Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055367

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Litania do bł. Elżbiety Sanny

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Błogosławiona Elżbieto, módl się za nami.
Kwiecie Sardynii,
Klejnocie Rzymu,
Niewiasto pobożna,
Małżonko wierna,
Matko troskliwa,
Wdowo Bogu poświęcona,
Oddana służebnico Boga,
Gorliwa czcicielko Przenajświętszej Trójcy,
Wierna naśladowczyni Chrystusa,
Służebnico Chrystusa i Kościoła,
Przykładzie posłuszeństwa woli Bożej,
Wzorze pokory,
Ikono ubóstwa,
Przykładzie miłości,
Przepiękny cnót bukiecie,
Zbiorze mądrości,
Naczynie Ducha Świętego,
Nauczycielko wiary katolickiej,
Wychowawczyni dzieci i młodzieży,
Duchowa Matko powołań kapłańskich,
Wspomożycielko kardynałów i biskupów,
Patronko niepełnosprawnych,
Opiekunko wdów i sierot,
Pocieszycielko strapionych,
Pocieszycielko w godzinie konania,
Przewodniczko pielgrzymujących,
Wskazująca nam drogę do Boga,
Samarytanko ucząca nas miłości,
Wspierająca jałmużną ubogich,
Balsamie łagodzący ból zranionych,
Chlebie głodujących,
Oliwko pokoju,
Obrono dziewic,
Cudzie łaski Bożej,
Pieśnio chwały Bożej,
Matko Sardyńczyków,
Chlubo narodu włoskiego,
Tercjarko zakonu św. Franciszka,
Duchowa córko św. Wincentego,
Gorliwa współpracownico św. Wincentego,
Znakomity członku Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Ozdobo rodzinny pallotyńskiej,
Błogosławiona Elżbieto, Matko i Siostro nasza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami bł. Elżbieto Sanno,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boży, który w bł. Elżbiecie Sannie dokonałeś wielkich cudów Twojej miłości, dozwól nam naśladować jej ofiarną miłość i troszczyć się o potrzeby członków Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona do bł. Elżbiety Sanny
Kwiecie Sardynii * i pierwsza damo Zjednoczenia, * bł. Elżbieto Sanno, * my, Twoje duchowe dzieci, * przyzywamy dziś Twego wstawiennictwa. * Wierna małżonko * ucz naszych małżonków ofiarnej miłości. * Troskliwa matko, * wyjednaj łaskę cierpliwej i wyrozumiałej miłości naszym rodzicom, * a nasze dzieci * ucz szacunku dla swoich rodziców. * Szlachetny diademie wdowieństwa, * daj osobą starszym * zrozumienie ich roli w Kościele, * rodzinie i społeczeństwie.* Naucz nas wszystkich * stawiać w życiu Boga na pierwszym miejscu * i kochać Go ponad wszystko. Amen.

Albo:
Błogosławiona Elżbieto Sanno, * przepiękny Kwiecie Sardynii * i matko sardyńskiego ludu, * weź w swą opiekę mieszkańców tej ziemi, * ich gospodarstwa i domu, * z miłością wychowuj swe dzieci * w wierności Bogu i miłości do ludzi, * ucz zachowywać Boże nakazy, * wskazuj wartość wiernej miłości małżeńskiej. * Przykładzie życia rodzinnego * wskaż nam drogę ofiarnej miłości, * troskliwego wychowywania dzieci * i oddanej służby bliźnim. * Oliwko pokoju * wybłagaj u Boga pokój dla świata, * w naszych rodzinach i ludzkich sercach. Amen.

 

Tekst pochodzi z modlitewnika „Ty, o Boże mnie umiłowałeś” opr. Ks. Przemysław Krakowczyk SAC, Ząbki 2017

Nihil obstat, ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor (11.01.2017)

Imprimi potest ks. dr Zennon Hanas SAC, prowincjał – L.dz. IChK 34/1/2017 (Warszawa, 31.01.2017)