Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966665

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Apostołów Addaja i Mariego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Anafora ta sięga V (lub nawet IV wieku) i jest tradycyjnie przypisywana Addajowi i Mariemu, uważanym za dwa filary Kościoła Mezopotamii i za misjonarzy Wschodu. Anafora ta nie posiada słów ustanowienia, koncentruje się głównie na dziękczynieniu, i dopiero pod koniec anafory przywołuje Ducha Świętego w modlitwie epiklezy. Jest to najczęściej celebrowana anafora w Kościele chaldejskim.

 

Qanona (oznacza modlitwę śpiewaną przez celebransa)

K.: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i jedność w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

Qanona

K.: Wznieście wasze umysły.

L.: Wznosimy je do Ciebie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, Królu chwały.

Qanona

K.: Ofiara jest składana Bogu i Panu wszystkich.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

D.: Pokój z nami.

Kušapa (oznacza błaganie, modlitwę recytowaną przez kapłana klęczącego przed ołtarzem)

K.: Panie, Panie, daj mi jasne oblicze przed Tobą, abyśmy z ufnością, która od Ciebie pochodzi, sprawowali tę ofiarę żywą i świętą, z sumieniami czystymi od wszelkiej niegodziwości i smutku. Zasiej w nas. Panie, miłość i zgodę wzajemną między nami i wszystkimi ludźmi.

Ghanta (oznacza pochylenie. Jest to modlitwa recytowana przez kapłana pochylonego przed ołtarzem)

K.: Godne chwały wszystkich ust, godne chwały wszystkich ust i wyznawania przez wszystkie języki, czci i wywyższenia przez wszystkie stworzenia, jest czcigodne i chwalebne imię [Trójcy], Ojca i Syna, i Ducha Świętego; On stworzył świat w swej łaskawości i jego mieszkańców w swej miłości. On zbawił ludzi w swej łaskawości i okazał umarłym wielkie dobrodziejstwa.

Majestat Twój, Panie, błogosławią i wielbią tysiące tysięcy Mocy niebieskich i dziesiątki tysięcy miriad świętych Aniołów, Zastępy duchowe, słudzy ognia i ducha sławią Twoje imię, i ze świętymi Cherubinami i duchowymi Serafinami ofiarują Twojej wspaniałości uwielbienie.

Qanona

K.: Gdy wołają i sławią bez końca, i wołają jeden do drugiego, i mówią:

Qaddiš (oznacza śpiew Sanctus. Jest to termin zaczerpnięty z liturgii synagogi)

L.: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg potężny. Niebiosa i ziemie pełne są Jego chwały i istoty Jego bytu, i blasku Jego chwalebnej światłości. Hosanna na wysokościach. Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przyszedł i który przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.

Kapłan kłania się przed świętym ołtarzem.

Kušapa

K.: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg potężny. Pełne są niebiosa i ziemia Jego chwały, istoty Jego bytu i blasku Jego chwalebnej światłości. Jak pełne Mnie są niebiosa i ziemia, mówi Pan.

Święty jesteś, Boże, Ojcze prawdziwy, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi; Święty jesteś, Synu wieczny, przez którego wszystko się stało; Święty jesteś. Duchu Święty, Zasado, przez którą wszystko jest uświęcane.

Biada mi, biada mi, jestem przejęty trwogą, gdyż jestem człowiekiem ze splamionymi wargami, mieszkam wśród ludu o splamionych wargach, a Króla i Pana potężnego widziały moje oczy. Jakże straszliwe jest dzisiaj to miejce, bowiem dzisiaj oko w oko ujrzałem Pana, tutaj jest więc dom Boży i brama Niebios.

A teraz, Panie, niech Twoja łaska będzie z nami. A teraz Panie, niech Twoja łaska będzie z nami, oczyść nasze brudy i uświęć nasze wargi oraz połącz, Panie, nasze słabe głosy z Trishagionem Serafinów i ze śpiewami Archaniołów. Chwała niech będzie Twemu miłosierdziu, bowiem połączyłeś mieszkańców ziemi z duchami niebios.

Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Bracia moi, módlcie się za mnie.

Ghanta

K.: I z tymi mocami niebios dzięki składamy Tobie, Panie. I z tymi mocami niebios dzięki składamy Tobie, Panie, my Twoi słudzy, nędzni i słabi, albowiem wyświadczyłeś nam swoje wielkie dobrodziejstwa, za które nie możemy zapłacić.

Ty przyjąłeś naszą ludzką naturę, aby ożywić nas

[brak jednej strony]

 

Ghanta

K.: Ty, Panie, przez wielkie i niewysłowione Twoje miłosierdzie, Ty, Panie, przez wielkie i niewysłowione Twoje miłosierdzie, racz uczynić dobrą i miłą pamięć o wszystkich prawych i sprawiedliwych ojcach, którzy spodobali się Tobie, we wspomnieniu Ciała i Krwi Chrystusa Twego, które ofiarujemy Tobie na Twoim czystym i świętym ołtarzu, jak Ty nas pouczyłeś. I daj nam pokój, Twój pokój przez wszystkie dni wieku.

Przeto, Panie Boże nasz, daj nam pokój. Twój pokój przez wszystkie dni wieku, aby poznali Ciebie wszyscy mieszkańcy ziemi, że Ty jesteś jednym Bogiem Ojcem prawdziwym, i Ty posłałeś Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna twego Umiłowanego. I sam Pan i Bóg nasz przyszedł i nauczał w swojej Ewangelii ożywiającej całą czystość i świętość proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, biskupów, nauczycieli, kapłanów, diakonów, i wszystkich synów świętego Kościoła powszechnego, którzy naznaczeni zostali ożywiającym znakiem świętego chrztu.

Kapłan pochylony mówi: Przeto i my, Panie, przeto i my, Panie, przeto i my, Panie, słudzy Twoi słabi, nędzni i ubodzy, którzy zgromadzeni jesteśmy w imię Twoje i stoimy przed Tobą w tej godzinie, przyjmujemy z radością figurę, która jest od Ciebie (w niektórych kodeksach: „sakrament tradycji, który jest od Ciebie"), z weselem chwaląc, wywyższając, wspominając i dopełniając to wielkie, budzące lęk, święte, życiodajne i Boskie misterium męki, śmierci, owinięcia w całun i zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

D.: Trwajcie na modlitwie w milczeniu i bojaźni. Pokój z nami.

K.: Niech przyjdzie, Panie, Twój Duch Święty, i spocznie na tej ofierze Twoich sług, i pobłogosławi ją, i uświęci, aby była dla nas, na darowanie win, odpuszczenie grzechów i wielką nadzieję wskrzeszenia umarłych i nowego życia w Królestwie Niebios, z wszystkimi tymi, którzy spodobali się Tobie.

I za wielką Twoją ekonomię, niezmierzoną i cudowną, dokonaną względem nas, składamy Tobie dzięki, radosnymi ustami, z jasnym obliczem, i Ciebie wysławiamy bez końca w Twoim Kościele, odkupionym przez najdroższą Krew Twojego Chrystusa.

Qanona

K.: Odpowiadając śpiewem, chwałą, wyznaniem i uwielbieniem Twego imienia żywego, świętego i ożywiającego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.