Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055389

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

OBRZĘD PRZEKAZANIA MODLITWY PAŃSKIEJ

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

OBRZĘD PRZEKAZANIA MODLITWY PAŃSKIEJ

 

188. Wybranym przekazuje się również „Modlitwę Pańską”. Od pierwszych wieków Kościoła jest ona szczególną modlitwą tych, którzy na chrzcie przyjęli ducha przybrania za dzieci. Neofici wypowiedzą ją razem z pozostałymi ochrzczonymi podczas sprawowania pierwszej Eucharystii, w której będą uczestniczyć.

189. Przekazanie Modlitwy Pańskiej odbywa się w tygodniu po trzecim skrutynium. Jeżeli przemawiają za tym względy duszpasterskie, obrzęd ten można również sprawować w okresie katechumenatu (por. nry 125-126). W przypadku konieczności wolno go połączyć z obrzędami bezpośrednio przygotowującymi (por. nry 193 nn.).

 

CZYTANIA I ŚPIEWY

190. Zamiast czytań z dnia powszedniego należy zastosować odpowiednie perykopy z Lekcjonarza mszalnego (t. VII, s. 17-21).

 

EWANGELIA

191. Diakon mówi:

Niechaj przystąpią ci, którzy mają otrzymać Modlitwę Pańską.

Celebrans przemawia do wybranych tymi lub podobnymi słowami:

Posłuchajcie teraz, jak Pan nauczył swoich uczniów modlić się:

 

+ Słowa Ewangelii według Św. Mateusza                   6,9-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego”.

Następuje homilia, w której celebrans wyjaśnia znaczenie i ważność Modlitwy Pańskiej.

 

MODLITWA NAD WYBRANYMI

192. Potem celebrans wzywa wiernych do modlitwy tymi lub podobnymi słowami:

Módlmy się za naszych wybranych, niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby dostąpiwszy w sakramencie chrztu świętego odpuszczenia wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy modlą się w milczeniu.

Następnie celebrans wyciąga ręce nad wybranymi i mówi:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u tych wybranych, aby odrodzeni w wodzie chrztu świętego, zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.