Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966489

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

15. MSZA NA DZIEŃ PIERWSZYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  

15. MSZA NA DZIEŃ PIERWSZYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH 

Te Msze odprawia się w szatach koloru białego. Można ją odprawić we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, uroczystości, Środy Popielcowej i całego Wielkiego Tygodnia.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 40 (39), 8-9

Oto przychodzę, mój Boże, pełnić Twoją wolę, * a Twoje prawo mieszka w moim sercu. (O. W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, pod Twoim natchnieniem nasi bracia powzięli (nasze siostry powzięły) postanowienie naśladowania Chrystusa w stanie zakonnym, spraw, aby osiągnęli (osiągnęły) cel rozpoczętej drogi * i złożyli (złożyły) Ci całkowitą ofiarę ze swojego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij dary i modlitwy, które Ci składamy w dniu pierwszych ślubów zakonnych, udziel hojnie łaski swoim sługom (służebnicom), * aby ich pierwsza ofiara przyniosła obfite owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja na śluby zakonne, nr 82.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mk 3, 35

Kto pełni wolę Bożą, * ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, Ciało i Krew Twojego Syna, które przyjęliśmy, napełniły nas radością, spraw, aby ich mocą Twoi słudzy (Twoje służebnice) wiernie wypełniali (wypełniały) złożone śluby * i chętnie służyli (służyły) Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.