Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966610

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

29 czerwca: Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

29 czerwca

Świętych Apostołów Piotra i Pawła
uroczystość

W diecezji gliwickiej i legnickiej: Głównych patronów diecezji - Uroczystość

Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona, który panował w latach 64-67. Piotr i Paweł "obdarzeni różnymi darami zbudowali jeden Kościół Chrystusa".

 

MSZA W WIGILIĘ

Tę Mszę odprawia się wieczorem dnia 28 czerwca przed I Nieszporami uroczystości, albo po nich.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Piotr, apostoł, i Paweł, nauczyciel narodów, * przekazali nam, Panie, Twoją Ewangelię.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary, + za ich wstawiennictwem udziel nam pomocy * i doprowadź nas do wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła składamy dary na Twoim ołtarzu, + a ponieważ nie mamy własnych zasług, * ufamy, że nas zbawisz w swoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o świętych apostołach Piotrze i Pawle, nr 66.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. J 21, 15. 17

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci Mnie miłują? * Panie, Ty wiesz wszystko, * Ty wiesz, że Cię kocham.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, umocnij Najświętszym Sakramentem Twoich wiernych, * których oświeciłeś nauką Apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Tej Mszy używa się także jako wotywnej. Szaty czerwone.

 

MSZA W DZIEŃ

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, * którzy własną krwią użyźnili Kościół, * pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, + spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, * od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, niech modlitwa Apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy, * i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w Tej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o świętych apostołach Piotrze i Pawle, nr 66.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 16, 16. 18

Piotr rzekł do Jezusa: * Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. * Jezus odpowiedział: * Ty jesteś Piotr czyli Skała i na tej Skale zbuduję mój Kościół.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, + spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce Apostołów, * a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Msze wotywne o św. Piotrze i o św. Pawle podano niżej, s. 196'' lub s. 198''.