Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10318944

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
wieczorna Msza wigilijna

Tę Mszę odprawia się wieczorem dnia 24 grudnia przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego, albo po nich.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Wj 16, 6-7

Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić, * a rano ujrzycie Jego chwałę.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty co roku dajesz nam radość z oczekiwania uroczystości Narodzenia Pańskiego, + spraw, abyśmy całym sercem przyjęli Twojego Syna jako naszego Odkupiciela, * i bez trwogi mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę. Wszyscy klękają na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, daj nam z nową gorliwością złożyć ofiarę w Wigilię Narodzenia Pańskiego, * które stało się początkiem naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1-3 Prefacja o Narodzeniu Pańskim, nr 3, 4, 5.

W Modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Iz 40, 5

Objawi się chwała Pańska * i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, umocnij nasze siły przez obchód Narodzenia Twojego Jedynego Syna, * którego Ciało i Krew przyjęliśmy w Najświętszym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze, pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze.

 

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Msza w nocy

W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze, pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 2,7

Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, * Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, + daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę. Wszyscy klękają na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego + i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1-3 Prefacja o Narodzeniu Pańskim, nr 3, 4, 5.

W Modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 1,14

Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Msza o świcie

W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze, pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Iz 9, 1. 5; Łk 1, 33

Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, * Bóg Mocny, * Książę Pokoju, * Ojciec Wieczności, * a Jego królestwu nie będzie końca.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, + spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, * które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę. Wszyscy klękają na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże, niech nasza Ofiara stanie się godna tajemnicy, którą obchodzimy, + wyznajemy, że Chrystus narodzony jako człowiek jest także prawdziwym Bogiem, * spraw, aby ziemskie dary, przez Ciebie przemienione, dały nam udział w życiu Bożym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1-3 Prefacja o Narodzeniu Pańskim, nr 3, 4, 5.

W Modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. Za 9, 9

Raduj się wielce, Córo Syjonu, * wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. * Oto Król twój przychodzi do ciebie, * Święty i Zbawiciel świata.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Narodzenie Twojego Syna, * spraw, abyśmy pogłębiali naszą wiarę w tajemnicę Wcielenia i goręcej ją miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Msza w dzień

W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze, pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Iz 9,5

Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

Odmawia się Chwała na wysokości.

 

KOLEKTA

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, + daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, * który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Odmawia się Wierzę. Wszyscy klękają na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem Ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą, * i spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1-3 Prefacja o Narodzeniu Pańskim, nr 3, 4, 5.

W modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 98 (97), 3

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże, * spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.