Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966636

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

6. MSZA PRZY UDZIELANIU WIATYKU

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 

6. MSZA PRZY UDZIELANIU WIATYKU

Przy udzielaniu Wiatyku można odprawić w szatach koloru białego albo Mszę o Najśw. Eucharystii (s. 182”), albo Mszę za chorych z następującymi modlitwami. Nie można odprawiać tej Mszy w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, w uroczystości, Środę Popielcową i w Wielkim Tygodniu.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Iz 53, 4

Chrystus obarczył się naszym cierpieniem * i dźwigał nasze boleści.

 

KOLEKTA

Boże, Twój Syn jest dla nas drogą, prawdą i życiem; wejrzyj litościwie na swojego sługę N., który (swoją służebnicę N., która) ufa Twoim obietnicom, * i spraw, aby pokrzepiony(a) Ciałem i Krwią Twojego Syna, w pokoju przeszedł (przeszła) do Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Ojcze święty, wejrzyj łaskawie na naszą Ofiarę, w której oddaje się Tobie Chrystus jako paschalny Baranek; Jego męka otworzyła nam dostęp do nieba, * niech On wprowadzi Twojego sługę (Twoją służebnicę) N. do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Kol 1, 24

Dopełniam w moim ciele braki cierpień Chrystusa * dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty dla swoich wiernych jesteś wiecznym zbawieniem; spraw, aby Twój sługa N. pokrzepiony (Twoja służebnica N. pokrzepiona) Ciałem i Krwią Twojego Syna, * przeszedł (przeszła) bezpiecznie do Królestwa światłości i życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.