Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966689

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

24 czerwca: Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

24 czerwca

Narodzenie św. Jana Chrzciciela
uroczystość

Pół roku przed Narodzeniem Chrystusa czcimy Narodzenie św. Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Chrystusa i wskazał Go ludowi.

 

MSZA W WIGILIĘ

Tę Mszę św. odprawia się wieczorem dnia 23 czerwca przed I Nieszporami uroczystości albo po nich.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 1, 15. 14

Ten będzie wielki w oczach Pana * i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. * Wielu z jego narodzeniem cieszyć się będzie.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni kroczyli drogą zbawienia * i posłuszni napomnieniom świętego Jana Chrzciciela bezpiecznie doszli do zapowiedzianego przezeń naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary Twojego ludu, złożone w uroczystość świętego Jana Chrzciciela, + spraw, abyśmy przez życie oddane Twojej służbie urzeczywistniali Ofiarę, * którą oznaczają sakramentalne znaki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o św. Janie Chrzcicielu, nr 64.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 68

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, + spraw, niech nam towarzyszy potężna modlitwa świętego Jana Chrzciciela * i niech nam uprosi przebaczenie Twojego Syna, którego on wskazał jako Baranka gładzącego grzechy. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Tej Mszy używa się także jako wotywnej. Szaty czerwone.

 

MSZA W DZIEŃ

ANTYFONA NA WEJŚCIE J 1, 6-7; Łk 1, 17

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, * Jan mu było na imię. * Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości, * i przygotować Panu lud doskonały.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, + udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym * i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu obchodząc z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, + który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata * i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Prefacja o św. Janie Chrzcicielu, nr 64.

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 78

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni na Uczcie niebieskiego Baranka, prosimy Cię, Boże, + aby Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, * którego przyjście Jan zapowiadał. Przez Chrystusa, Pana naszego.