Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9258230

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

26 lipca: Świętych Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26 lipca

Świętych Joachima i Anny, rodziców Najśw. Maryi Panny

wspomnienie obowiązkowe

Według tradycji pochodzącej z II wieku, rodzice Najśw. Maryi Panny nosili imiona: Anna i Joachim. Ich kult rozwinął się pod wpływem kultu Maryi.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Wychwalajmy świętych Joachima i Annę, * rodziców Bożej Rodzicielki Maryi; * Bóg dał im błogosławieństwo, * którego oczekiwały wszystkie narody.

KOLEKTA

Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, * przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Syr 44, 1. 10-15

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.

Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

11 Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *

       od której nie odstąpi:

       « Zrodzone z ciebie potomstwo *

       posadzę na twoim tronie ».

Refren.

13 Pan bowiem wybrał Syjon, *

       tej siedziby zapragnął dla siebie.

14 « Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *

       tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Refren.

17 Wzbudzę tam moc dla Dawida, *

       przygotuję światło dla mego pomazańca.

18 Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *

       a nad nim zajaśnieje jego korona ».

Refren.

Śpiew przed Ewangelią Por. Łk 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,

a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Mt 13, 16-17

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: « Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij te dary jako znak naszego oddania, + i spraw, abyśmy się stali uczestnikami tego błogosławieństwa, * które obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Ps 24 (23), 5

Otrzymali błogosławieństwo od Pana * i miłosierdzie od Boga, Zbawiciela swego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, z Twojej woli Jednorodzony Syn Twój wziął na siebie nasze człowieczeństwo, abyśmy się stali uczestnikami boskiego życia, + uświęcaj swoje przybrane dzieci, * które nakarmiłeś przy swoim stole. Przez Chrystusa, Pana naszego.