Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966507

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

6 maja: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

6 maja

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
święto

Św. Filip podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem św. Jan Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy "Panie, pokaż nam Ojca" i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 8-9).

Św. Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego i autorem listu powszechnego, wchodzącego do kanonu Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę w czasie tzw. soboru jerozolimskiego (Dz 15, 13 nn). Poniósł śmierć męczeńską w 62 r.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Bóg z miłości wybrał świętych apostołów Filipa i Jakuba * i dał im wieczną chwałę. (O. W. Alleluja.)

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba, + za ich wstawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, * abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy w święto apostołów Filipa i Jakuba, * i spraw, abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej i bez skazy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lub 2 prefacja o Apostołach, nr 67 - 68.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 14, 8-9

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. * Filipie, kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, oczyść nasze umysły, + abyśmy jak apostołowie Filip i Jakub oglądali Ciebie w Twoim Synu * i mogli posiąść życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.