Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10960159

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Boska Liturgia św. Grzegorza Oświeciciela (ryt ormiański)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

LITURGIA OJCA NASZEGO GRZEGORZA OŚWIECICIELA

 

K: Kapłan, D: Diakon, Ch: Chór

 

 

OBRZĘDY WSTĘPNE

WEJŚCIE I AKT POKUTNY

wierni wstają

 

Ch: O głęboka Tajemnico, niepojęta i bez początku. Przyozdobiłaś moce niebieskie w pełnię niedostępnego światła a chóry anielskie przeogromną chwałą. Z zadziwiającą mocą stworzyłaś Adama na obraz i podobieństwo Swoje, ozdabiając go w raju – miejscu radości – w niewypowiedzianą chwałę. O Królu Niebieski, zachowuj swój Kościół i strzeż go w pokoju razem z tymi, którzy uwielbiają Twe imię.

 

K: Za przyczyną świętej Bogurodzicy, przyjmij Panie nasze prośby i zbaw nas.

 

D: Świętą Bogurodzicę i wszystkich Świętych prośmy o wstawiennictwo do Ojca w niebie, aby raczył zlitować się nad nami, a litując się zbawił nas, jako swoje stworzenie. Wszechmogący Panie, Boże nasz, zbaw nas i zmiłuj się.

 

K: Przez wstawiennictwo świętej Niepokalanej Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego, przez modlitwy wszystkich Świętych Twoich, usłysz nas, Panie przyjmij nasze prośby i zmiłuj się, przebacz, oczyść i odpuść grzechy nasze. Uczyń nas godnymi, abyśmy dzięki czyniąc, chwalili Ciebie wraz z Synem i Duchem Świętym teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

(pochylony) Wyznaję przed Bogiem i świętą Bogurodzicą, przed wszystkimi Świętymi i przed wami, ojcowie i bracia, wszystkie grzechy moje, które popełniłem. Albowiem zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem i wszystkimi grzechami, które popełniają ludzie, zgrzeszyłem, zgrzeszyłem. Proszę was przeto, proście Pana Boga, aby odpuścił moje grzechy.

 

D: Niech się zlituje na tobą Bóg wszechmogący i łaskawie udzieli odpuszczenia wszystkie win Twoich, przeszłych i teraźniejsze, niech cię zachowa od przyszłych i niech cię umocni w czynieniu dobrych uczynków oraz zachowa na życie wieczne.

 

K: Amen. Niech uwolni i was miłosierny Bóg i odpuści wszystkie winy wasze. Niech udzieli Wam czasu do pokuty i czynienia dobrych uczynków. Niech kieruje waszym przyszłym życiem łaską Ducha Świętego. Jemu chwała na wieki. Amen

 

D: Wspomnij nas przed nieśmiertelnym Barankiem Bożym.

K: Wspomniani będziecie przed nieśmiertelnym Barankiem Bożym.

 

K: Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością.

D: Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości.

K: Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.

D: Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?

K: Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Niech zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków.

D: Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością.

K: Będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, Boże mój.

D: Czemu zgnębiona jesteś duszo moja? Czemu trwożysz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę. On zbawieniem mojego oblicza i moim światłem.

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

D: Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Prośmy jeszcze Pana pokoju. Błogosławimy Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dozwolił nam przebywać w tym świętym miejscu chwały i śpiewać hymny duchowne. Wszechmogący Panie, Boże nasz, zbaw nas i zmiłuj się..

 

 

ADORACJA OŁTARZA

 

K: W tym przybytku świętości i miejscu chwały, mieszkaniu aniołów i zmiłowania ludzkiego, przed Bogu miłymi i jaśniejącymi znakami i przed świętym ołtarzem uniżeni z bojaźnią adorujemy i wychwalamy święte i cudowne, zwycięskie panowanie Twoje. I tobie ofiarujemy błogosławieństwo i chwałę z Ojcem i Duchem Świętym teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

wierni siadają

 

PRZYGOTOWANIE DARÓW

W tym czasie chór śpiewa Meghedi na dany dzień.

 

OKADZENIE

Kapłan okadza dary, ołtarz i wiernych.
W tym czasie chór śpiewa.

 

Ch: Za pośrednictwem Twojej Matki, zawsze Dziewicy, przyjmij modlitwy sług Twoich o Chryste. Przez Twoją święta Krew uczyniłeś Kościół bardziej świetlanym i jaśniejącym od niebios, ozdabiając go na wzór potęg niebieskich chórami Aniołów, Proroków i Świętych Doktorów. Dzisiaj tutaj zebrani kapłani diakoni i klerycy składamy ofiarę w Twojej obecności, o Panie, na podobieństwo tej, którą kiedyś złożył Zachariasz. Przyjmij od nas tę ofiarę jak przyjąłeś ofiarę Abla, Noego i Abrahama. Za pośrednictwem Twoich niebiańskich mocy zachowaj na zawsze i uczyń trwałym tron Armenii.

 

POCZĄTEK LITURGII KATECHUMENÓW

INTROIT I SYNAKSA

wierni wstają

 

 

D: Pobłogosław, Panie.

K: Błogosławione Królestwo Ojca i Syna i Ducha Świętego teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

W tym miejscu śpiewa się lub czyta introit na dany dzień.

 

D: Prośmy jeszcze Pana w pokoju. Wszechmogący Panie, Boże nasz, zbaw i zmiłuj się. Pobłogosław, Panie.

K: Błogosławieństwo i chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

K: Pokój + wszystkim.

Ch: I z duchem twoim.

D: Kłaniajmy się przed Bogiem.

Ch: Przed Tobą. Panie.

 

K: Panie, Boże nasz, którego moc jest niepojęta i chwała niedostępna, którego miłosierdzie niezmierzone, a łaskawość nieskończona. Spójrz według wielkiego miłosierdzia Twego na Twój lud i na tę świętą świątynię. Okaż nam, Panie i modlącym się z nami wielkie miłosierdzie i łaskawość Twoją. Albowiem Tobie należy się chwała, panowanie i część teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

W tym miejscu śpiewa się lub czyta Szarakan Czaszu (Hymn godziny południowej) na dany dzień.

 

K: Albowiem Twoja jest moc, potęga i chwała teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

D: Bądźmy uważni.

 

 

MAŁE WEJŚCIE

Kapłan, którego poprzedza idący tyłem ministrant z kadzielnicą, obnosi Pismo Św. wokół ołtarza. Następnie daje Je do ucałowania przedstawicielowi wspólnoty i błogosławi Nim wiernych.
W tym czasie chór śpiewa.

 

Ch: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, który powstałeś z martwych, zmiłuj się nad nami. (3 razy)

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Kapłan lub diakon czyta lub śpiewa Modlitwę Wiernych,
a chór odpowiada po każdym wezwaniu „Panie, zmiłuj się”.

 

D: Prośmy jeszcze Pana Pokoju

Ch: Panie, zmiłuj się.

 

Po ostatnim wezwaniu chór odpowiada:

Ch: Pamiętaj, Panie, i zmiłuj się, Tobie, Panie, bądźmy poleceni, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

 

K: Albowiem litościwym jesteś Bogiem i miłośnikiem ludzi, i Tobie należy się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.

 

wierni siadają

 

W tym miejscu śpiewa się lub czyta fragment psalmu na dany dzień.
Potem następuje jedno
czytanie z Pisma św.,
po którym śpiewa się lub czyta werset
Alleluja.

 

Po tym diakon śpiewa:

D: Alleluja, powstańcie.

 

wierni wstają

 

K: Pokój +wszystkim.

Ch: I z duchem twoim.

D: Z bojaźnią Bożą słuchajcie:

K: Świętej Ewangelii Jezusa Chrystusa według...

Ch: Chwała Tobie, Panie, Boże nasz.

D: Bądźmy uważni.

Ch: Teraz mówi Bóg.

 

Następuje czytanie z Ewangelii.

 

Natychmiast po Ewangelii chór śpiewa:

Chwała Tobie, Panie, Boże nasz

 

W tym miejscu kapłan wygłasza homilię.

 

WYZNANIE WIARY I LITANIA BŁAGALNA

 

Ch: Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego...

K: A my wychwalamy tego, który jest Przedwieczny, adorując Świętą Trójcę I jedyne Bóstwo Ojca + i Syna i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

D: Prośmy jeszcze Pana w pokoju

 

Ch: Panie, zmiłuj się Zbaw nas Panie, obdarz nas Panie, Panie, zmiłuj się, Tobie Panie, bądźmy poleceni, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

 

 K: Abyśmy się stali godnymi z dziękczynieniem chwalić Cię wraz z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen.

 

K: Pokój + wszystkim.

Ch: I z duchem twoim.

D: Kłaniajmy się przed Bogiem.

Ch: Przed Tobą. Panie.

 

K: Chryste, Zbawicielu nasz, umocnij nas Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie myśli i słowa, i uczyń nas mężnymi wobec wszelkiego zła. Dołącz do grona prawdziwych czcicieli twoich, którzy w duchu i prawdzie adorują Ciebie. Albowiem Przenajświętszej Trójcy należy się chwała, panowanie i część teraz i zawsze i na wieki wieków.

Błogosławiony Pan Nasz, Jezus Chrystus.

D: Amen. Pobłogosław Panie.

K: Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich.

Ch: Amen.

wierni siadają

 

 

KONIEC LITURGII KATECHUMENÓW

NAKAZ OPUSZCZENIA DLA KATECHUMENÓW

 

D: Nikt z katechumenów, nikt ze słabą wiarą, nikt z pokutujących i nieczystych nie może się przybliżyć do Boskiej Tajemnicy.

 

POCZĄTEK KANONU MSZY ŚW.

 

OFIAROWANIE

 

Kapłan w sposób uroczysty przenosi dary z małego ołtarza na główny,
poprzedza go ministrant z kadzielnicą, idący tyłem.

 

W tym czasie chór śpiewa:

Ciało Pańskie i Krew Zbawiciela zstąpi na ołtarz. Niebieskie, niewidzialne potęgi nieustannie śpiewając, mówią: święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów.

Zastępami anielskimi wypełniłeś, o Panie, Twój Święty Kościół. Tysiące tysięcy archaniołów stos przed Tobą i dziesiątki aniołów służy Tobie, Panie, i spodobało się Tobie przyjąć chwałę od nas, ludzi, mówiących: mówią: święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. wierni wstają

 

K: Przez łaskę i miłosierdzie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym i Tobie, Ojcze i Duchowi Twemu Świętemu należy się chwała, panowanie i część teraz i zawsze i na wieki wieków.

 

 

ZNAK POKOJU

 

K: Pokój + wszystkim.

Ch: I z duchem twoim.

D: Kłaniajmy się przed Bogiem

Ch: Przed Tobą. Panie.

D: Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętości, a wy, którzy nie możecie uczestniczyć w tej świętej, Boskiej Tajemnicy, idźcie do drzwi o módlcie się.

 

W tym miejscu następuje przekazanie znaku pokoju.

 

Przekazujący znak mówi:

Chrystus objawił się między nami.

 

Otrzymujący znak odpowiada:

Błogosławione objawienie Chrystusa.

 

 

Ch: Chrystus objawi się między nami, Ten, który jest Bogiem tu zasiądzie. Pokoju glos zadźwięczał, świętego pocałunku rozkaz jest dany. Kościół stał się jedną osobą, ten pocałunek jest znakiem jedności. Nieprzyjaźń oddaliła się, miłość rozlała się wszędzie. Więc podnosząc głos oddajcie jednogłośnie chwałę jedynemu Bogu, któremu Serafini mówią: święty.

 

 

PREFACJA

 

K: Stańmy z bojaźnią, stańmy z szacunkiem, stańmy z prawością i patrzmy uważnie.

Ch: Na Ciebie, Boże.

D: Chrystus, nieskalany Baranek Boży, jest składany w ofierze.

Ch: Miłosiedzie i pokój i ofiara czci.

 

K: Łaska, miłość i boska uświęcająca moc Ojca i Syna Ducha Świętego niech będą z wami i ze wszystkimi.

Ch: Amen. I z duchem twoim.

D: Z uwagą i roztropnością strzeżcie drzwi świątyni i do góry wznieście wasze myśli w bojaźni Bożej.

 

Ch: Ku Tobie mamy wzniesione, Panie, Boże wszechmogący.

D: I podziękujcie Panu z całego serca.

Ch: Godne to i sprawiedliwe.

 

K: I z Serafinami i Cherubinami jednogłośnie chwałę śpiewać i odważnie wołając, wykrzykiwać z nimi i mówić:

Ch: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

 

 

KONSEKRACJA

 

K: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało Moje, które za was i za wielu jest wydane na odkupienie i odpuszczenie grzechów.

Ch: Amen.

K: Pijcie z tego wszyscy, to jest Moja krew nowego przymierza, która za was i za wielu jest wylana na odkupienie i odpuszczenie grzechów.

Ch: Amen. Ojcze niebieski, któryś Syna Twego wydał na śmierć za nas jako Dłużnika naszych długów. Przez przelanie Jego Krwi błagamy Cię, zmiłuj się nad Twoją duchową owczarnią.

 

K: Twoje z Twoich, Tobie ofiarujemy, według wszystkiego i za wszystkich

Ch: We wszystkim błogosławiony jesteś, Panie, Błogosławimy Cię, chwalimy Cię, dzięki Ci składamy i błagamy Cię, Panie Boże nasz.

 

K: Pokój wszystkim.

Ch: I z duchem twoim.

D: Kłaniajmy się przed Bogiem.

Ch: Przed Tobą, Panie. Synu Boży, któryś ofiarowany Ojcu na pojednanie, rozdajesz się między nami jako chleb Żywota. Przez przelanie świętej Krwi Twojej, błagamy się, zmiłuj się nad naszą owczarnią, zbawioną przez Krew Twoją.

K: Aby ta ofiara stała się dla nas wszystkich przystępujących usprawiedliwieniem, przebaczeniem i odpuszczeniem grzechów.

Ch: Duchu Boży, który zstąpiwszy z nieba wypełniasz przez ręce nasze Tajemnicę współchwalebnego Twego (Jezusa Chrystusa). Przez przelanie Jego Krwi, błagamy Ciebie, obdarz pokojem dusze naszych wiernych, którzy zasnęli w Panu.

 

wierni siadają

Następuje litania błagalna.

 

Na koniec kanonu mszy św. kapłan mówi:

Niech będzie miłosierdzie wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z wami i ze wszystkimi.

Ch: Amen. I z duchem twoim.

wierni wstają

 

MODLITWA PAŃSKA

 

K: I daj nam odważnym głosem otwierać nasze usta i wzywać Ciebie, Ojcze niebieski, śpiewać i mówić.

 

Ch: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

K: Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Amen.

 

 

ADORACJA CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

 

K: Pokój + wszystkim.

Ch: I z duchem twoim.

D: Kłaniajmy się przed Bogiem.

Ch: Przed Tobą. Panie.

 

K: Przez Chrystusa Jezusa Pana naszego, z którym Tobie, Duchu Święty i Ojcu wszechmogącemu należy się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

D: Bądźmy uważni.

K: Na Święte Świętych.

 

Ch: Jeden Bóg, jeden Pan, Jezus Chrystus w chwale Boga Ojca, Amen.

 

K: Błogosławiony Ojciec Święty, Bóg prawdziwy.

Ch: Amen.

K: Błogosławiony Syn Święty, Bóg prawdziwy.

Ch: Amen.

K: Błogosławiony Duch Święty, Bóg prawdziwy.

 Ch: Amen.

 

K: Błogosławieństwo i chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu teraz i zawsze i na wieki wieków.

Ch: Amen. Ojciec Święty, Syn Święty, Duch Święty, Błogosławieństwo i chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

K: Ze Świętego, ze Świętego, czcigodnego Ciała i Krwi Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa spożywajmy ze świętością. On, zstąpiwszy z nieba, rozdziela się między nami. To jest życie, nadzieja, + zmartwychwstanie i odpuszczenie grzechów. Psalm śpiewajcie Panu Bogu naszemu, psalm śpiewajcie niewidzialnemu i nieśmiertelnemu Królowi naszemu, który zasiada na wozie Cherubinów.

 

wierni siadają

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

Chór śpiewa pieśń „Panie, zmiłuj się”.

 

D: Z bojaźnią i wiarą postąpcie naprzód i w świętości komunikujcie się. Wierzymy w Ojca Świętego, Boga prawdziwego. Wierzymy w Syna Świętego, Boga prawdziwego. Wierzymy w Ducha Świętego, Boga prawdziwego.

 

Następnie kapłan udziela Komunii Świętej wiernym

K: Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Komunikowany odpowiada: Amen.

 

Kapłan odwrócony do wiernych, błogosławi Najświętszym Sakramentem

 

K: Zbaw, Panie, lud swój + błogosław dziedzictwu Twemu, kieruj i wywyższaj ich odtąd i aż na wieki.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ROZESŁANIE

wierni wstają

 

K: Ty, Panie, który błogosławisz tych, którzy błogosławią Ciebie i uświęcasz pokładających nadzieję w Tobie.

D: Błogosławiony jest Bóg.

K: Zbaw lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu. Kościół Twój zachowaj w pełni i jedności. Uświęć tych, którzy z miłością pozdrowili majestat Twego domu.

Ch: Amen.

K: Ty wsław nas boską siłą Twoją i nie opuszczaj nas, pokładających nadzieję w Tobie.

Ch: Amen.

K: Pokój Twój daruj całemu światu, Kościołowi, kapłanom, królom chrześcijańskim, zbrojnym ich zastępom całemu ludowi.

Ch: Amen.

K: Albowiem każde dobro i każdy dar doskonały z góry zstąpił od Ciebie, któryś jest Ojcem światła. I Tobie należy się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze , i na wieki wieków.

Ch: Amen. Niech Imię Pańskie błogosławione będzie od dziś i aż na wieki. (3 razy)

 

K: Wypełnieniem Prawa i Proroków jesteś o Chryste, Boże , Zbawicielu nasz. Ty, któryś wypełnił w całości wolę swego Ojca napełnij i nasz Duchem Twoim Świętym.

D: Przez Święty Krzyż, prośmy Pana, aby zachował nas od grzechu i ożywił przez łaskę miłosierdzia swego. Wszechmogący Panie Boże, zbaw nas i zmiłuj się.

K: Zbawco i nadziejo wiernych, Chryste nasz Boże, zbaw, zachowaj i błogosław Twój lud, pod cieniem świętego i czcigodnego Krzyża Twego. Zbaw od widzialnego i niewidzialnego nieprzyjaciela. Uczyń nas godnych z dziękczynieniem chwalić Ciebie z Ojcem i Duchem Świętym teraz i zawsze, i na wieku wieków. Amen.

Ch: Błogosławić będę Pana w każ-dej godzinie. W każdej godzinie błogosławieństwo Jego na ustach moich.

 

kapłan błogosławi

 

K: Błogosławieni bądźcie + w łaskach Ducha Świętego. Idźcie w pokoju, a pan będzie z wami i ze wszystkimi.