Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055408

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

DRUGIE SKRUTYNIUM

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

DRUGIE SKRUTYNIUM

 

167. Drugie skrutynium odbywa się w 4. niedzielę Wielkiego Postu przy użyciu formularzy, jakie podają Mszał i Lekcjonarz (por. też niżej, nry 380 – 381).

 

HOMILIA

168. Na podstawie czytań z Pisma św. celebrans objaśnia w homilii znaczenie drugiego skrutynium. Uwzględnia przy tym również liturgię wielkopostną oraz duchowy postęp wybranych.

 

MODLITWA W MILCZENIU

169. Po homilii wybrani razem z rodzicami chrzestnymi stają przed celebransem.

Celebrans zwraca się najpierw do wiernych i prosi, aby w milczeniu modlili się za wybranych, wypraszając dla nich ducha pokuty, zrozumienie grzechu i prawdziwą wolność dzieci Bożych.

Następnie zwraca się do katechumenów i podobnie wzywa ich do modlitwy. Zaleca, aby usposobienie pokutne wyrazili również postawą ciała przez pochylenie lub uklęknięcie. Kończy tymi lub podobnymi słowami:

Wybrani Boży, pochylcie głowy (lub: klęknijcie) i módlcie się.

Wybrani pochylają się lub klękają. Wszyscy przez jakiś czas modlą się w milczeniu. Następnie celebrans lub diakon mówi:

Wstajemy na modlitwę za wybranych. Niech rodzice chrzestni położą prawą rękę na ramieniu wybranych.

 

MODLITWA ZA WYBRANYCH

170. Podczas modlitwy za wybranych ojcowie i matki chrzestne kładą prawą rękę na ramieniu swego wybranego.

Celebrans:

Módlmy się za tych wybranych, których Bóg powołał, aby w Nim doszli do świętości i dali odważne świadectwo o słowach życia wiecznego.

Lektor:

Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby wybrani, ufając Bożej prawdzie, osiągnęli wolność dusz i serc i zachowali ją na zawsze.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby rozważając mądrość krzyża, mogli chlubić się w Bogu, który niweczy mądrość tego świata.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby wyzwoleni mocą Ducha Świętego, wolni od lęku, do końca zaufali Bogu.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby stając się ludźmi duchowymi, szukali tego, co jest sprawiedliwe i święte.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby wszyscy, którzy dla imienia Chrystusa cierpią prześladowanie, od Niego doznali pomocy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby rodziny i narody, powstrzymywane od przyjęcia wiary, uzyskały wolność wyznawania Ewangelii.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, abyśmy wśród trosk doczesnych pozostali wierni duchowi Ewangelii.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby cały świat umiłowany przez Ojca doszedł w Kościele do pełnej duchowej wolności.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zachętę do modlitwy i wezwania wolno dostosować do różnych okoliczności. Jeżeli po odesłaniu wybranych w czasie sprawowania Eucharystii opuszcza się modlitwę powszechną (por. nr 173), w powyższej modlitwie dodaje się zwykłe wezwania w potrzebach Kościoła i całego świata.

Inne wezwania do wyboru, nr 382.

 

EGZORCYZM

171. Po tych wezwaniach celebrans, zwracając się do wybranych, mówi ze złożonymi rękami:

Módlmy się.

Najłaskawszy Ojcze, Ty sprawiłeś, że niewidomy od Urodzenia uwierzył w Twojego Syna i przez tę wiarę wszedł do królestwa Twojej światłości. Uwolnij Twoich wybranych, tutaj obecnych, od zaślepiających ich złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Jeżeli warunki pozwalają, celebrans w milczeniu kładzie rękę na każdego z wybranych.

Potem wyciągając ręce nad wybranymi, celebrans mówi dalej:

Panie, Jezu, światłości prawdziwa, mocą Ducha prawdy uwolnij wszystkich, którzy jęczą pod jarzmem ojca kłamstwa, a w tych, przez Ciebie wybranych do przyjęcia sakramentów, wzbudź dobrą wolę, aby korzystając z radości Twego światła, jak niewidomy, który niegdyś odzyskał Jasność widzenia, okazali się silnymi i odważnymi świadkami wiary. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Inna forma egzorcyzmu do wyboru, nr 383.

Stosownie do warunków dodaje się odpowiedni śpiew, który wybiera się np. spośród Psalmów 6, 26[25], 32[31], 38[37], 39[38], 40[39], 51[50], 116[114], 130[129], 139[138], 142[141].

 

ODESŁANIE WYBRANYCH

172. Następnie celebrans odsyła wybranych mówiąc:

Idźcie w pokoju Chrystusa i zgromadźcie się na najbliższe skrutynium. Pan niech zawsze będzie z wami.

Wybrani: Amen.

Wybrani odchodzą. Jeżeli zaś z poważnych przyczyn nie mogą odejść, wszystko odbywa się tak jak w Obrzędzie przyjęcia do katechumenatu (nr 96).

Jeżeli zaś nie sprawuje się Eucharystii, dodaje się jakiś stosowny śpiew i wierni odchodzą razem z wybranymi.

 

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

 

173. Gdy wybrani odejdą, sprawuje się dalej Eucharystię. Rozpoczyna się modlitwę powszechną za potrzeby Kościoła i całego świata. Następnie odmawia się „Wierzę” i przygotowuje dary. Ze względów duszpasterskich wolno jednak opuścić modlitwę powszechną i „Wierzę”. W Modlitwie eucharystycznej wspomina się wybranych i rodziców chrzestnych (por. nr 381).