Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966574

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

10. MSZA W ROCZNICĘ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

  

10. MSZA W ROCZNICĘ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

W rocznicę zawarcia małżeństwa, a zwłaszcza w 25-lecie i 50-lecie można odprawić Mszę dziękczynną. W zwykłe rocznice można ją odprawić w dni, w które dopuszczone są Msze w różnych potrzebach. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, można odmówić modlitwy rocznicowe w Mszy ze zwykłego dnia powszedniego. W diecezjach Polski, w dwudziestą piątą i pięćdziesiątą rocznicę ślubu można odprawić Mszę dziękczynną ze specjalnymi modlitwami we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości, niedziel całego roku. Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ef 5, 19-20

Śpiewajcie i wysławiajcie Pana w waszych sercach, * dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu * w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. (O. W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Boże, Stwórco wszechrzeczy, Ty w zaraniu świata stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby utworzyli związek małżeński, pobłogosław i utwierdź małżeństwo sług Twoich N. i N., * aby było coraz doskonalszym obrazem związku Chrystusa z Kościołem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, Ty sprawiłeś, że z przebitego boku Chrystusa wypłynęła krew i woda jako zapowiedź sakramentów, które odradzają człowieka, przyjmij nasze dary na dziękczynną Ofiarę za małżonków N.  i N. * i obdarz ich związek wszelkimi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 138 (137), 1

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, * bo usłyszałeś słowa ust moich. (O. W. Alleluja.)

Albo: Ps 116 (115), 12-13

Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? * Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. (O. W. Alleluja.)              

 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, Ty posiliłeś małżonków N. i N. eucharystycznym Pokarmem i Napojem, napełnij ich serca weselem i miłością, * aby ich dom promieniował uczciwością i pokojem i był otwarty dla wszystkich potrzebujących pociechy. Przez Chrystusa, Pana naszego.