Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055387

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

OKRES OCZYSZCZENIA I OŚWIECENIA ORAZ JEGO OBRZĘDY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 OKRES OCZYSZCZENIA I OŚWIECENIA

ORAZ JEGO OBRZĘDY

 

152. W tym okresie, który zazwyczaj przypada na Wielki Post i zaczyna się obrzędem „wybrania”, wybrani razem z miejscową wspólnotą oddają się skupieniu ducha, aby się przygotować do uroczystości paschalnych i do sakramentów wtajemniczenia. Temu celowi służą skrutynia, obrzędy przekazania i obrzędy bezpośrednio przygotowujące.

 

SKRUTYNIA I OBRZĘDY PRZEKAZANIA

153. W Wielkim Poście, który poprzedza sakramenty wtajemniczenia, odbywają się skrutynia i obrzędy przekazania. Przez nie dopełnia się duchowe i katechizacyjne przygotowanie wybranych, czyli ubiegających się o chrzest. Trwa ono przez cały Okres Wielkiego Postu.

 

I. SKRUTYNIA

154. Skrutynia, które kończą się egzorcyzmami, mają doniosłe znaczenie w formacji duchowej. Celem skrutyniów jest oczyszczenie umysłów i serc, umocnienie przeciw pokusom, przemiana intencji i pobudzenie woli, aby wybrani bardziej przylgnęli do Chrystusa i postąpili w miłości ku Bogu.

155. Od wybranych wymaga się, aby pragnęli dojść do głębokiego zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Kościoła, a przede wszystkim oczekuje się postępu w szczerym poznaniu siebie, w poważnym rozeznaniu swej duszy i w prawdziwej pokucie.

156. Obrzęd egzorcyzmu dokonywany przez kapłanów lub diakonów uwalnia wybranych, których Kościół pouczył o tajemnicy wybawienia z grzechów przez Chrystusa, od skutków grzechu i od wpływu złego ducha, umacnia ich na drodze duchowej i otwiera serca na przyjęcie darów Zbawiciela.

157. Aby w wybranych obudzić pragnienie oczyszczenia z grzechów i odkupienia przez Chrystusa, sprawuje się trzy skrutynia. Ich celem jest stopniowe pouczenie wybranych o tajemnicy grzechu, od którego cały świat i każdy człowiek pragnie zostać odkupiony, aby się uwolnić od jego obecnych i przyszłych następstw. Przez skrutynia wybrani mają także głębiej poznać Chrystusa Odkupiciela, który jest wodą żywą (por. Ewangelia o Samarytance), światłem (por. Ewangelia o niewidomym od urodzenia), zmartwychwstaniem i życiem (por. Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza). W czasie od pierwszego do ostatniego skrutynium powinien nastąpić u nich postęp w poznaniu grzechu i w pragnieniu zbawienia.

158. Skrutynia sprawuje kapłan lub diakon w obecności wspólnoty, aby wierni również czerpali duchowy pożytek z liturgii skrutyniów i uczestniczyli w modlitwach za wybranych.

 

159. Skrutynia odbywają się podczas Mszy skrutyniów, które odprawia się w 3.,4. i 5. niedzielę Wielkiego Postu. Czytania wybiera się z serii „A” razem ze śpiewami, zgodnie z porządkiem czytań mszalnych. Jeżeli ze względów dusz-pasterskich nie można odprawić skrutyniów we wskazane niedziele, wybiera się inne niedziele Wielkiego Postu albo nawet bardziej odpowiadające dni powszednie. Zawsze jednak pierwsza Msza skrutyniów powinna być o Samarytance, druga o niewidomym od urodzenia, trzecia o Łazarzu.