Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966616

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

9. MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

9. MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW

Jeśli małżeństwo zawiera się w czasie Mszy św., odprawia się w szatach koloru białego Mszę za nowożeńców. W niedzielę lub uroczystość należy jednak posłużyć się formularzem z dnia, zachowując błogosławieństwo małżonków oraz, zależnie od okoliczności, właściwą dla obrzędu formułę błogosławieństwa końcowego.

Ponieważ liturgia słowa przystosowana do liturgii małżeństwa ma wielkie znaczenie dla katechezy, którą należy głosić na temat samego sakramentu i obowiązków małżeńskich, dlatego nawet w wypadku, gdy przepisy zabraniają odprawiania Mszy za nowożeńców, można jedno czytanie wziąć z tekstów przewidzianych dla liturgii małżeństwa. Jest to jednak zakazane: w Triduum Paschalne, w uroczystości Narodzenia, Objawienia i Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego i Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości obowiązujące.

W niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i w niedziele zwykłe całą Mszę można odprawić według formularza za nowożeńców, jeśli w Mszy św., w czasie której zwiera się małżeństwo, nie uczestniczy wspólnota parafialna.

Jeśli liturgię małżeństwa sprawuje się w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu, czy też w inne dni o charakterze pokutnym, proboszcz powinien napomnieć nowożeńców, aby mieli na uwadze szczególny charakter tych okresów liturgicznych.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 145 (144), 2. 9

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, * i na wieki wysławiał Twoje imię, * bo jesteś dobry dla wszystkich, * a Twoje miłosierdzie na wszystkim, co stworzyłeś. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi słudzy, którzy mają się połączyć przez sakrament małżeństwa, * wzrastali w wyznawanej wierze i obdarzyli Twój Kościół wierzącym potomstwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.   

 

MODLITWA NAD DARAMI

Przychyl się, Boże, ku naszym prośbomi przyjmij łaskawie dary, które składamy za wiernych Twoich złączonych świętym węzłem małżeństwa; * niech ta sakramentalna Ofiara umocni ich we wzajemnej miłości i utrwali ich miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 – 3 prefacja na Msze za nowożeńców, nr 79, 80, 81.

W Modlitwach eucharystycznych 1 – 3, specjalne modlitwy wstawiennicze.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW

Po „Ojcze nasz” kapłan opuściwszy embolizm „Wybaw nas”, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi niżej podane błogosławieństwo.

Kapłan, mając ręce złożone, zwrócony do zaślubionych mówi:

Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga o błogosławieństwo dla zaślubionych. Niech Bóg, który połączył ich sakramentem małżeństwa, udziela im swojej pomocy.

Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu.

Następnie kapłan rozkłada ręce i mówi:

Ojcze święty, Stwórco wszechświata, Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę na swoje podobieństwo i błogosławiłeś ich związkowi. Prosimy Cię pokornie o łaskę dla tej małżonki, która dzisiaj łączy się ze swoim mężem węzłem sakramentalnym. Niech na nią i na jej męża zstąpi Twoje, Panie, błogosławieństwo, aby korzystając ze wspólnego daru małżeństwa, wychowywali dzieci i wzbogacili Kościół nowymi wyznawcami Chrystusa. Niech sławią Ciebie w radości, niech szukają Cię w smutku; niechaj w trudach przynosi im radość Twoja ojcowska obecność i niech w każdej potrzebie doświadczają, że jesteś z nimi, aby im pomagać. Włączeni w świętą społeczność Kościoła niech do Ciebie zanoszą modlitwy, a wobec świata niech dają o Tobie świadectwo. Spraw, by szczęśliwie osiągnęli wiek sędziwy, a w wieczności cieszyli się pełnią szczęścia w gronie świętych przyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 34 (33), 2. 9

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. * Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. * Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * a szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. (O. W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, spraw, aby w nowo zaślubionych wzrastała moc przyjętego sakramentu, * a nam wszystkim pozwól dostąpić owoców złożonej przez nas Ofiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Pan Jezus, który zaszczycił swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, * niech wam u waszym bliskim udzieli swojego błogosławieństwa. W. Amen.

Chrystus, który wydał się całkowicie za swój Kościół, * niech nieustannie napełnia wasze serca swoją miłości. W. Amen.

Pan Jezus niech was umocni, abyście byli świadkami wiary w Jego zmartwychwstanie * i z radością oczekiwali szczęścia wiecznego. W. Amen.

Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.