Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10727531

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Litania do bł Władysława z Gielniowa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta - módl się za nami.
Święty Ojcze Franciszku, piastunie ran Jezusowych - módl się za nami.

Bł. Władysławie, wyznawco Chrystusa - módl się za nami.
Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,
Bł. Władysławie, prawdziwy synu świętego Franciszka,
Bł. Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący,
Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,
Bł. Władysławie, przykładzie uczącej się młodzieży,
Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej,
Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,
Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,
Bł. Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa,
Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,
Bł. Władysławie, zwierciadło głębokiej pokory,
Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,
Bł. Władysławie, niestrudzony pracowniku na niwie Bożej,
Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,
Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,
Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,
Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,
Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokutę czyniący,
Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem gniew Boży skracający,
Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,
Bł. Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga,
Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,
Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,
Bł. Władysławie, patronie i orędowniku Polski,
Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy patronie miasta Warszawy,
Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący,

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego - wybaw nas, Panie.
Od sideł szatana - wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego - wybaw nas, Panie.
Od zaniedbania natchnień Twoich - wybaw nas, Panie.
Od gniewu Twego - wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - wybaw nas, Panie.
Od potępienia wiekuistego - wybaw nas, Panie.
Przez przyczynę i zasługi Błogosławionego Władysława - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami bł Władysławie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże. Ty uczyniłeś bł. Władysława, prezbitera,
miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża,
spraw, przez Jego wstawiennictwo,
abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa
zostali napełnieni radością,
gdy się objawi w chwale.
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.