Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9257827

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

26 lipca: Św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26 lipca w diecezji opolskiej i gliwickiej

Św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny

Głównej patronki Śląska Opolskiego

W diecezji opolskiej i w kościołach pod wezwaniem św. Anny: Uroczystość

W diecezji gliwickiej: wspomnienie obowiązkowe

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Wychwalajmy świętą Annę, * matkę Bożej Rodzicielki Maryi; * Bóg dał jej błogosławieństwo, * którego oczekiwały wszystkie narody.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętą Annę na matkę Maryi, która została Rodzicielką Twojego wcielonego Syna, * przez jej wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie 2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16

Chrystus będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Drugiej księgi Samuela.

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: « Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie ».

Natan powiedział do króla: « Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą ».

Jednak jeszcze tej samej nocy skierował Bóg do Natana następujące słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: “ Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi.

Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki ” ».

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd  (R.: por. 1a)

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

1   Raduje się me serce w Panu, *

       moc moja ku Panu się wznosi.

       Rozwarły się me usta na wrogów moich, *

       gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

Refren.

4   Łuki siłaczy się łamią, *

       słabi przepasują się mocą,

5   Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *

       niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

Refren.

6   To Pan daje śmierć i życie, *

       w grób wtrąca i zeń wywodzi.

7   Pan uboży i wzbogaca, *

       poniża i wywyższa.

Refren.

8   Z pyłu podnosi biedaka, *

       z barłogu dźwiga nędzarza,

       By go wśród książąt posadzić, *

       by dać mu stolicę chwały.

Refren.

Drugie czytanie Hbr 11, 1-2. 8-13

Wielkość wiary

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.

Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią Por. Łk 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,

a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 13, 16-17

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli ».

Oto słowo Pańskie.

 

Odmawia się Wierzę.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij te dary jako znak naszego oddania, + i spraw, abyśmy się stali uczestnikami tego błogosławieństwa, * które obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Ps 24 (23), 5

Otrzymała błogosławieństwo od Pana * i miłosierdzie od Boga, Zbawiciela swego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, z Twojej woli Jednorodzony Syn Twój wziął na siebie nasze człowieczeństwo, abyśmy się stali uczestnikami boskiego życia, + uświęcaj swoje przybrane dzieci, * które nakarmiłeś przy swoim stole. Przez Chrystusa, Pana naszego.