Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966691

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

16. MSZA NA DZIEŃ WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

16. MSZA NA DZIEŃ WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH 

Te Msze odprawia się w szatach koloru białego. Można ją odprawić we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, uroczystości, Środy Popielcowej i całego Wielkiego Tygodnia. 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 122 (121), 1-2

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana. * Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem. (O. W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, łaska chrztu świętego tak się rozwinęła w tych sługach Twoich (służebnicach Twoich), że pragną  naśladować przykład Twojego Syna w życiu zakonnym, spraw, aby nieustannie dążąc do ewangelicznej doskonałości * pomnażali (pomnażały) świętość Kościoła i jego apostolską żywotność. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij dary i modlitwy Twoich sług, którzy ślubowali (służebnic, które ślubowały) zachowanie rad ewangelicznych, * i utwierdź ich (je) w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja na śluby zakonne, nr 82.

W modlitwach eucharystycznych wypada wspomnieć złożoną profesję w następujący sposób:

 

I. ŚLUBY ZAKONNIKÓW

a) W 1 Modlitwie eucharystycznej odmawia się specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, i od nowych profesów. * Składamy ją Tobie w dniu ich ślubów. * Uświęć te dary * i spraw, aby nasi bracia, * którzy dzisiaj dzięki Twojej łasce ofiarowali Tobie swoje życie, * mogli wejść do radości wieczystej Paschy, * gdy Twój Syna powróci w chwale. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

b) W 2 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „całym duchowieństwem”, dodaje się:

Pamiętaj Boże, o tych braciach, * którzy dzisiaj poświęcili się Tobie na wieczną służbę. * Spraw, aby zawsze kierowali ku Tobie swoje serca i myśli * i chwalili Twoje imię.

 

c) W 3 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „cały lud odkupiony”, dodaje się:

Umocnij w świętym postanowieniu tych braci, * którzy dzisiaj złożyli wieczyste śluby. * Spraw, aby w Twoim Kościele byli znakiem nowego i wiecznego życia, * do którego Chrystus nas odkupił.

 

d) W 4 Modlitwie eucharystycznej po słowach „i całym duchowieństwem”, dodaje się:

…o tych braciach, * którzy w szczególny sposób poświęcili się Tobie przez śluby wieczyste, * o składających Ofiarę i tutaj zgromadzonych…

 

II. ŚLUBY ZAKONNIC

a) W 1 Modlitwie eucharystycznej odmawia się specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, i od nowych profesek. * Składamy ją Tobie w dniu ich ślubów. * Uświęć te dary * i spraw, aby nasze siostry, * które dzisiaj dzięki Twojej łasce ściślej zjednoczyły się z Twoim Synem, * mogły z radością wyjść na Jego spotkanie, * gdy powróci w chwale. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

b) W 2 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „całym duchowieństwem”, dodaje się:

Pamiętaj Boże, o tych siostrach, * które dla Ciebie wyrzekły się wszystkiego. * Spraw, Ciebie we wszystkim znajdo-   wały, * i zapominając o sobie, wszystkim spieszyły z pomocą.

 

c) W 3 Modlitwie eucharystycznej po słowach: „cały lud odkupiony”, dodaje się:

Umocnij w świętym postanowieniu te siostry, * które chcą z całym oddaniem iść za Chrystusem. * Spraw, aby dawały świadectwo życia według Ewangelii * i siostrzanej miłości.

 

d) W 4 Modlitwie eucharystycznej po słowach „i całym duchowieństwem”, dodaje się:

…o tych siostrach, * które dzisiaj poświęcili się Tobie przez śluby wieczyste, * o składających Ofiarę i tutaj zgromadzonych…

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ga 2, 19-20

Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. * Teraz zaś już nie ja żyję, * lecz żyje we mnie Chrystus. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, ze czcią przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, pokornie Cię prosimy, * zapal ogniem Ducha Świętego serca tych sług Twoich, którzy ofiarowali się (służebnic Twoich, które ofiarowały się) na Twoją służbę i zjednocz ich (je) ze swoim Synem. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg, który daje dobre postanowienia, niech was oświeca i umacnia, * abyście wiernie wypełniali (wypełniały) wasze śluby. W. Amen.

Niech sprawi, abyście w radości Chrystusa szli (szły) wybraną wąską drogą, * z weselem dźwigając ciężary waszych bliźnich. W. Amen.

Niech miłość Boga uczyni z was rodzinę zgromadzoną w imię Pańskie, * w której będzie widoczna miłość Chrystusa. W. Amen.

Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.