Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966733

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Bazylego Wielkiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Jest to etiopska wersja, a raczej dzieło liturgiczne przypisywane wielkiemu Ojcu Kościoła, które świadczy o znaczeniu zarówno samej Anafory Bazylego Wielkiego, jak i kapadockiej tradycji liturgicznej w życiu Kościoła. Obecnie w Kościele etiopskim Anafora Bazylego Wielkiego jest celebrowana zwłaszcza w święto Bazylego Wielkiego, w święta biskupów, kapłanów i królów.

 

K.: Panie, miej miłosierdzie nad nami, o Chryste (trzy razy).

L.: Panie, miej miłosierdzie nad nami, o Chryste (trzy razy).

D.: Jezu Chryste, Synu Boży, usłysz nas i zmiłuj się nad nami. Powstańcie i stójcie pełni bojaźni. Patrzcie na Wschód. Stójcie dobrze. Stójcie pełni czujności. Stójcie w bojaźni Bożej. Podejdźcie blisko w pokorze. Stójcie pełni bojaźni. Patrzcie na Wschód. Odpowiadajcie.

L.: Miłosierdzie, pokój i ofiara chwały (trzy razy).

K.: Pan z wami wszystkimi.

L.: I z duchem twoim.

K.: Wznieście w górę wasze serca.

L.: Wznieśliśmy je do Pana naszego Boga

K.: Dzięki składajmy naszemu Bogu.

L.: Zaprawdę godne to jest i słuszne spotkać Go (trzy razy).

K.: O Żywy Mistrzu, Panie nasz Boże, który prawdziwie byłeś zanim świat został stworzony, który panujesz na zawsze i jesteś w tym, co najwyższe i widzisz to, co pokorne. Stwórco nieba, ziemi, morza i wszystkich rzeczy, które w nich są, Ojcze naszego Pana i naszego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko stworzyłeś, widzialne i niewidzialne, Ty, który zasiadasz na świętym Tronie Twojej chwały, przed którym kłaniają się czyste Moce.

D.: Ci, którzy siedzą, niech powstaną.

K.: Przed którym stoją Aniołowie, Archaniołowie, Księstwa, Trony, Władze, Panowania i wszystkie moce.

D.: Patrzcie na Wschód.

K.: Którego otaczają wielooczni Cherubini i sześcioskrzydli Serafini.

D.: Bądźmy uważni.

K.: Którzy sławią Ciebie nieustannymi głosy.

D.: Powtórzcie.

L.: Święty, Święty, Święty, doskonały Bóg Sabaoth. Pełne są niebiosa i ziemia świętości chwały Twojej.

K.: Święty, Święty, Święty jesteś Ty, Panie Boże nasz i Stwórco wszystkich, który umieściłeś nas w raju rozkoszy, a kiedy popełniliśmy nieprawość i przekroczyliśmy z powodu podstępu węża Twoje Prawo, pozbawiliśmy się życia wiecznego i zostaliśmy wypędzeni z raju rozkoszy. Ty jednak nie porzuciłeś nas na zawsze, ale nawiedzałeś nas przez świętych Proroków, a w końcu czasów zjawiłeś się wśród nas, którzy siedzieliśmy w ciemnościach i cieniu śmierci. Ty stałeś się dla nas źródłem jasności poprzez światłość Syna Twego Jednorodzonego, naszego Pana i naszego Boga Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem z Ducha Świętego i świętej Dziewicy Maryi.

L.: Amen. Wierzymy.

K.: On stał się ciałem, stał się człowiekiem, ukazał nam drogi zbawienia, dał nam narodziny z wysoka, z wody i Ducha Świętego.

L.: Amen. Wierzymy.

K.: I uczynił nas ludem czystym i oczyścił nas przez Ducha Świętego, gdyż umiłował swoich, którzy są na tym świecie, i wydał samego siebie ze swej woli, aby wyzwolić nas ze śmierci, która nad nami panowała i z powodu której byliśmy skrępowani i zaprzedani w niewolę wskutek naszych grzechów. On zstąpił z krzyża do otchłani.

L.: Amen. Wierzymy.

K.: Zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił w chwale na niebiosa i zasiadł po Twojej prawicy, Ojcze. Wyznaczył też dzień zapłaty, gdy pojawi się, by sądzić świat w sprawiedliwości i oddać każdemu według jego uczynków.

L.: Według Twego miłosierdzia, Panie, a nie według naszych grzechów (trzy razy).

Asystujący kapłan obchodzi wokoło arkę i przynosi kapłanowi kadzielnicę. Kapłan dokonuje okadzenia.

L.: Wspomnij nas, Panie, w Twoim Królestwie. Wspomnij nas. Panie, nasz Nauczycielu. Wspomnij nas, Panie, w Twoim Królestwie, jak wspomniałeś łotra po Twej prawicy, gdy wisiałeś na drzewie świętego krzyża.

K.: On to zostawił nam to wielkie misterium Boskości, gdy zechciał oddać duszę śmierci za życie całego świata.

D.: Kapłani, wyciągnijcie wasze ręce.

K.: On wziął chleb w swoje święte, czyste nieskalane, błogosławione i życiodajne ręce (kapłan podnosi chleb).

L.: Wierzymy. Wierzymy, że to prawda.

K.: Wejrzał na niebiosa, Boże, ku Tobie, swemu Ojcu i Panu wszystkiego, który jest ponad wszystkim, dzięki składał, pobłogosławił (błogosławi trzykrotnie chleb, a następnie naznacza hostię lekko kciukiem w pięciu miejscach, nie dzieląc chleba), połamał i rozdawał swoim świętym uczniom i czystym apostołom mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, ten (wskazuje) chleb jest moim Ciałem (kłania się), które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów, i tak czyńcie na moją pamiątkę.

L.: Amen. Amen. Amen. Wierzymy i wyznajemy, wielbimy Ciebie, nasz Panie i nasz Boże. Wierzymy, że to jest prawdziwe Twoje Ciało.

K.: Podobnie także ten kielich, po zmieszaniu w nim wody i wina, dzięki czynił, pobłogosławił (błogosławi trzykrotnie kielich), uświęcił, skosztował i dał swoim świętym uczniom i czystym apostołom mówiąc: Bierzcie i pijcie wszyscy, ten (wskazuje) kielich jest moją Krwią (kłania się), która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów, i tak czyńcie na moją pamiątkę (czyni trzymanym w prawej ręce kielichem znak krzyża).

L.: Amen. Amen. Amen. Wierzymy i wyznajemy, wielbimy Ciebie, nasz Panie i nasz Boże. Wierzymy, że to jest prawdziwa Twoja Krew.

K.: Kiedykolwiek będziecie spożywać ten chleb i pić ten kielich, czyńcie to na moją pamiątkę, głoście moją śmierć i wyznawajcie moje zmartwychwstanie, aż przyjdę.

L.: Głosimy śmierć Twoją, Panie, i Twoje święte zmartwychwstanie.

K.: Wspominamy także Jego święte cierpienia, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca oraz Jego powtórne przyjście, które jest pełne chwały i przynoszące wielki lęk, oraz ofiarujemy Tobie to posługiwanie, które staje się Tobą, we wszystkich rzeczach i za wszystkie rzeczy.

D.: Posługa Bogu w bojaźni.

K.: Błagamy Ciebie, Panie Boże nasz, my Twoi grzeszni i niegodni słudzy, i czcimy Ciebie przez Twego Ojca, abyś zesłał Ducha Świętego na tę Ofiarę Tobie ofiarowaną, abyś oczyścił ją i uświęcił nas przez te świętości. I aby uczynił ten (wskazuje) chleb Ciałem naszego Pana i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa (błogosławi trzykrotnie), aby mógł być dany na odpuszczenie grzechów i życie wieczne tych, którzy w nim uczestniczą.

L.: Amen. Wierzymy.

K.: A także aby uczynił ten (wskazuje) kielich drogocenną Krwią naszego Pana i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa (błogosławi trzykrotnie), aby mogła być dana na odpuszczenie grzechów i życie wieczne tych, którzy w niej uczestniczą (błogosławi chleb i kielich).

L.: Amen. Wierzymy. Amen. Panie, zlituj się nad nami. Panie, oszczędź nas. Panie, zmiłuj się nad nami.

K.: Uczyń nas godnymi przyjęcia tych Twoich świętości w czystości naszej duszy, naszego ciała i naszego ducha, abyśmy stali się jednym ciałem i jednym duchem oraz mieli cząstkę i dziedzictwo ze wszystkimi Twymi świętymi, których sobie wybrałeś.

Wspomnij, Panie, pokój jednego, świętego i apostolskiego Kościoła.

D.: O pokój jednego, świętego i apostolskiego Kościoła, który jest prawy przed Bogiem.

K.: Który Ty nabyłeś drogocenną Krwią Twego Chrystusa. Zachowaj go w pokoju, ze wszystkimi prawowiernymi biskupami, kapłanami i diakonami, którzy są w nim.

Przede wszystkim wspomnij, Panie, naszego czcigodnego ojca patriarchę abbę N. i naszego błogosławionego arcybiskupa abbę N., i tych, którzy wraz z nimi głoszą słowo prawdy.

D.: Módlmy się za patriarchę abbę N. i naszego błogosławionego arcybiskupa abbę N. i za wszystkich prawowiernych biskupów.

K.: Zachowaj ich dla świętego Twego Kościoła, aby paśli Twoją owczarnię w sprawiedliwości i pokoju.

Wspomnij też, Panie, prawowiernych kapłanów i diakonów.

D.: Módlmy się za prawowiernych kapłanów, diakonów, asystujących diakonów, za wszystkich posługujących, i za wszystkich, którzy żyją w dziewictwie i czystości, a także wspomnij. Panie, pobożny lud, i zmiłuj się nad nami wszystkimi.

L.: Zmiłuj się nad nami, Panie Ojcze Wszechmogący.

K.: Pamiętaj, Panie, o zbawieniu tego świętego miejsca, które jest Twoje.

D.: Módlmy się o zbawienie tego miejsca i o zbawienie całego świata.

K.: I tego miasta i wszystkich miast, wiosek, wysp, miejsc i monasterów, które trwają w prawdziwej wierze i wszystkich tych, którzy w nich zamieszkują.

L.: Panie, zmiłuj się nad nami (trzy razy).

K.: I tego miasta i wszystkich Kościołów naszych prawowiernych ojców, i tych, którzy zamieszkują w nich w wierze Boga.

Ześlij łaskawie. Panie, deszcz i stosowną pogodę oraz pobłogosław owoce ziemi i zioła.

D.: Módlmy się o deszcz, o wiatry nieba, o owoce ziemi, o nasiona, o rośliny, o owoce ziemi, o winnice i o każde owocujące drzewo na całym świecie, aby Chrystus nasz Bóg doprowadził nas do doskonałości w bezpieczeństwie i pokoju oraz przebaczył nam nasze grzechy.

L.: Panie, zmiłuj się nad nami (trzy razy).

K.: Spraw, aby zgodnie z ich miarą wzrastały i rozwijały się według Twojej łaski. Uczyń dla nas radosnym oblicze ziemi, daj wodę jej bruzdom, pobudź ziarna, aby zwielokrotniły owoce, i spraw, aby dobra była pora siania i żniw, kieruj naszym życiem jak dla nas najlepiej, pobłogosław krąg roku z Twojej łaskawości, przez wzgląd na ubogich Twego ludu, przez wzgląd na wdowy i sieroty, przez wzgląd na przybyszów i wędrowców, przez wzgląd na nas wszystkich, którzy złożyliśmy w Tobie nadzieję i którzy wzywamy Twoje święte i chwalebne imię, gdyż oczy wszystkich mają nadzieję w Tobie, że Ty dasz im pokarm w czasie właściwym. Postępuj z nami zgodnie z Twoim miłosierdziem. Ty, który dajesz pokarm wszystkim stworzeniom, napełnij nasze serca radością i weselem, daj nam wszystkim wystarczającą ilość wszelkich rzeczy w każdym czasie, abyśmy mogli obfitować w dobrych czynach.

L.: Panie, zmiłuj się nad nami (trzy razy).

K.: Wspomnij, Panie, króla tej ziemi, Twego sługę N.

D.: Módlmy się, aby Bóg obdarzył nas litością i miłosierdziem przed sądem wielkich władców, aby zmiękczył ich serca w stosunku do nas, by czynili nam dobro, i dał wielkie zbawienie i zwycięstwo naszemu królowi N., a nam darował nasze grzechy.

K.: Zachowaj go dla nas w sprawiedliwości i pokoju, daj mu długie życie, umocnij jego królestwo, podtrzymuj jego wojsko, daj mu moc, siłę i zwycięstwo nad tymi wszystkimi, którzy chcą siać niezgodę na jego granicach. I włóż w jego serce troskę o Twoje Kościoły i spraw, abyśmy żyli w pokoju i ciszy oraz abyśmy w całej Boskości, która jest Twoją, byli godni zachowania Twych przykazań oraz nagrody wszystkich łask.

Wspomnij, Panie, tych, którzy złożyli Tobie ofiary, i tych, za których zostały one złożone.

D.: Módlmy się za tę ofiarę naszej świętej wspólnoty.

K.: I za tych, którzy ofiarują Tobie to, co posiadają; daj im wszystkim niebieską nagrodę, ponieważ to jest przykazanie Syna Twego Jednorodzonego, abyśmy wspominali Twych świętych, których Ty sobie od początku upodobałeś, naszych ojców patriarchów, arcybiskupów, biskupów, proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, głosicieli Ewangelii w Kościołach i wszystkie dusze sprawiedliwych doskonałych w wierze.

A nade wszystko łaski pełną we wszystkich pokoleniach, świętą i czystą Matkę Boga, Dziewicę Maryję.

L.: Maryję, zawsze Dziewicę (trzy razy).

K.: I świętego proroka, męczennika i Poprzednika Jana Chrzciciela, świętego Szczepana archidiakona i pierwszego męczennika, świętego Marka, apostoła, ewangelistę, głosiciela Boga oraz głowę biskupów i patriarchę.

Świętego Sewera, świętego Dioskora, świętego Cyryla, świętego Bazylego, świętego Grzegorza, świętego Atanazego.

Wszystkich wielkich sprawiedliwych, abbę Antoniego, sprawiedliwego abbę Pawła, trzech Makarych, sprawiedliwego abbę Jana, abbę Izydora, sprawiedliwego abbę Biszoja, naszych świętych ojców Maksyma i Domecjusza, czterdziestu dziewięciu męczenników, naszego ojca abbę Mojżesza, naszego ojca abbę Pachomiusza, naszego ojca abbę Pakomisa, naszego ojca abbę Samuela, naszego ojca abbę Daniela, abbę Szenudę, abbę Pafnucego i wszystkie chóry świętych, dla modlitw których i błagań miej nad nami wszystkimi miłosierdzie i zachowaj nas ze względu na Twoje święte imię, które wezwane jest nad nami.

Wspomnij ojców naszych patriarchów, którzy zasnęli, aby Bóg mógł dać odpoczynek ich duszom i wybaczył nasze grzechy.

W tym czasie diakoni rozchodzą się i diakon celebrujący mówi: Dla modlitw i błagań wielkiej, świętej, chwalebnej, czystej i czcigodnej Pani naszej Dziewicy Maryi, Matki Boga.

I świętego proroka, głosiciela, Poprzednika i męczennika Jana Chrzciciela, świętego Szczepana, archidiakona i pierwszego męczennika, świętych chwalebnych apostołów, proroków, zwycięskich męczenników i wszystkie chóry świętych.

Czcigodnego ojca naszego abbę N., mistrza i głowę biskupów wielkiego miasta Aleksandrii i naszego czcigodnego ojca abbę N. i wszystkich prawowiernych biskupów.

Za tych, którzy zasnęli i spoczęli, za spokój świętych naszych ojców Marka apostoła, ewnagelisty i głowy biskupów, Aniona, Abiliusza, Kedrona, Primusa, Justusa, Eumeniusza, Marcjana, Keladiona, Agrypimusa, Juliana, Demetriusza I, Heraklasa, Dionizego, Maksyma, Teonasa i Piotra I, ostatniego męczennika.

Diakon asystujący, stojący po prawej stronie, recytuje dalej: Achillasa, Aleksandra I, Atanazego I, Piotra II, Tymoteusza I, Teofila, Cyryla I, Dioskora I, Tymoteusza II, Piotra III, Atanazego II, Jana I, Jana II, Dioskora II, Tymoteusza III, Teodozjusza I, Piotra IV, Damiana, Anastazego, Andronika, Beniamina I, Agatona, Jana III.

Diakon asystujący, stojący po lewej stronie, mówi dalej: Izaaka, Szymona I, Aleksandra II, Kosmę I, Teodora, Khelę I, Menasa I, Jana IV, Marka II, Jakuba, Szymona II, Józefa I, Khelę II, Kosmę II, Szenudę I, Michała I, Gabriela I, Kosmę III, Makarego I, Teofanesa, Mennasa II, Abrahama, Filoteusza, Zachariasza, Szenudę II.

Wszyscy diakoni mówią czwartą część wspomnień: Sługę Chrystusa Chrystodulosa, Cyryla II, Michała II, Makarego II, Gabriela II, Michała III, Jana V, Marka III, Jana VI, Cyryla III, Atanazego III, Gabriela III, Jana VII, Teodozjusza II, Jana VIII, Jana IX, Benjamina II, Piotra V, Marka IV, Jana X, Gabriela IV, Mateusza I, Gabriela V, Jana XI, Mateusza II, Gabriela VI, Michała IV, Jana XII, Jana XIII, Gabriela VII, Jana XIV, Gabriela VIII, Marka V, Jana XV, Mateusza III, Marka VI, Mateusza IV, Jana XVI, Piotra VI, Jana XVII, Marka VIII, Piotra VII, Cyryla IV, Demetriusza II, Cyryla V, Jana XIX i Makarego III283, stu czternastu i tego, który nosił krzyż, Sewera, patriarchę Antiochii.

Kapłan modli się cicho: Wspomnij, Panie, także tych, którzy zasnęli i spoczęli w prawdziwej wierze, kapłanów sprawujących urząd kapłański284, i wszystkich wiernych. Daj odpoczynek duszom ich wszystkich na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i daj im miejsce na zielonych łąkach, gdzie wody odpgcznienia, w raju rozkoszy, w miejscu, z którego uciekły rany serca, troski i westchnienia, w światłości Twych świętych.

D.: Za błogosławionego i świętego patriarchę abbę N. i błogosławionego arcybiskupa abbę N., którzy składają Tobie dziękczynienie w swoich modlitwach i swoich błaganich.

Za Szczepana pierwszego męczennika, Zachariasza kapłana i Jana Chrzciciela.

I za wszystkich świętych i męczenników, którzy odeszli w wierze: Mateusza i Marka, Łukasza i Jana-czterech ewangelistów; Maryję Matkę Boga; Szymona Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Tomasza i Mateusza, Tadeusza i Natanaela, Jakuba syna Alfeusza i Macieja-dwunastu apostołów; Jakuba Apostoła, brata naszego Pana i biskupa Jerozolimy; Pawła, Tymoteusza, Sylasa i Barnabę, Tytusa, Filemona i Klemensa; siedemdziesięciu dwóch uczniów; pięciuset braci; trzystu osiemnastu prawowiernych; spraw, aby ich modlitwy były pożyteczne dla nas wszystkich, przyjdź do nas i nawiedź nas wraz z nimi.

Racz dać też pokój powszechnemu, apostolskiemu Kościołowi, który nabyłeś drogocenną Krwią Twego Chrystusa.

Wspomnij wszystkich patriarchów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów i diakonów, którzy wiernie strzegą prawdziwego słowa.

Asystujący kapłan odmawia modlitwę błogosławieństwa, którą napisał św. Grzegorz z Nyssy: O Święta Trójco, która utrzymujesz świat, która dokonałaś wielkich i wspaniałych czynów przez moc swego Słowa, pobłogosław Wschód i Zachód, Północ i Południe, Północny-Wschód i Południowy-Wschód, Północny-Zachód i Południowy-Zachód, pobłogosław niebiosa, ziemię, morze, rzeki, źródło wody i wszystkie źródła. Pobłogosław wiatry i deszcze. Pobłogosław słońce, księżyc i gwiazdy. Pobłogosław góry i pagórki, drzewa, zioła i owoce ziemi. Pobłogosław tych, którzy są pod niebem, i tych, którzy są pod ziemią. O Chryste nasz Boże, napełnij nasze serca bojaźnią Twego imienia i spraw, aby nasze życie rozkwitało na zawsze.

Diakon asystujący: Panie, zlituj się i okaż miłosierdzie patriarchom, arcybiskupom, biskupom, kapłanom, diakonom i całemu ludowi chrześcijańskiemu.

K.: Abbie Antoniemu, abbie Makaremu, abbie Pawłowi, abbie Makaremu, abbie Janowi, abbie Besowi, abbie Izydorowi, naszym rzymskim ojcom Maksy-mowi i Domecjuszowi, abbie Mojżeszowi, abbie Danielowi, abbie Barsomiuszowi, abbie Pafnucemu, i wszystkim tym, którzy utrwalili prawdziwe słowo, prawowiernym biskupom, kapłanom, diakonom, klerykom, laikom i wszystkim.

D.: Módlmy się za naszych ojców i za naszych braci, którzy od stworzenia świata zasnęli i spoczęli w wierze Chrystusa.

K.: Za wszystkich świętych ojców patriarchów, wszystkich ojców biskupów, wszystkich ojców chorepiskopów, wszystkich ojców kapłanów, wszystkich braci diakonów, wszystkich ojców mnichów, wszystkich braci wiernych, i za wszystkich chrześcijan, którzy odeszli. Oby Chrystus Pan nasz dał odpoczynek duszom ich wszystkich na łonie naszych sprawiedliwych ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba, w raju rozkoszy. Miej także nad nami wielkie miłosierdzie i daruj nam nasze grzechy.

D.: Módlmy się za strapionych.

L.: Panie, zlituj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, obdarz ich pokojem. Amen.

K.: Panie, daj pokój duszom tych, którzy są na tym miejscu.

Nas także, którzy jesteśmy pielgrzymami na tym miejscu, zachowaj w Twojej wierze, tutaj i na każdym miejscu, odbarzaj nas zawsze Twym pokojem, zachowaj nas aż do końca naszych dni i wprowadź nas do Twego wiecznego Królestwa.

D.: Z całego serca błagamy Pana, naszego Boga, aby udzielił nam wspólnoty Ducha Świętego.

L.: Jak było, tak jest i tak będzie z pokolenia na pokolenie, aż do skończenia świata.

K.: Na tym miejscu, a także we wszystkich czasach Twoje wielkie i święte imię jest we wszystkim uwielbiane, wywyższane i błogosławione wraz z Umiłowanym Synem Twoim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, aż do skończenia świata.

Daj nam, byśmy byli zjednoczeni w Świętym Duchu Twoim, i ulecz nas przez tę ofiarę, abyśmy w Tobie żyli na zawsze.

L.: Daj nam, byśmy byli zjednoczeni w Świętym Duchu Twoim, i ulecz nas przez tę ofiarę, abyśmy w Tobie żyli na zawsze.

K.: Błogosławione niech będzie imię Pana i błogosławiony niech będzie ten, który przychodzi w imię Pańskie i imię Jego chwały niech będzie błogosławione. Niech będzie, niech będzie, niech będzie błogosławione.

L.: Błogosławione niech będzie imię Pana i błogosławiony niech będzie ten, który przychodzi w imię Pańskie i imię Jego chwały niech będzie błogosławione. Niech będzie, niech będzie, niech będzie błogosławione.

K.: Ześlij na nas łaskę Ducha Świętego.

L.: Ześlij na nas łaskę Ducha Świętego.

D.: Wstańmy i módlmy się.

L.: Panie, zmiłuj się nad nami.

K.: Pokój wszystkim.

L.: I z duchem twoim.

Kapłan odmawia modlitwę łamania: Dziękujemy także Tobie, Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana i naszego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa za to, że uczyniłeś nas godnymi, abyśmy stali na tym świętym miejscu i podnosili nasze ręce oraz służyli Twemu świętemu imieniu. Prosimy także, Wszechmogący Panie, nasz Boże, abyś uczynił nas godnymi przyjęcia komunii i uczestniczenia w Jego Boskim i nieśmiertelnym misterium, w świętym Ciele i najdroższej Krwi Jego Chrystusa.

D.: Módlcie się.

L.: Ojcze nasz [...].

K.: Mistrzu, Panie nasz Boże, na zawsze wielki, Ty jesteś tym, którego czcigodna chwała jest cudowna, który utrzymuje swoje Przymierze i okazuje łaskę tym, którzy kochają Go z całego serca. Ty przygotowałeś nam wybawienie z naszych grzechów przez Syna Twego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Życie dla wszystkich, pomocy dla tych, którzy uciekają się do Niego, i Nadzieję dla tych, którzy Go wołają, przed którym stoją tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy świętych Aniołów i Archaniołów, Serafini i Cherubini, oraz wszystkie niezliczone chóry niebieskich Mocy. O, Panie, który uświęciłeś tę ofiarę, Tobie przygotowaną, przez zstąpienie Ducha Świętego, oczyść nas, Władco, ze wszystkich jawnych i ukrytych grzechów. Niech każda myśl, która nie podoba się Twojej dobroci. Boże, Przyjacielu człowieka, będzie daleko od nas. Oczyść nasze dusze, ciała, duchy i serca, abyśmy z czystym sercem, oświeconą duszą i radosnymi wargami ośmielali się wzywać bez lęku Ciebie, o Święty Ojcze, mówiąc: Ojcze nasz

L.: Zastępy Aniołów Zbawiciela świata stoją przed Zbawcą świata i wokół Zbawcy świata, bo to jest Ciało i Krew Zbawiciela świata. Niech przybliży się do nas oblicze Zbawcy świata.

W tej wierze, która jest Jego, poddajmy się Chrystusowi.

Diakon asystujący: Otwórzcie wasze bramy, książęta.

D.: Ci, którzy stoją, niech pochylą głowy.

K.: Patrzcie, oto dzisiaj z nami przy tym stole jest Emmanuel, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, dający światu swe słowo przez Trony. Wszystkie Zastępy Aniołów, które stoją przed Nim, wołają i błogosławią Go, i Archaniołowie składają Mu cześć, który ma wielkie niewidzialne imię. Cztery błogosławiące i śpiewające bestie, które niosą Jego tron, wołają i błogosławią Go. I dwudziestu czterech kapłanów, mających w swych dłoniach złote kadzielnice pełne kadzidła, którym są modlitwy czystych, ofiarowują je podnosząc wzwyż jako przyjętą ofiarę przed Żyjącym na zawsze. Sto czterdzieści cztery tysiące czystych dziewic, które wyprały swe szaty w Krwi Baranka, sławi i błogosławi Pana Zastępów, mówiąc:

Alleluja! Święty Ojciec, Pan Zastępów! Amen.

Alleluja! Święty Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, nasz Pan! Amen.

Alleluja! Święty Duch Twój Święty, Pocieszyciel Paraklet! Amen.

Alleluja! Święta i wybrana Dziewica Maryja, Matka Boga! Amen.

Alleluja! Ta ofiara jest czysta i wybrana! Amen. Alleluja!

Dlatego Zbawiciel nasz wołał mówiąc: ,,Moje Ciało jest zaprawdę pokarmem sprawiedliwości i moja Krew jest zaprawdę napojem życia. Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie mieszka, a Ja w nim".

Przeto z czystym sercem i radosnymi wargami mówimy dziękczynienie: O, Święty Boże Ojcze, Ojcze nasz [...].

D.: Czcijcie Boga z bojaźnią.

L.: Ciebie, Panie, czcimy, i Ciebie wysławiamy […].

Po przyjęciu komunii kapłan odmawia modlitwę zwaną „Przewodnik duszy": Radością napełniły się nasze usta, a język śpiewaniem, nas, którzy otrzymali to niezniszczalne misterium. O, Panie, tego, czego ludzkie oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani co w serce nie wstąpiło, to Panie, przygotowałeś dla tych, którzy miłują Twoje święte imię i objawiłeś nam, prawdziwym dzieciom, które są w Twym świętym Kościele, wobec Boga, tak bowiem wydało się to dobre Twym oczom, ponieważ jesteś współczujący, Panie Boże nasz.

D.: Módlcie się.

K.: Tobie, któryś w najwyższych niebiosach, oddajemy chwałę i cześć. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L.: Amen.

Kapłan odmawia modlitwę nałożenia rąk: Zamieszkaj, Panie, w tych Twoich sługach, którzy służą Tobie i przyzywają święte Twoje imię, i którzy skłonili swe głowy przed Tobą, bądź z nimi i pomagaj im we wszystkich dobrych czynach. Oczyść ich serca z każdego złego czynu ziemskiego, pozwól im żyć wiecznym życiem i myśleć o wiecznym życiu, oraz rozumieć to, co upodobałeś sobie przez Jednorodzonego Syna Twego, naszego Pana i naszego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, do którego wszyscy wołamy i mówimy: Panie, zmiłuj się nad nami, Panie nasz, Zbawco, aż do końca świata. Amen.