Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9287929

Odwiedza nas 282 gości oraz 0 użytkowników.

22 lutego: Katedry św. Piotra Apostoła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 

22 lutego

Katedry św. Piotra Apostoła
święto

Katedra biskupa, tj. uroczyste krzesło, na którym biskup zasiada, jest znakiem jego urzędu nauczyciela, arcyprezbitera i pasterza. Katedra św. Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 22, 32

Jezus powiedział do Szymona Piotra: * Prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, * a ty nawróciwszy się utwierdzaj twoich braci.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, * spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie modlitwy i dary Twojego Kościoła, który zachowuje wiarę przekazaną przez świętego Piotra, * i spraw, aby pod jego przewodnictwem osiągnął wieczne dziedzictwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 prefacja o Apostołach, nr 67.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 16, 16. 18

Piotr rzekł do Jezusa: * Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. * Jezus odpowiedział: * Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty w święto Piotra Apostoła posiliłeś nas Ciałem i Krwią Chrystusa, * spraw, aby ten zbawienny Sakrament utwierdził nas w jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.