Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10962280

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

7 maja: Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

7 maja

Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
W diecezji kieleckiej - Święto

„Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków na Matkę Boga, stałą się na ziemi Matką-Żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. W szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie.” (KK)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Hbr 4, 16

Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, * abyśmy otrzymali miłosierdzie * i znaleźli łaskę w stosownej chwili. (O. W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi, + spraw, aby nam wyjednała obfite łaski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij dary złożone jako wyraz przebłagania i chwały, i mocą Ducha Świętego przemień je w Sakrament odkupienia, + niech Ofiara, która z ustanowienia Chrystusa Pośrednika jedna nas z Tobą, * za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny stanie się dla nas źródłem łaski i wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 - 3 prefacja o NMP, nr 55- 57.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ap 22, 17

Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź, * a kto słyszy, niech powie: Przyjdź. * i kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, * kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, pokrzepieni zbawiennym Pokarmem pokornie Cię prosimy, + abyśmy przez działanie Najświętszego Sakramentu i przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy, ściślej zjednoczyli się z Chrystusem Pośrednikiem * i coraz wierniej współdziałali z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.