Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10855244

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

OBRZĘD POJEDNANIA JEDNEGO PENITENTA

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 


ROZDZIAŁ I

OBRZĘD POJEDNANIA JEDNEGO PENITENTA

 

PRZYJĘCIE PENITENTA

41.       Gdy penitent przychodzi, aby wyznać grzechy, kapłan życzliwie go przyjmuje. Penitent wypowiada słowa pozdrowienia:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada:

Na wieki wieków. Amen.

 

42.       Następnie penitent żegna się mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan równocześnie kreśli znak krzyża nad penitentem nic nie mówiąc. Następnie kapłan zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże następującymi słowami:

A.

Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. → 43

B.         Albo

Bóg, który oświeca nasze serca, niech ci da prawdziwe po-znanie swoich grzechów i Jego miłosierdzia.   → 43

C.         Albo:

Przystąp z ufnością do Boga, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył (Ez 33,11).   → 43

D.        Albo:

Niech przyjmie cię Pan Jezus, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jemu za-ufaj (Łk 5,32).     → 43

E.         Albo:

Łaska Ducha Świętego niech oświeci twoje serce, abyś wy-znał z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże.   → 43

F.         Albo:

Jeżeli zgrzeszyłeś, nie trać nadziei, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata (l J 2,1-2).   → 43

Penitent może odpowiedzieć:

Amen.

Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonywania posługi.

 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO (DOWOLNE)

43.       Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, kapłan może odczytać albo przytoczyć z pamięci urywek Pisma św., który obwieszcza miłosierdzie Boże i wzywa penitenta do odnowy życia. Przy spowiedziach odbywanych w konfesjonałach wskazane jest, aby penitent sam odczytał urywek Pisma św. w czasie przygotowania do spowiedzi. Teksty znajdują się pod nrami 69-81.

 

WYZNANIE GRZECHOW I PRZYJĘCIE ZADOŚĆUCZYNIENIA

44.       Tam gdzie istnieje taki zwyczaj, przed wyznaniem grzechów penitent może odmówić spowiedź powszechną (np. Spowiadam się).

Następnie penitent wyznaje swoje grzechy.

Jeżeli zachodzi potrzeba, kapłan pomaga penitentowi w odbyciu zupełnej spowiedzi, udziela stosownych rad, zachęca go do żalu za grzechy, przypominając, że chrześcijanin przez sakrament pokuty odnawia się w tajemnicy paschalnej umierając i zmartwychwstając z Chrystusem. Następnie wyznacza mu czyn pokutny, który penitent przyjmuje, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy i po-prawić swoje życie. Kapłan niech stara się we wszystkim dostosować do poziomu penitenta tak w sposobie mówienia, jak w udzielaniu pouczeń.

 

MODLITWA PENITENTA I ROZGRZESZENIE

45.       Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu, który penitent może wyrazić w tych lub podobnych słowach:

A.

Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu (Łk 18,13).   → 46

B.         Albo:

Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie, już nie jestem godny nazywać się Twoim dzieckiem. Bądź miłościw mnie, grzesz-nemu (Łk 15,18; 18,13).  → 46

C.         Albo:

Boże mój, żałuję, że Ciebie obraziłem swoimi grzechami. Mocno postanawiam więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu. Przez zasługi męki Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną. → 46 

Inne teksty do wyboru nry 82-90.

 

46.  Kapłan wyciąga prawą rękę w kierunku penitenta i wypowiada słowa rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia,
który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Penitent odpowiada:

Amen.

Po spowiedzi penitentów znających język łaciński kapłan może użyć formuły rozgrzeszenia w języku łacińskim. 

Deus, Pater misericordiarum,
qui per mortem et resurrectionem Filii sui
mundum sibi reconciliavit
et Spiritum Sanctum effudit in remissionem peccatorum,
per ministerium Ecclesiae
indulgentiam tibi tribuat et pacem.

ET EGO TE ABSOLVO A PECCATIS TUIS IN NOMINE PATRIS ET FILII, + ET SPIRITUS SANCTI.

Penitent odpowiada:

Amen.

 

UWIELBIENIE BOGA I ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU POJEDNANIA

47.       Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Penitent kończy:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan odsyła penitenta mówiąc:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

48.       Zamiast dziękczynienia i formuły odesłania penitenta kapłan może powiedzieć:

A.

Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych, dobro, które spełnisz, i cierpienie, które zniesiesz, niech będą zadośćuczynieniem za twoje grzechy, wyjednają ci wzrost łaski i nagrodę życia wiecznego. Idź w pokoju.

B.         Albo:

Pan ciebie uwolnił od grzechu, niech da ci udział w swoim królestwie. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

C.         Albo:

Szczęśliwy człowiek, któremu zostanie odpuszczona wina, a jego grzech zapomniany. Raduj się i wesel w Panu. Idź w pokoju.

D.        Albo.

 

Idź w pokoju i głoś światu cudowne dzieła Boga, który cię zbawił.