Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10962284

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Dwunastu Apostołów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

W ciągu wieków przenikały się wzajemnie różne tradycje liturgiczne. Dlatego też Anafora Dwunastu Apostołów, najpopularniejsza z anafor syryjskich, posiada również swoją wersję maronicka, do dzisiaj celebrowaną w tym Kościele.

 

Kapłan cicho: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, odpowiednie i słuszne, Tobie oddawać chwałę, Ty bowiem jesteś święty i Dawca życia. Godne jest, abyśmy Ciebie wielbili. Odpowiednie jest, abyśmy Ciebie wywyższali i Tobie składali dziękczynienie. Ty bowiem jesteś błogosławiony z Twoim Ojcem i z Twoim Duchem Ożywiającym i Świętym.

(donośnie): Cherubini o czterech obliczach i Serafini o sześciu skrzydłach stoją wokół Ciebie, zakrywając dwoma skrzydłami swoje oblicza, dwoma nogi, a na dwóch latają jeden ku drugiemu, śpiewając swoimi czystymi głosami Boży hymn, wołając i mówiąc Trishagion:

[L.: Święty, Święty, Święty jesteś. Panie Mocny, Boże Zastępów. Niebo i ziemia pełne są chwały i wspaniałości Twojego majestatu. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach].

Kapłan cicho: Święty, Święty, Święty jesteś. Panie, pełen miłosierdzia, współczucia i łaskawości. Święty jest Twój Syn Jednorodzony. Święty jest Twój Duch Święty i Ożywiający. Ty jesteś Święty i Dawca dóbr. To dla naszego zbawienia Twój Syn Jednorodzony wcielił się z Dziewicy Maryi i przez swoją Boską ekonomię zbawił nas i wybawił od zniszczenia.

(donośnie): On, który dla nas stał się człowiekiem, pozostając bez zmiany, poszedł na zbawczy krzyż i przed swoją ożywiającą męką wziął chleb w swoje ręce, błogosławił, uświęcił, połamał i dał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje Ciało, które jest łamane i wydawane za was i za wielu na odpuszczenie grzechów, na darowanie win, i na życie na wieki wieków.

[L.: Amen.].

K.: Podobnie i kielich, zmieszawszy wino i wodę, błogosławił, uświęcił, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest Krew Nowego Przymierza, która jest wylewana i wydawana za was na odpuszczenie grzechów, na darowanie win, i na życie na wieki wieków.

[L.: Amen].

K.: To czyńcie na mają pamiątkę. Kiedykolwiek będziecie spożywać ten chleb i zmieszanie tego kielicha, wspominać będziecie moją śmierć i wyznawać moje zmartwychwstanie, aż przyjdę.

[L.: Wspominamy, Panie, Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twego powtórnego przyjścia, prosimy Cię o miłosierdzie i zmiłowanie, błagamy o darowanie grzechów i win. Niechaj Twoje miłosierdzie wszystkich nas otoczy].

K.: Dlatego też, Panie, Przyjacielu człowieka, my także wspominamy teraz Twoja ekonomię, błagamy i prosimy Ciebie, Panie, abyś okazał miłosierdzie i zmiłowanie Twym czcicielom, i zbawił Twoje dziedzictwo, gdy ukażesz się przy końcu czasów, aby oddać w Twojej sprawiedliwości każdemu według Jego dzieł, i dlatego Twój Kościół prosi teraz Ciebie i przez Ciebie, i z Tobą błaga Twego Ojca mówiąc:

[L.: Zmiłuj się nad nami, Panie Boże Wszechmogący, zmiłuj się nad nami.

K.: My, Panie, słudzy Twoi grzeszni i słabi, przy-jąwszy Twoje łaski, dziękujemy Tobie za nie i za wszystko.

L.: Chwalimy Ciebie, błogosławimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wyznajemy Ciebie i błagamy Ciebie: zlituj się nad nami, Panie Boże, zmiłuj się i wysłuchaj nas].

Kapłan cicho: Zmiłuj się nad nami. Panie. Zmiłuj się nad nami i ześlij nam ze świętego Twego nieba Ducha Twego Ożywiającego, który spocznie na tej ofierze, aby uczynić Ją Ciałem ożywiającym i aby nam wybaczyć, nas oczyścić i nas uświęcić.

(donośnie): Wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie. Panie. Wysłuchaj mnie. Panie, i niech Twój Duch Żywy i Święty zstąpi i spocznie na mnie i na tej ofierze, i sprawi, aby to Misterium, Ciało Chrystusa naszego Boga, było ku naszemu zbawieniu.

[L.: Amen.].

K.: I sprawi, aby ten kielich, Krew Chrystusa naszego Boga, był ku naszemu zbawieniu.

[L.: Amen].

K.: Niech te święte i ożywcze Tajemnice będą na odpuszczenie naszych grzechów, na przebaczenie naszych win, na uzdrowienie duszy i ciała, na umocnienie umysłów w prawdzie, i aby nikt nie zginął z Twego wiernego ludu, ale uczyń nas wszystkich godnymi życia przez Twego Ducha, aby nas zachował w czystości, a my Tobie oddajemy chwałę i dziękczynienie, i Twojemu Synowi Jednorodzonemu, i Twojemu Duchowi Świętemu, [teraz i zawsze, i na wieki wieków].

[L.: Amen].

Kapłan cicho: Ofiarujemy Tobie, Panie Wszechmogący, tę Boską ofiarę za wszystkie owczarnie, a szczególnie za naszych błogosławionych ojców, za papieża rzymskiego N., za naszego patriarchę N., za naszego biskupa N., Twojego sługę, i za wszystkich innych biskupów prawowiernych. Daj im. Panie, życie nienaganne i czcigodne, aby kierowali Twoim ludem w całej czystości i świętości.

Wspomnij, Panie, prawowiernych kapłanów i mnie, nędznego grzesznika, a także czystych diakonów i subdiakonów.

Wspomnij, Panie, tych wszystkich, którzy od wieków spodobali się Tobie, a przede wszystkim świętą, chwalebną, zawsze Dziewicę, błogosławioną Bogurodzicę Maryję, Jana Chrzciciela, pierwszego diakona i pierwszego męczennika Szczepana, i wszystkich innych proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, świętych ojców, pustelników, wszystkie dziewice, wszystkich świętych i wszystkie święte.

Wspomnij, Panie, naszych zmarłych i wszystkich zmarłych wiernych, którzy nas opuścili i doszli do Ciebie, i przyjmij te ofiary, które są dzisiaj Tobie za nich składane. Daj im odpoczynek na łonie błogosławionego Abrahama.

(donośnie): Jeden bezgrzeszny okazał się na ziemi, Twój Syn Jednorodzony i nasz Pan Jezus Chrystus, który jest wielkim Przebaczeniem dla naszego rodzaju ludzkiego i przez Niego mamy nadzieję odnaleźć miłosierdzie i przebaczenie ich i naszych grzechów.

Przebacz i daruj, Panie, nasze i ich grzechy, aby przez nas i z naszego powodu, i dla nas, było błogosławione, wielbione i wysławiane Twoje najczcigodniejsze i błogosławione imię oraz imię Pana Jezusa Chrystusa, i Twojego Ducha Żywego i Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.