Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966602

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

CHRZEST WIELU DZIECI

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

CHRZEST WIELU DZIECI

 

 

OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECI

 

32.      O ile to możliwe, chrztu udziela się w niedzielę, ponieważ wtedy Kościół obchodzi Misterium Paschalne. Wszystkie dzieci urodzone w ostatnim czasie powinno się chrzcić wspólnie, w obecności i przy czynnym udziale wiernych, przynajmniej krewnych, bliskich i znajomych.

 

33.      Ojciec i matka razem z chrzestnymi powinni przedstawić dziecko Kościołowi celem udzielenia chrztu.

 

34.      Jeżeli przy chrzcie większej liczby dzieci jest obecnych kilku kapłanów lub diakonów, mogą oni pomagać głównemu szafarzowi w spełnianiu niektórych obrzędów. Zaznaczono to we właściwym miejscu.

 

35.      Kapłan lub diakon ubrany w albę lub komżę i stułę, albo ponadto w kapę koloru białego, udaje się razem z asystą do drzwi kościoła lub do tego miejsca, gdzie są zgromadzeni rodzice i chrzestni z dziećmi do chrztu. W tym czasie, o ile to możliwe, lud śpiewa stosowny psalm lub pieśń.

 

36.      Celebrans wita obecnych, zwłaszcza rodziców i chrzestnych, wspominając w krótkich słowach o radości, z jaką przyjęli dzieci: są one darem Boga, który jest źródłem wszelkiego życia i który teraz chce obdarzyć te dzieci swoim życiem łaski.

 

37.      Celebrans pyta najpierw rodziców każdego dziecka:

 

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: N.

Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.?

Rodzice: O chrzest.

 

W powyższym dialogu celebrans może użyć innych słów. Na drugie pytanie rodzice mogą odpowiedzieć innymi słowami, np: O wiarę, lub: O łaskę Chrystusa, lub: O przyjęcie do Kościoła, lub: O życie wieczne. 

________________________________________________________________

38.      Jeżeli jest większa liczba dzieci do chrztu, celebrans pyta o imię dziecka jednocześnie wszystkich rodziców, a każda rodzina odpowiada kolejno. Drugie pytanie można skierować w liczbie mnogiej do wszystkich razem.

 

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: N., N.

Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci?

Rodzice: O chrzest. 

________________________________________________________________

 

39.      Wtedy celebrans zwraca się do rodziców tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

 

Rodzice: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.

 

Odpowiedź tę dają poszczególne rodziny; jeżeli jest większa liczba dzieci do chrztu, wszystkie rodziny mogą odpowiedzieć równocześnie.

 

40.      Następnie zwracając się do chrzestnych, celebrans pyta ich w ten lub podobny sposób:

 

A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?

 

Chrzestni odpowiadają wspólnie:

Jesteśmy gotowi.

 

41.      Celebrans mówi dalej:

 

N.,N. (albo: Drogie dzieci), wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

 

I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole każdego dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.

 

42.      Celebrans zaprasza rodziców i chrzestnych oraz wszystkich obecnych do udziału w liturgii słowa Bożego. Jeśli okoliczności pozwalają, należy do miejsca przewidzianego na tę liturgię udać się procesjonalnie ze śpiewem, np. Psalmu: Chwalcie, o dziatki.

 

43.      Na czas liturgii słowa Bożego dzieci można przenieść do oddzielnego pomieszczenia.

 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

 

CZYTANIA BIBLIJNE

 

44.      Czyta się jedną lub dwie z perykop podanych w nr. 207-227. W tym czasie wszyscy mogą siedzieć.

Można wybrać inne perykopy zgodnie z życzeniem rodziców lub odpowiednie dla ich duchowego pożytku. Pomiędzy czytaniami można śpiewać psalmy responsoryjne i wersety podane w nr. 228-237.

 

HOMILIA

 

45.      Następnie celebrans wygłasza krótką homilię, wyjaśniając przeczytany tekst i wprowadzając obecnych w głębsze zrozumienie tajemnicy chrztu; zachęca przede wszystkim rodziców i chrzestnych, by ochotnie podjęli obowiązek wynikający z tego sakramentu.

 

CICHA MODLITWA

 

46.      Po homilii lub po litanii, lub nawet w przerwie między wezwaniami litanii zaleca się chwilę ciszy na osobistą modlitwę zebranych, do której celebrans zachęca. Potem może nastąpić odpowiedni śpiew, wybrany np. z nrów 238-25.

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

47.      Następuje modlitwa powszechna. Należy wybrać jedną z podanych formuł. Można swobodnie wybrać elementy z różnych formuł modlitwy powszechnej albo dołączyć nowe, bardziej dostosowane do szczególnych potrzeb rodziny, należy jednak zachować jedność stylu w całej formule. Zawsze należy zakończyć ją wezwaniami do Świętych.

 

A.        PIERWSZA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

 

Celebrans: Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla dzieci, które mają dostąpić łaski chrztu świętego, dla ich rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Lektor:

 

1.        Prosimy Cię, abyś te dzieci mocą tajemnicy Twojej Śmierci i Zmartwychwstania przez chrzest święty odrodził i włączył do Kościoła.

 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

2.        Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił je wiernymi uczniami i świadkami Twojej Ewangelii.

 

3.        Prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził je do radości królestwa niebieskiego.

 

4.        Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali tym dzieciom przykład żywej wiary.

 

5.        Prosimy Cię, abyś ich rodziny zachował na zawsze w Twojej miłości.

 

6.        Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę chrztu świętego.

 

Następują wezwania do Świętych.

 

 

B.        DRUGA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

 

Wezwani przez Pana jako królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty przez Niego na własność, prośmy wszechmogącego Boga o miłosierdzie dla tych dzieci, które mają otrzymać łaskę chrztu świętego, dla ich rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.

Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.

 

1.        Prosimy Cię, abyś przez chrzest święty włączył te dzieci do wspólnoty swojego Kościoła.

 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

2.        Prosimy Cię, aby naznaczone krzyżem świętym, przez całe swoje życie odważnie wyznawały Chrystusa, Syna Bożego.

 

3.        Prosimy Cię, aby przez chrzest stały się uczestnikami Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

 

4.        Prosimy Cię, aby te dzieci, pociągnięte słowem i przykładem rodziców i chrzestnych, wzrastały w łasce jako żywe członki Kościoła.

 

5.        Prosimy Cię, abyś we wszystkich tutaj obecnych odnowił łaskę chrztu świętego.

 

6.        Prosimy Cię, aby wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy przez chrzest stali się jednym ciałem, zawsze trwali w jednej wierze i miłości.

 

Następują wezwania do Świętych.

 

 

c.         TRZECIA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

 

Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o miłosierdzie dla dzieci, które mają otrzymać łaskę chrztu świętego, dla ich rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.

 

Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.

 

1.        Prośmy, aby te dzieci przez chrzest święty otrzymały godność dzieci Bożych.

 

Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.

 

2.        Prośmy, aby wszczepione jak latorośle w Chrystusa, prawdziwy krzew winny, przez swoją wiarę stały się Jego doskonałymi uczniami.

 

3.        Prośmy, aby zachowując nakazy Chrystusa, wytrwały na zawsze w Jego miłości i odważnie głosiły Jego Ewangelię.

 

4.        Prośmy, aby usprawiedliwione przez łaskę Chrystusa Zbawiciela, otrzymały dziedzictwo życia wiecznego.

 

5.        Prośmy, aby rodzice i chrzestni nauczyli te dzieci Bożej wiedzy i miłości.

 

6.        Prośmy, aby wszyscy ludzie stali się uczestnikami odrodzenia przez chrzest święty.

 

Następują wezwania do Świętych.

 

 

D.        CZWARTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

 

Wezwani przez Pana jako królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty przez Niego na własność, błagajmy wszechmogącego Boga o miłosierdzie dla dzieci, które mają otrzymać łaskę chrztu świętego, dla ich rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.

Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.

 

1.        Błagajmy Boga, aby te dzieci przez chrzest święty stały się Jego przybranymi dziećmi, w których On będzie miał upodobanie.

 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

2.            Błagajmy Boga za te dzieci, aby odrodzone z wody i z Ducha Świętego, zawsze żyjąc w tym Duchu, były dla ludzi znakiem nowego życia.

 

3.        Błagajmy Boga, aby te dzieci zdołały przezwyciężyć zasadzki szatana i skłonności do złego.

 

4.        Błagajmy Boga za te dzieci, aby miłowały Pana całym swoim sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak samego siebie.

 

5.        Błagajmy Boga, abyśmy wszyscy tutaj obecni dawali tym dzieciom świadectwo swojej wiary.

 

6.            Błagajmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie zawsze i wszędzie dochowali wierności krzyżowi Chrystusa, którym zostali naznaczeni na chrzcie świętym.

 

Następują wezwania do Świętych.

 

E.         PIĄTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

 

Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tych dzieci, dla ich rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.

Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.

 

Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.

 

1.        Prosimy Cię, aby te dzieci odrodziły się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne.

 

2.        Prosimy Cię, aby się stały żywymi członkami Kościoła świętego.

 

3.        Prosimy Cię, aby mogły słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkami.

 

4.        Prosimy Cię, aby z radością mogły wziąć udział w Twojej Uczcie Ofiarnej.

 

5.        Prosimy Cię, aby miłowały Boga i bliźniego według Twojej nauki.

 

6.        Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan, wzrastały w łasce i świętości.

 

7.        Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości.

 

48.      Potem celebrans razem z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych. Jeśli dzieci na czas nabożeństwa słowa Bożego znajdowały się w osobnym pomieszczeniu, należy je teraz przynieść z powrotem.

 

Święta Maryjo, Matko Boża,                    módl się za nami. 

Święty Janie Chrzcicielu,                         módl się za nami. 

Święty Józefie,                                         módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle,                            módlcie się za nami.

 

Wypada dodać imiona innych Świętych, zwłaszcza patronów dzieci, kościoła lub miejscowości. Ostatnie wezwanie brzmi:

 

Wszyscy Święci i Święte Boże,               módlcie się za nami.

MODLITWA Z EGZORCYZMEM I WŁOŻENIE RĘKI

 

49.      Po zakończeniu wezwań do Świętych celebrans mówi:

 

A.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

B.        Inna formuła modlitwy z egzorcyzmem:

Panie, Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego jedynego Syna, aby człowieka poddanego niewoli grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci, Ty wiesz, że te dzieci będą narażone na pokusy tego świata i będą musiały walczyć przeciwko zasadzkom szatana. Pokornie Cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego mocą Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna, umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

50.      Opuszcza się namaszczenie olejem katechumenów.

 

51.      Celebrans mówi:

 

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela,

który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Po czym celebrans w milczeniu kładzie rękę na każdym dziecku z osobna.

 

52.      Następnie, jeśli chrzcielnica znajduje się poza kościołem lub jest niewidoczna dla wiernych, wszyscy udają się tam w procesji.

Jeśli zgromadzeni widzą chrzcielnicę, pozostają na swoich miejscach, a do chrzcielnicy udaje się tylko celebrans, rodzice i chrzestni z dziećmi.

 

Jeśli kaplica chrzcielna nie mogłaby pomieścić wszystkich obecnych, można udzielić chrztu w innym, dogodniejszym miejscu w kościele, do którego w odpowiedniej chwili przechodzą rodzice i chrzestni. W tym czasie można śpiewać odpowiednią pieśń, np. Psalm 23.

 

 

LITURGIA SAKRAMENTU

 

53.      Po przyjściu do chrzcielnicy celebrans w krótkich słowach przypomina uczestnikom postanowienie Boga, który chciał duszę i ciało człowieka uświęcić przez wodę. Może to powiedzieć w następujący sposób:

 

A.

 

Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

 

 

B.        Albo:

 

Wiecie, że Bóg obdarzył wierzących swoim życiem przez święty znak wody. Skierujmy więc do Niego nasze myśli i módlmy się jednym sercem, aby ze źródła chrzcielnego zechciał wylać swoją łaskę na te wybrane dzieci.

 

 

POŚWIĘCENIE WODY ALBO MODLITW A DZIĘKCZYNNA
NAD WODĄ

 

PIERWSZA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

 

54.      Poza Okresem Wielkanocnym celebrans zwrócony ku chrzcielnicy, wygłasza następujące błogosławieństwo:

A.

 

Boże, Ty niewidzialną mocą

dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki.

Ty w ciągu dziejów zbawienia

przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną,

aby wyrażała łaskę chrztu świętego.

Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami,

aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania.

Boże, Ty nawet w wodach potopu

dałeś nam obraz odrodzenia,

bo ten sam żywioł

położył kres występkom i dał początek cnotom.

Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama

przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego,

aby naród wyzwolony z niewoli faraona

stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych.

Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu,

został namaszczony Duchem Świętym,

a gdy wisiał na krzyżu,

z Jego boku wypłynęła krew i woda,

po swoim zaś Zmartwychwstaniu nakazał uczniom:

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Wejrzyj na swój Kościół

i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego.

Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę

Twojego Jednorodzonego Syna,

aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo

i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu,

odrodził się z wody i z Ducha Świętego

do nowego życia dziecka Bożego.

 

 

Celebrans prawą ręką dotyka wody i mówi:

Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna

zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego,

aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani

razem z Chrystusem w śmierci,

z Nim też powstali do nowego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

B. DRUGA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY

 NA WSZYSTKIE OKRESY ROKU

 

Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

 

Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej Śmierci i Zmartwychwstania narodził się Kościół.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

 

Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa, ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

 

______________________________________________________________

 

Celebrans: Przybądź nam z pomocą, Panie, Ojcze jedyny, i uświęć tę wodę, aby dzieci nią ochrzczone zostały obmyte z grzechu i narodziły się do nowego życia jako Twoje przybrane dzieci.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

 

Celebrans: Uświęć tę wodę, aby wszyscy nią ochrzczeni uczestniczyli w tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i stali się przez to podobni do Twojego Syna.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

 

Celebrans dotyka wody prawą ręką i mówi:

Uświęć tę wodę, aby ci, których powołałeś, odrodzili się z Ducha Świętego i zostali włączeni do Twojego świętego ludu.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

______________________________________________________________

 

Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwania od: Przybądź nam z pomocą, mówi:

 

Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom N.N., których (Twoim służebnicom N.N., które) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali(ły) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

C. TRZECIA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY

NA WSZYSTKIE OKRESY ROKU

 

Celebrans: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju chrztu świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

 

Celebrans: Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego jednoczysz w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

 

Celebrans: Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

 

Celebrans: Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

 

_____________________________________________________________

 

Celebrans: Racz teraz pobłogosławić tę wodę, aby nią ochrzczeni Twoi słudzy N.N., których (Twoje służebnice N.N., które) w wierze Kościoła wezwałeś do zdroju odrodzenia, otrzymali(ły) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Wszyscy: Amen.

______________________________________________________________

 

Jeśli jest do dyspozycji już poświęcona woda chrzcielna, celebrans pominąwszy wezwanie: Racz teraz pobłogosławić, mówi:

 

Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom N.N., których (Twoim służebnicom N.N., które) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali(ły) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Wszyscy: Amen.

 

55.      W Okresie Wielkanocnym, jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna poświęcona w czasie Wigilii Wielkanocnej, celebrans odmawia dziękczynną modlitwę nad wodą według formuł podanych w nrze 54 B. lub C., uwzględniając zmiany tekstu podane na końcu tych formuł. Obrzędowi nie może bowiem zabraknąć elementu dziękczynienia i błagania.

 

WYRZECZENIE SIĘ ZŁA

 

56.      Celebrans przemawia do rodziców i chrzestnych:

 

Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dzieci przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój.

Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest.

 

57.      Potem ich pyta:

 

Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

 

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

 

Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

 

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

 

Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

 

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

 

 

WYZNANIE WIARY

 

58.      Następnie celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

 

Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

 

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

 

Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

 

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

 

Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

 

59.      Do tego wyznania dołącza się celebrans i wszyscy zgromadzeni:

 

Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy: Amen.

 

Zamiast tej formuły można użyć innej, stosownie do potrzeb. Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, w której by wspólnota zgromadzonych jednogłośnie wyraziła swoją wiarę.

 

 

CHRZEST

 

60.      Celebrans zaprasza pierwszą rodzinę, aby podeszła do chrzcielnicy, i prosi o powtórzenie imienia dziecka. Gdy podadzą imię dziecka, pyta rodziców i chrzestnych:

 

Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

 

Rodzice i chrzestni: Chcemy.

 

Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

 

N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA 

zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy,

I SYNA,

         zanurza lub polewa je wodą po raz drugi,

I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.

 

Podobnie pyta i postępuje z każdym przyniesionym do chrztu dzieckiem.

Wypada, aby po chrzcie każdego dziecka uczestnicy wypowiadali lub śpiewali krótką aklamację:

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Jeśli udziela się chrztu przez polanie wodą, wypada, aby dziecko trzymała do chrztu matka lub ojciec. Jednakże tam, gdzie wydaje się słuszne zachować dotychczasowy zwyczaj, dziecko może trzymać chrzestna lub chrzestny. Oni też powinni podnieść dziecko z wody, jeśli chrztu udziela się przez zanurzenie.

 

61.      Jeśli jest większa liczba dzieci do chrztu, a jest kilku kapłanów lub diakonów, to każdy z nich może ochrzcić kilkoro dzieci, zachowując sposób i formułę podaną wyżej.

 

OBRZĘDY WYJAŚNIAJĄCE

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

 

62.      Celebrans mówi:

 

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni(one) do ludu Bożego, wytrwali(ły) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

 

Wszyscy: Amen.

 

Potem celebrans w milczeniu namaszcza krzyżmem św. każde dziecko na szczycie głowy.

 

63.      Jeżeli jest większa liczba ochrzczonych dzieci, a jest kilku kapłanów lub diakonów, wówczas każdy z nich może namaścić krzyżmem kilkoro dzieci.

 

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

 

64.      Celebrans mówi:

 

N.N., staliście(łyście) się nowym stworzeniem i przyoblekliście(łyście) się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne.

 

Wszyscy: Amen.

 

Każdemu dziecku nakłada się białą szatę: inny kolor nie jest dozwolony. Jest wskazane, aby taką szatę przynosiły same rodziny.

 

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

 

65.      Celebrans bierze świecę paschalną i mówi:

 

Przyjmijcie światło Chrystusa.

 

Przedstawiciel każdej rodziny (np. ojciec lub chrzestny) zapala świecę swego dziecka od świecy paschalnej.

Celebrans może podać świecę zapaloną od paschału mówiąc:

 

Przyjmijcie światło Chrystusa.

 

Potem celebrans mówi:

 

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

 

66.      Jeżeli chrzestni podczas udzielania chrztu trzymali dzieci, przekazują je matkom.

 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

 

PROCESJA DO OŁTARZA

 

67.      Jeżeli chrztu udzielono poza prezbiterium, odbywa się teraz procesja do ołtarza, w czasie której niesie się zapalone świece ochrzczonych dzieci. Wypadałoby wtedy śpiewać pieśń o chrzcie świętym, np.:

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

Alleluja, alleluja.

 

MODLITWA PAŃSKA

 

 

68.      Celebrans stojąc przed ołtarzem przemawia do rodziców i chrzestnych oraz do wszystkich obecnych w ten lub podobny sposób.

 

Najmilsi, te dzieci, odrodzone przez chrzest święty, nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzymają pełnię Ducha Świętego. Przystępując zaś do ołtarza Pańskiego, staną się uczestnikami Jego Uczty Ofiarnej i razem ze zgromadzonym Kościołem będą Boga nazywać Ojcem. My wszyscy także jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego w imieniu tych dzieci módlmy się wspólnie, tak jak nas nauczył Pan Jezus.

 

 

69.      Wszyscy razem z celebransem mówią:

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja

jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

70.      Następnie celebrans błogosławi matki trzymające na rękach swoje dzieci, a także ojców i wszystkich obecnych.

 

A.        PIERWSZA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

Pan Bóg wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matkom tych dzieci i tak, jak teraz dziękują Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy: Amen.

 

Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcom tych dzieci, aby słowem i przykładem dawali swoim dzieciom pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy: Amen.

 

Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy: Amen.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,

Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

B.        DRUGA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

Pan Bóg wszechmogący, który przez narodzenie swojego Syna w czasie napełnił cały świat weselem, niechaj błogosławi tym nowo ochrzczonym dzieciom, aby osiągnęły pełne podobieństwo do Chrystusa.

 

Wszyscy: Amen.

 

Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi rodzicom tych dzieci i tak jak teraz dziękują Mu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi.

 

Wszyscy: Amen.

 

Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj udzieli obfitego błogosławieństwa swoim wiernym, tu zebranym, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem.

 

Wszyscy: Amen.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,

Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

C.         TRZECIA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

Bóg, dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matkom tych ochrzczonych dzieci. I jak Mu dziękują za otrzymane potomstwo, tak niechaj radują się z miłości swoich dzieci, z ich rozwoju i świętego życia.

 

Wszyscy: Amen.

 

Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcom tych dzieci, aby przykładem postępowania doprowadzili je do dojrzałego życia chrześcijańskiego.

 

Wszyscy: Amen.

 

Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem.

 

Wszyscy: Amen.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,

Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

D.        CZWARTA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

Bracia i siostry, polecamy was miłosierdziu i łaskawości Boga, Ojca wszechmogącego, Jego jedynego Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg strzeże waszego życia, abyście postępując w świetle wiary, doszli do obiecanego szczęścia wiecznego, a my razem z wami. Idźcie w pokoju.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,

Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

71.      Jeżeli to możliwe, po błogosławieństwie wszyscy śpiewają odpowiednią pieśń wyrażającą paschalną radość i dziękczynienie, albo pieśń Najświętszej Maryi Panny: Wielbi dusza moja Pana.

Tam, gdzie jest zwyczaj zanoszenia ochrzczonych dzieci przed ołtarz Najświętszej Maryi Panny, wypada go utrzymać.