Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10855234

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

OBRZĘD POJEDNANIA WIELU PENITENTÓW Z OGÓLNĄ SPOWIEDZIĄ I ROZGRZESZENIEM

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

ROZDZIAŁ III

OBRZĘD POJEDNANIA WIELU PENITENTÓW
Z OGÓLNĄ SPOWIEDZIĄ I ROZGRZESZENIEM

 

61. Przy pojednaniu wielu penitentów połączonym z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem, w przypadkach przewidzianych przez prawo wszystko odbywa się tak, jak powiedziano wyżej przy obrzędzie pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem z wyjątkiem następujących zmian:

 

POUCZENIE

62. Po homilii albo w czasie jej głoszenia należy pouczyć wiernych, którzy chcą otrzymać ogólne rozgrzeszenie, aby się odpowiednio przygotowali, czyli: aby każdy wzbudził żal za grzechy i postanowił ich unikać, naprawił zgorszenia i szkody, o ile je wyrządził, a także postanowił szczegółowo wyznać na indywidualnej spowiedzi w odpowiednim czasie grzechy ciężkie, których obecnie nie może wyznać. Ponadto należy wszystkim wyznaczyć jakieś zadośćuczynienie, do którego każdy może coś z własnej woli dodać.

 

OGÓLNA SPOWIEDŹ

63.       Diakon lub posługujący, albo sam kapłan wzywa penitentów, którzy pragną otrzymać rozgrzeszenie, aby jakimś znakiem wyrazili swoją prośbę:

Ci, którzy teraz pragną otrzymać rozgrzeszenie sakramentalne, niech uklękną i odmówią spowiedź powszechną.

Penitenci odmawiają formułę spowiedzi powszechnej („Spowiadam się...”), po której można odmówić modlitwę litanijną lub zaśpiewać odpowiednią pieśń, jak to powiedziano wyżej (nr 55) o pojednaniu wielu penitentów połączonym z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem.

Na końcu zawsze dodaje się modlitwę Pańską.

 

OGÓLNE ROZGRZESZENIE

64.       Kapłan wyciągnąwszy ręce nad penitentami, udziela rozgrzeszenia mówiąc:

Bóg Ojciec, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, i który pierwszy nas umiłował i zesłał Syna swego na świat, aby świat był przez Niego zbawiony, niech wam okaże swoje miłosierdzie i udzieli pokoju.

W.       Amen.

Pan nasz, Jezus Chrystus, który został wydany za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, i który zesłał Ducha Świętego na swoich apostołów, aby otrzymali władzę odpuszczania grzechów, niech przez naszą posługę uwolni was od złego i napełni Duchem Świętym.

W.       Amen.

Duch Pocieszyciel, dany nam na odpuszczenie grzechów, w którym mamy dostęp do Ojca, niech oczyści wasze serca i oświeci swym blaskiem, abyście głosili dzieła potęgi Tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła.

W.  Amen.

I JA ODPUSZCZAM WAM GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

W.  Amen.    → 65

 

Albo: 

Bóg, Ojciec miłosierdzia,
który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech wam udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM WAM GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

W. Amen.    → 65

 

UWIELBIENIE BOGA I ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU POJEDNANIA

65. Kapłan zachęca wszystkich do dziękczynienia i wysławiania Bożego miłosierdzia, a po odśpiewaniu stosownej pieśni lub hymnu, pominąwszy modlitwę zakończenia, zaraz udziela ludowi błogosławieństwa i odsyła go, jak zaznaczono w Obrzędzie pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem.

 

OBRZĘD KRÓTSZY

 

66.  Jeżeli nagli konieczność, można obrzęd pojednania wielu penitentów połączony z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem odpowiednio skrócić. Wówczas po krótkim czytaniu z Pisma św., po zwykłym pouczeniu (wyżej nr 62) i nałożeniu zadośćuczynienia zaraz wzywa się penitentów do odmówienia spowiedzi powszechnej (Spowiadam się) i kapłan udziela im rozgrzeszenia posługując się formułą wskazaną w nrze 64.

67. Gdy grozi niebezpieczeństwo śmierci, wystarcza, aby kapłan odmówił formułę rozgrzeszenia, którą w tym wypadku można skrócić w następujący sposób:

I JA ODPUSZCZAM WAM GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

W.  Amen.

68. Wierny, który w sposób ogólny otrzymał rozgrzeszenie z grzechów ciężkich, jest obowiązany wyznać je szczegółowo podczas najbliższej spowiedzi indywidualnej.