Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055323

Odwiedza nas 267 gości oraz 0 użytkowników.

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

 


Święta Maryjo, módl się za nami

Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane

Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury

Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego

Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność

Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości

Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą

Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie

Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie

Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków

Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych

Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali

Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił

Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał

Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety

Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał

Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli

Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci

Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne

Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia

Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących

Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym

Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby

 

 


Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie

Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie

Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie

Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu, ratuj nas Panie

 

 


Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa

Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu

 

 


Módlmy się: Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.