Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055322

Odwiedza nas 266 gości oraz 0 użytkowników.

29 stycznia: bł. Bolesławy Marii Lament

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

29 stycznia

 

Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji białostockiej: Wspomnienie obowiązkowe

 

Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Głęboko przejęta brakiem jedności Kościoła, w 1905 roku założyła w Mohylewie na Białorusi Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyznaczając mu za cel szczegółowy działalność zmierzającą do zjednoczenia chrześcijan i umacnianie w wierze katolików. Odznaczała się wielką miłością Eucharystii i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ogromną żarliwością apostolską i ekumeniczną. Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku.

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ef, 4, 4-6

 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, * bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. * Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. * Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, * który jest i działa ponad wszystkimi, * przez wszystkich i we wszystkich.

 

 

 

KOLEKTA

 

Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława Maria, poświęcając się pracy w dziele jedności chrześcijan, dała nam wzór żywej wiary, + przez jej wstawiennictwo wejrzyj łaskawie na owczarnię Twojego Syna * i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, niech Ofiara, którą Ci składamy, oczyści nas z grzechów * i sprawi, aby wszyscy złączeni przez jeden chrzest, zgromadzili się przy wspólnym stole eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 17, 21. 23

 

Aby wszyscy stanowili jedno, * jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie; * aby i oni stanowili w Nas jedno. * Ja w nich, a Ty we Mnie, * oby się tak zespolili w jedno.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Przyjmując sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, prosimy Cię, Boże, + za wstawiennictwem błogosławionej Bolesławy Marii * doprowadź wierzących w Ciebie do jedności i zgody. Przez Chrystusa, Pana naszego.