co się dla nas dokonało: krzyż, po trzech dniach zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy chwały Ojca i powtórne chwalebne Twoje przyjście, gdy przyjdziesz w chwale sądzić żywych i umarłych i oddać wszystkim ludziom według ich uczynków z miłością ku nim, Kościół Twój i Twoja owczarnia błagają przez Ciebie i z Tobą mówiąc do Twego Ojca: zmiłuj się nade mną.

L.: Zmiłuj się [nad nami, Wszechmogący Ojcze, zmiłuj się nad nami].

K.: My również, Panie, wyznajemy Ciebie, dzięki Ci składając za wszystkich i ze względu na wszystko.

L.: Ciebie sławimy, [Ciebie błogosławimy, Tobie dzięki czynimy, Panie, i błagamy Ciebie, Boże nasz; miłosierny bądź, o Dobry, i zmiłuj się nad nami].

D.: W milczeniu i z bojaźnią [stójcie i módlcie się. Módlcie się. Pokój z nami i spokój z nami wszystkimi].

K.: Prosimy Ciebie, Wszechmogący Panie i Boże świętych mocy, padając na twarz przed Tobą, abyś zesłał Ducha Twego Świętego na leżące tutaj dary.

(donośnie): I okaż chleb ten najdroższym Ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a kielich ten Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby stał się dla wszystkich przyjmujących je na życie i zmartwychwstanie, na odpuszczenie grzechów, na uleczenie duszy i ciała, na oświecenie rozumu i na usprawiedliwienie przed straszliwym trybunałem Chrystusa Twego; i aby nikt nie zginął z Twego ludu, lecz uczyń nas wszystkich, Panie, godnymi, abyśmy bez znużenia służąc Tobie i przebywając w Twojej służbie przez wszystkie dni naszego życia, korzystali z Twych niebieskich, wiecznych i życiodajnych Tajemnic, przez Twoje miłosierdzie, Twoją łaskę i przyjaźń do ludzi, teraz [i zawsze, i na wieki wieków].

L.: Amen.

Kapłan pochylony: Ofiarujemy więc Tobie, Panie Wszechmogący, tę duchową ofiarę za wszystkich ludzi, za Twój Kościół powszechny, za biskupów, którzy wiernie głoszą w nim słowo prawdy, za mnie niegodnego, za kapłanów i diakonów, za wszystkich wiernych tego regionu, za cały Twój wierny lud, za stróżów Twojej owczarni, za ten święty kościół, za każde miasto i krainę, za wiernych, za klimat i za owoce ziemi, za naszych braci w wierze, którzy znajdują się w trudnościach, za tych, którzy przynieśli te dary i za tych, których wymienia się zwykle w świętych Twoich Kościołach; wszystkim im udziel pomocy. Za naszych ojców i braci, którzy dawniej zmarli w wierze prawdziwej, abyś udzieli im boskiej chwały w dniu sądu; nie pozywaj ich przed sąd, ponieważ nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.

(donośnie): Jeden tylko znalazł się bez grzechu na ziemi, Twój Syn Jednorodzony, Pan nasz Jezus Chrystus, wielkie Przebłaganie naszego rodzaju, przez którego oczekujemy znalezienia miłosierdzia i odpuszczenia grzechów dla nas i dla nich.

L.: Daruj i przebacz, [Boże, nasze przewiny, dobrowolne i mimowolne, znane i nieznane].

K.: Przede wszystkim wspominamy świętą Matkę Boga, Maryję zawsze Dziewicę, świętych apostołów, świętych proroków, męczenników, którzy promienieją swym zwycięstwem, i wszystkich świętych, którzy spodobali się Tobie. Przez ich modlitwy i ich wstawiennictwo zachowaj nas ode złego i niech Twoje miłosierdzie będzie nad nami na tym i na tamtym świecie.

Aby w tym, tak jak we wszystkim, było błogosławione Twoje imię wraz z imieniem Jezusa Chrystusa i Świętego Ducha Twego.

L.: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.