MODLITWA ZA KAPŁANÓW (VII)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Boże, nasz Ojcze, niech Eucharystyczna Ofiara, da nową gorliwość kapłanom i wszystkim wiernym, aby zjednoczeni z Tobą w trwałej miłości godnie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.