MODLITWA O DOBRY PRZYKŁĄD DLA WIERNYCH

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miłosierny Boże, Ty jesteś źródłem wszelkich cnót i doprowadzasz je do pełnego rozwoju, przez udział w Kapłaństwie Chrystusa daj mi żyć sprawiedliwie i głosić prawdę, abym słowem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.