Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966662

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

17. DRUGA MSZA NA DZIEŃ WIECZYSTYCH ŚLUBÓW

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

17. DRUGA MSZA NA DZIEŃ WIECZYSTYCH ŚLUBÓW

Te Msze odprawia się w szatach koloru białego. Można ją odprawić we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, uroczystości, Środy Popielcowej i całego Wielkiego Tygodnia. 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 66 (65), 13-14

Wejdę w Twój dom z całopaleniem * i wypełnię, co ślubowałem Tobie, * co wymówiły moje wargi. (O. W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Panie, Ojcze święty, utwierdź łaskawie postanowienia sług (służebnic) Twoich N. N. † i spraw, niech łaska chrztu świętego, którą pragną umocnić przez złożenie ślubów zakonnych, osiągnie w nich pełny rozwój, * aby Twemu Majestatowi oddali(ły) należną chwałę i z apostolską gorliwością rozszerzali(ły) Królestwo Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie ofiary sług (służebnic) Twoich i przemień je w Sakrament odkupienia, a tych, których (a te, które) w ojcowskiej dobroci powołałeś do doskonałego naśladowania Twojego Syna, * napełnij darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja na śluby zakonne, nr 82.

W modlitwach eucharystycznych wypada wspomnieć złożoną profesję w następujący sposób:

 

I. ŚLUBY ZAKONNIKÓW

a) W 1 Modlitwie eucharystycznej odmawia się specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, i od nowych profesów. * Składamy ją Tobie w dniu ich ślubów. * Uświęć te dary * i spraw, aby nasi bracia, * którzy dzisiaj dzięki Twojej łasce ofiarowali Tobie swoje życie, * mogli wejść do radości wieczystej Paschy, * gdy Twój Syna powróci w chwale. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

b) W 2 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „całym duchowieństwem”, dodaje się:

Pamiętaj Boże, o tych braciach, * którzy dzisiaj poświęcili się Tobie na wieczną służbę. * Spraw, aby zawsze kierowali ku Tobie swoje serca i myśli * i chwalili Twoje imię.

 

c) W 3 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „cały lud odkupiony”, dodaje się:

Umocnij w świętym postanowieniu tych braci, * którzy dzisiaj złożyli wieczyste śluby. * Spraw, aby w Twoim Kościele byli znakiem nowego i wiecznego życia, * do którego Chrystus nas odkupił.

 

d) W 4 Modlitwie eucharystycznej po słowach „i całym duchowieństwem”, dodaje się:

…o tych braciach, * którzy w szczególny sposób poświęcili się Tobie przez śluby wieczyste, * o składających Ofiarę i tutaj zgromadzonych…

 

II. ŚLUBY ZAKONNIC

a) W 1 Modlitwie eucharystycznej odmawia się specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, i od nowych profesek. * Składamy ją Tobie w dniu ich ślubów. * Uświęć te dary * i spraw, aby nasze siostry, * które dzisiaj dzięki Twojej łasce ściślej zjednoczyły się z Twoim Synem, * mogły z radością wyjść na Jego spotkanie, * gdy powróci w chwale. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

b) W 2 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „całym duchowieństwem”, dodaje się:

Pamiętaj Boże, o tych siostrach, * które dla Ciebie wyrzekły się wszystkiego. * Spraw, Ciebie we wszystkim znajdo-   wały, * i zapominając o sobie, wszystkim spieszyły z pomocą.

 

c) W 3 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „cały lud odkupiony”, dodaje się:

Umocnij w świętym postanowieniu te siostry, * które chcą z całym oddaniem iść za Chrystusem. * Spraw, aby dawały świadectwo życia według Ewangelii * i siostrzanej miłości.

 

d) W 4 Modlitwie eucharystycznej po słowach „i całym duchowieństwem”, dodaje się:

…o tych siostrach, * które dzisiaj poświęcili się Tobie przez śluby wieczyste, * o składających Ofiarę i tutaj zgromadzonych…

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 34 (33), 9

Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry; * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas napełniłeś radością z udziału w uroczystości wieczystych ślubów i z przyjęcia Najświętszego Sakramentu, spraw, niech poświęcenie się Tobie i przyjęcie Twoich darów, * pobudzają naszych braci (nasze siostry) do gorliwej służby Kościołowi i bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg, który daje święte zamiary i doprowadza je do skutku, niech was wspiera swoją łaską, * abyście wiernie wypełniali(ły) obowiązki swojego powołania. W. Amen.

Niech Bóg uczyni was świadkami i znakiem Jego miłości * wobec wszystkich narodów. W. Amen.

Niech Bóg uwieczni w niebie więzy, * którymi na ziemi połączył was z Chrystusem. W. Amen.

Was wszystkich, którzy uczestniczycie w tych obrzędach, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.