Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10962349

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Różaniec (Rosárium)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mysteria gaudiósa (in feria secunda et sabbato)

1. Annuntiátio.

2. Visitátio.

3. Nativitas.

4. Praesentátio.

5. Inventio in Templo.

Mystéria luminósa (in feria quinta)

1. Baptisma apud Iordánem.

2. Autorevelátio apud Cananénse matrimónium.

3. Regni Dei proclamation coniúncta cum invitaménto ad conversiónem.

4. Transfigurátio.

5. Eucharistiae Institútio.

Mystéria dolorósa (in feria tertia et feria sexta)

1. Agonia in Hortu.

2. Flagellátio.

3. Coronátio Spinis.

4. Baiulátio Crucis.

5. Crucifixio et Mors.

Mystéria gloriósa (in feria quarta et Dominica)

1. Resurréctio.

2. Ascénsio.

3. Descénsus Spiritus Sancti.

4. Assúmptio.

5. Coronátio in Caelo.

Oratio ad finem Rosarii dicenda

D. Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.

C. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.

Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis aetérnae praemia comparávit, concéde, quaesumus: ut haec mystéria sacratissimo beátae Mariae Virginis Rosário recoléntes, et imitémur quod cóntinent, et quod promittunt assequámur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

2. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie w świątyni

5. Odnalezienie w świątyni

Tajemnice światła (w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2. Cud w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia.

4. Przemienienie.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

2. Biczowanie.

3. Cierniem ukoronowanie.

4. Droga Krzyżowa.

5. Ukrzyżowanie i śmierć.

Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie.

2. Wniebowstąpienie.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

modlitwa na zakończenie Różańca

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się.

Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.