Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966681

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

26 marca: św. Dobrego Łotra

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 

26 marca

Św. Dobrego Łotra

W diecezji przemyskiej: Wspomnienie dowolne

Ewangelia Łukasza podaje, że drugi łotr, ukrzyżowany z Panem Jezusem, nie tylko nie brał udziału w naigrawaniu się z Jezusa, ale jeszcze zganił współwiszącego towarzysza i zachęcał go do bojaźni Bożej. Wyznając wiarę w Chrystusa wysłużył sobie łaskę natychmiastowego zbawienia po śmierci. Nawrócenie Dobrego Łotra jest przykładem Bożego miłosierdzia oraz tajemniczej mocy krzyża, który dzięki śmierci Chrystusa stał się narzędziem naszego zbawienia.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Ga 6, 14

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

 

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, + pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra, * i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Prosimy Cię, Boże, + niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 12, 32

Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię Panie Jezu Chryste, + abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.