Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10855248

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

5. MSZA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

5. MSZA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Jdt 13, 18. 19

Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, * więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi; * Tak bowiem wsławił Twe imię, * że Twoja chwała nie zejdzie z ust ludzi.

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami, * za jej wstawiennictwem, daj nam także udział w pełni Twojej łaski.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Panie Jezu Ty wybrałeś na swoją Matkę Najświętsza Dziewicę Maryję,spraw, abyśmy otoczeni Jej opieką * z radością oddawali Jej chwałę. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny, za Jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi * i osiągnęli wieczną radość w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy Ci Ofiarę uwielbienia, z radością oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, spraw, aby przez Najświętszą Ofiarę, * wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 – 4 prefacja o NMP, nr 55 – 58.

W 1 Prefacji o NMP, w mszach wotywnych mówi się: oddając cześć.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Por. Łk 1, 48

Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * bo wejrzał Bóg na uniżenie swojej służebnicy.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii, pokornie prosimy Cię, Boże, * abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Bożej, zostaliśmy pokrzepieni zbawiennym sakramentem, pokornie błagamy Cię, Boże, * abyśmy w wieczności radowali się owocami wiecznego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.