Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10335454

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Modlitwa za Pallotyńskie Dzieło Nowej Ewangelizacji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Boże nasz Ojcze, Ty posłałeś na świat Twoje odwieczne Słowo, Jezusa Chrystusa, aby objawił nam Dobrą Nowiną o zbawieniu. On wybrał Apostołów, aby kontynuowali Jego misję głosząc, aż po krańce świata, prawdę o Twojej miłości względem każdego człowieka. Kiedy w dniu pięćdziesiątnicy wezwałeś Kościół, swoją przeczystą Oblubienicę: „Talita kum – Oblubienico, mówię ci wstań!” i przyodziałeś Ją mocą Ducha Świętego i spośród wszystkich ludów i narodów, języków i kultur, rodzi Ona przez słowo I wiarę, poprzez liturgię I świadectwo życia Twoje przybrane dzieci.

            Tym samym Duchem natchnąłeś św. Wincentego Pallottiego i bł. Elżbietę Sannę, aby poprzez Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego budowali Twoje Królestwo pośród świata. Udziel i w obecnym czasie mocy Ducha Świętego wszystkim zaangażowanym w dzieło nowej ewangelizacji. Niech Prawda, którą zwiastował nam Jezus Chrystus, kieruje naszym życiem. Niech serca nasze rozpala żarliwa miłość Ducha, która pozwala przekraczać siebie w dawaniu siebie braciom. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na naszą ewangelizacyjną posługę i na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w to dzieło oraz na tych, do których nas w mocy Ducha posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Najświętsza Dziewico i Matko nasza, która w duchu posłuszeństwa przyjęłaś Słowa Boga i uczyniłaś dla Niego mieszkanie w Twoim Niepokalanym Sercu, wejrzyj teraz swym łaskawym spojrzeniem na Pallotyńskie Dzieło Nowej Ewangelizacji: Telewizję Misericordia i Radio Pallotti.FM oraz na wszystkich, którzy to dzieło tworzą; ucz nam otwierać swoje serca na Bożą wolę, prowadź nas drogą zaufania i zawierzenia Bogu, a nade wszystko wspieraj nas, nasza Najlepsza Matko, Twoim możnym orędownictwem u Boga.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Stróżu Kościoła Świętego, w Twe Ojcowskie ramiona oddajemy Ci Pallotyńską Grupę Medialną: Radio i Telewizję wraz z społecznością, która je tworzy. Mężu Sprawiedliwy, który z taką czułością troszczyłeś się o swoją Niepokalaną Oblubienicę, Maryję i poczętego z Ducha Świętego Syna Bożego, otocz teraz swoim płaszczem, szczodrym w łaski, to Pallotyńskie dzieło nowej ewangelizacji. Wierz dobrze jak bardzo potrzebujemy Twojej Ojcowskiej obecności, zgromadź wokół tego dzieła liczne grono współpracowników i dobroczyńców, niech Twoje dobre serce da nam poczucie bezpieczeństwa i wyjedna nam łaską rozwoju ku nieskończonej chwale Boga.

Święci Aniołowie i Archaniołowie, których Bóg uczynił zwiastunami swojej woli, chrońcie nas przez zakusami i zawiścią diabła, uczcie nas wstępować w wasze ślady, aby i nasze stopy stawały się stopami zwiastunów radosnej Nowiny. Bądźcie przy nas zawsze i czuwajcie nad nami.

Nasz Patriarcho, św. Wincenty Pallotti, którego Bóg ustanowił Apostołem Rzymu, Ty nie oszczędzałeś sił w posłudze duszpasterskiej, a umiejętnie odczytując znaki czasu, za natchnieniem Bożym, powołałeś do życia Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, aby jednoczyć wysiłki w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. My, Twoje duchowe dzieci, na początku XXI wieku, stajemy, aby ponownie odczytywać znaki czasu w Twoim duchu. Niech Twoje wstawiennictwo dopomaga naszej owocnej pracy i nieustannemu rozwojowi, aby Chrystusowa Ewangelia była głoszona na wszelkie sposoby, docierała do wszelkiego stworzenia i napełniła wszystkie serca radością zbawienia.

Błogosławiona Matko i Siostro nasza, Elżbieto Sanno, któraś nie zważałaś na swoje ograniczenia, lecz poprzez ubogie środki stałaś się ewangelizatorką Rzymu, Ty, któraś wszystko poświęciła, aby wspierać głosicieli Dobrej Nowiny, spojrzyj teraz na nas i wstawiaj się u Boga za nami: niech nasi dobroczyńcy i współpracownicy cieszą się Twoją opieką, a ich poświęcenie i trud niech nie pozostaną bez nagrody w niebie.

 

 

Autor: ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC

 

Nihil obstat

Ząbki, 6 kwietnia 2018 r.

ks. mgr lic. Stanisław Chabiński SAC, Cenzor

 

Imprimi potest

L.dz. IChK34/1/2018

Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.

ks. dr Zenon Hanas SAC, Prowincjał