Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10141841

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

23 lipca: Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

23 lipca

Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
święto

Św. Brygida urodziła się w 1303 roku koło Uppsali. W małżeństwie wychowała ośmioro dzieci w tym, późniejszą św. Katarzynę. Po śmierci męża założyła zakon Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Doznała licznych przeżyć mistycznych i objawień. Ostatnie 24 lata przeżyła w Rzymie i tam umarła 23 lipca 1373 roku.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Ps 15(16), 5-6

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza. * Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, * jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, * spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Ga 2, 19-20

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:

Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

2   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *

       Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

3   Dusza moja chlubi się Panem, *

       niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

4   Wysławiajcie razem ze mną Pana, *

       wspólnie wywyższajmy Jego imię.

5   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *

       i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren.

6   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *

       oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

7   Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *

       i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren.

8   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *

       aby ich ocalić.

9   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *

       szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren.

10 Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *

       ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.

11 Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *

       szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wytrwajcie w mojej miłości;

kto trwa we Mnie, a Ja w nim,

ten przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 15, 1-8

Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

« Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święta Brygida oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo, + spraw, abyśmy się podobnie odnowili * i godnie złożyli Tobie Ofiarę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lub 2 prefacja o świętych, nr 70 – 71.

ANTYFNA NA KOMUNIĘ por. Mt 19,28-29

Zaprawdę, powiadam wam: * Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, * stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życia wieczne.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, + spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie * i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego. Który żyj i króluje na wieki wieków.