Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9287928

Odwiedza nas 281 gości oraz 0 użytkowników.

14 lutego: św. Cyryla i Metodego, patronów Europy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

14 lutego

Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa,
patronów Europy
święto

Bracia, Konstanty i Metody, pochodzili ze Salonik (Grecja). Po studiach w Konstantynopolu zostali wysłani jako misjonarze na Morawy. Dla ułatwienia głoszenia Ewangelii, Konstanty przetłumaczył na język słowiański Pismo święte i księgi liturgiczne. Oskarżeni w Rzymie o zerwanie z tradycją Kościoła Zachodniego, uzyskali aprobatę papieża Hadriana II dla swej pracy misyjnej. Konstanty pozostał w Wiecznym Mieście, gdzie złożył profesję zakonną pod imieniem Cyryl, i zmarł 14 lutego 869 roku. Metody dalej pracował wśród Słowian, jako arcybiskup i legat papieski. Umarł 6 kwietnia 885 roku w Welehradzie na Morawach.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Święci mężowie stali się przyjaciółmi Boga, * gorliwie głosząc prawdę Bożą zasłużyli na wieczną chwałę.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, + otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa * i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, wejrzyj na dary, które składamy Twojemu majestatowi wspominając świętych Cyryla i Metodego, + spraw, aby się stały znakiem nowej ludzkości * pojednanej z Tobą przez miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lub 2 prefacja o Świętych, nr 70 - 71

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Por. Mk 16, 20

Uczniowie poszli i głosili Ewangelię, * a Pan współdziałał z nimi * i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ojcze wszystkich narodów, Ty przez jeden Chleb i jednego Ducha czynisz nas dziedzicami i uczestnikami wiecznej uczty, + spraw, za wstawiennictwem świętych Cyryla i Metodego, * aby wszystkie Twoje dzieci trwając w tej samej wierze budowały Królestwo sprawiedliwości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.