Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966434

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

20. MSZA NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

20. MSZA NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 68 (67), 6. 7. 36

Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, * Bóg dom gotuje dla puszczonych, * On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. (O. W. Alleluja.)

Albo: Por.  Ps 122 (121), 1

Idźmy z radością do świątyni Pana. (O. W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają, * niech tutaj moc Twojego słowa i sakramentów utwierdza w wierze serca wszystkich wiernych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła i spraw, niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, * przez eucharystyczną Ofiarę osiągnie wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Odmawia się 1 lub 3 Modlitwę eucharystyczną z prefacją, która łączy się z obrzędem poświęcenia kościoła.

Prefacja na poświęcenie kościoła, nr 83.

Jeżeli w kościele już stale odbywają się nabożeństwa, można odmawiać 1, 2 lub 3 Modlitwę eucharystyczną. Odmawia się 1 prefację na rocznicę poświęcenia kościoła, nr 51.

W Modlitwach eucharystycznych wspomina się poświęcenie kościoła w na-stępujący sposób:

W 1 Modlitwie eucharystycznej odmawia się specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, * i od tych, którzy z wiarą ofiarowali Tobie te kościół (na cześć N.) * i zbudowali go wytrwale pracując. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

W modlitwie wstawienniczej 3 Modlitwy eucharystycznej po słowach „cały lud odkupiony” dodaje się:

Przyjmij łaskawie pragnienia tej wspólnoty, * która ofiaruje Tobie kościół. * Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. * Niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju * i niech się odbywają święte obrzędy. * Niech Twoi wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, * pouczeni słowem życia i umocnieni łaską Bożą, * pielgrzymując przez doczesność, * dojdą do wiekuistego Jeruzalem, * w którym, dobry Ojcze, zjednoczysz ze sobą wszystkie swoje dzieci, * rozproszone po całym świecie. * Przyjmij do Królestwa swego naszych zmarłych…

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 21, 13; Łk 11, 10

Mój dom ma być domem modlitwy, * w nim każdy, kto prosi, otrzymuje; * kto szuka, znajduje, * a kołaczącemu otworzą. (O. W. Alleluja.)

Albo: Por. Ps 128 (127), 3

Dzieci Kościoła jak oliwne gałązki * dookoła stołu Pańskiego. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni * i razem ze wszystkimi radowali się Twoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg, Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświęcenie tego kościoła, * niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. W. Amen.

Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci, * niech was uczyni świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. W. Amen.

Niech Bóg zamieszka w waszych duszach oczyszczonych z grzechu, * abyście mogli osiągnąć wieczne szczęście z wszystkimi świętymi. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

 

Msze na rocznicę poświęcenia kościoła należą do Mszy wspólnych, s. 2” – 3”.