Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966640

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Euchologionu Serapiona z Thmuis (I,1-IV,19)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Serapion, przyjaciel Atanazego i Antoniego Pustelnika, w latach 339-362 był biskupem Thmuis, małej osady w Egipcie. Jego Euchologion (grecka księga liturgiczna będąca połączeniem mszału i rytuału) został odnaleziony w 1894 roku na górze Athos przez A. A. Dmitrievskiego. Zawiera główne teksty Mszy świętej, ale bez rubryk wyjaśniających. Należy zwrócić uwagę na istnienie w tej anaforze epiklezy Logosu, a nie Ducha Świętego, oraz na całkowity brak anamnezy.

 

Godne to i sprawiedliwe, Ciebie chwalić, wysławiać i uwielbiać, niestworzonego Ojca Jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Chwalimy Ciebie, niestworzony Boże, niezbadany, niewypowiedziany, niedościgniony dla wszelkiej stworzonej natury. Chwalimy Ciebie, poznanego przez Jednorodzonego Syna, przez Niego ogłoszonego, objawionego i okazanego stworzonej naturze. Chwalimy Ciebie, który znasz Syna i objawiasz świętym chwałę Jemu przynależną, który jesteś poznawany przez Swoje Słowo i jesteś okazany i objawiony świętym. Chwalimy Ciebie, Ojcze niewidzialny, Dawco nieśmiertelności. Ty jesteś źródłem życia, źródłem światłości, źródłem wszelkiej łaski i wszelkiej prawdy, Przyjacielu człowieka i Przyjacielu ubogich, który wszystkich jednasz i wszystkich pociągasz ku Sobie przez przyjście Umiłowanego Syna Swego.

Prosimy, uczyń nas żywymi ludźmi i daj nam ducha światłości, abyśmy poznali Ciebie, Prawdziwego, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy mogli wypowiedzieć i objaśnić niewypowiedziane tajemnice Twoje. Niech mówi w nas Pan Jezus i Duch Święty i niech opiewa Ciebie przez nas. Ty bowiem przewyższasz wszelką władzę i potęgę i moc i panowanie i wszelkie imię wzywane nie tylko w tym wieku, ale także w przyszłym.

Przy Tobie stoją tysiące tysięcy i miriady miriad Aniołów, Archaniołów, Tronów, Panowań, Władz, Potęg, przy Tobie stoją dwa najczcigodniejsze sześcioskrzydłe Serafiny, dwoma skrzydłami zakrywający oblicza, dwoma nogi, a na dwóch latające i uświęcające. Z ich uwielbieniem przyjmij i nasze uwielbienie, mówiących: Święty, Święty, Święty Pan Sabaoth. Pełne są bowiem niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Pełne jest niebo, pełna jest ziemia wspaniałej chwały Twojej. Panie mocy, napełnij i tę ofiarę Twoją mocą i Twoją obecnością, gdyż Tobie ofiarujemy tę żywą ofiarę, ofiarę bezkrwawą.

Tobie przynieśliśmy ten chleb, podobieństwo Ciała Jednorodzonego. Chleb ten jest podobieństwem świętego Ciała, gdyż Pan Jezus w nocy, w której został wydany, wziął chleb, przełamał i dał uczniom Swoim mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest moje Ciało, które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów.

Dlatego i my sprawując podobieństwo śmierci, przynieśliśmy chleb i prosimy: przez tę ofiarę pojednaj nas wszystkich i zmiłuj się, Boże Prawdy. I jak chleb ten rozsiany był po górach, a zebrany stał się jedno, tak i święty Swój Kościół zbierz ze wszystkich ludów, ze wszystkich krain, z każdego miasta i wsi i domu, i uczyń go jednym żywym, powszechnym Kościołem.

Przynieśliśmy też kielich, podobieństwo Krwi, ponieważ Pan Jezus Chrystus wziąwszy po wieczerzy kielich, powiedział swoim uczniom: Bierzcie i pijcie, to jest Nowe Przymierze, którym jest moja Krew za was wylewana na odpuszczenie grzechów. Dlatego też i my przynieśliśmy kielich, podobieństwo Krwi.

Niech zstąpi. Boże Prawdy, Święte Słowo Twoje na ten chleb, aby chleb stał się Ciałem Słowa, i na ten kielich, aby kielich stał się prawdziwą Krwią, i spraw, Boże Prawdy, aby wszyscy przyjmujący Ją otrzymali lekarstwo życia na uleczenie wszelkiej choroby, na pomnożenie wszelkiego powodzenia i cnoty, a nie na potępienie, ani nie na oskarżenie i zawstydzenie. Przyzwaliśmy bowiem Ciebie, Niestworzonego, przez Jednorodzonego w Duchu Świętym, aby lud ten otrzymał miłosierdzie, aby stał się godnym rozkwitu i aby aniołowie zostali posłani ludowi jako towarzysze dla zniszczenia zła i dla umocnienia Kościoła.

Prosimy także za wszystkimi zmarłymi, których wspominamy. (Po wymienieniu imion): Uświęć te dusze, ponieważ Ty znasz wszystkich, uświęć wszystkich, którzy zasnęli w Panu, i zalicz ich do grona wszystkich świętych Twoich mocy, i daj im miejsce i mieszkanie w Twoim Królestwie. Przyjmij również dziękczynienie ludu i pobłogosław tych, którzy przynieśli Tobie ofiary i dziękczynienie, obdarz cały też lud zdrowiem, siłą, radością i wszelką pomyślnością duszy i ciała.

Przez Jednorodzonego Twego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, jak było, jest i będzie z pokolenia na pokolenie, i na wszystkie wieki wieków. Amen.