Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966188

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

5. MSZA PRZY UDZIELANIU ŚWIĘCEŃ

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

5. MSZA PRZY UDZIELANIU ŚWIĘCEŃ

 

W niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, w uroczy-stości i w święta Apostołów, przy udzielaniu święceń używa się formularza mszalnego z dnia. W innych dniach formularz mszalny można zestawić w następujący sposób:

a)     na wejście i na Komunię odmawia się antyfony niżej podane;

b)     modlitwy wybiera się spośród tych, które niżej podano: za biskupa (s. 74” – 75”), za kapłanów (s. 75” – 76”), za diakonów (s. 75” – 76”);

c)     czytania wybiera się z VII tomu Lekcjonarza mszalnego. W dniach, w których nie wolno odprawiać Mszy obrzędowej, można wybrać przynajmniej jedno czytanie przeznaczone na święcenia;

d)     jeżeli Msza nie wymaga prefacji własnej, przy święceniach kapłanów można wziąć prefację z Mszy na poświęcenie krzyżma, nr 78.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE  J 12, 26

Kto by chciał mi służyć niech idzie za Mną, * a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Albo: (gdy odbywają się święcenia kapłańskie): Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.

 

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

 

I. ŚWIĘCENIA BISKUPA

a) W 1 Modlitwie eucharystycznej biskup konsekrator główny odmawia specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, * i całego ludu Twego. * Składamy ją także za naszego brata N., * który dzisiaj został wyświęcony na biskupa; * daj mu mądrość i miłość Apostołów, * aby prowadził Twój lud do zbawienia. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

b) W 2 Modlitwie  eucharystycznej, po słowach „całym duchowieństwem” biskup współkonsekrator dodaje:

Pamiętaj o naszym bracie N., * który dzisiaj został wyświęcony na biskupa; * daj mu mądrość i miłość Apostołów, * aby prowadził Twój lud do zbawienia.

 

c) W 3 Modlitwie  eucharystycznej, po słowach „cały lud odkupiony” biskup współkonsekrator dodaje:

Umacniaj naszego  brata N., * który dzisiaj został wyświęcony na biskupa; *  daj mu mądrość i miłość Apostołów, * aby prowadził Twój lud do zbawienia.

 

d) W 4 Modlitwie eucharystycznej po słowach „o wszystkich biskupach” współkonsekrator dodaje:

…o naszym bracie N., * który dzisiaj został wyświęcony na biskupa, * i o całym duchowieństwie, * o składających tę Ofiarę i tutaj zgromadzonych, * o całym Twoim ludzie, * i o wszy-stkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają.

 

II. ŚWIĘCENIA KAPŁANÓW I DIAKONÓW

a) W 1 Modlitwie eucharystycznej biskup odmawia specjalną modlitwę:

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich, * i całego ludu Twego. * Składamy ją także za naszych braci, * którzy dzisiaj zostali wyświęceni na kapłanów (albo: diakonów). * Zachowaj w nich swoje dary, * aby z Twoją pomocą skutecznie spełniali posłannictwo, * które otrzymali od Ciebie.  (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

b) W 2 Modlitwie  eucharystycznej, po słowach „całym duchowieństwem” jeden z koncelebransów, ale spoza nowowyświęconych, dodaje:

Pamiętaj o naszych braciach, * którzy dzisiaj zostali wyświęceni na kapłanów (albo: diakonów). * Zachowaj w nich swoje dary, * aby z Twoją pomocą skutecznie spełniali posłannictwo, * które otrzymali od Ciebie.

 

c) W 3 Modlitwie  eucharystycznej, po słowach „cały lud odkupiony” jeden z koncelebransów, ale spoza nowowyświęconych, dodaje:

Umacniaj naszych braci, * którzy dzisiaj zostali wyświęceni na kapłanów (albo: diakonów). * Zachowaj w nich swoje dary, * aby z Twoją pomocą skutecznie spełniali posłannictwo, * które otrzymali od Ciebie.

 

d) W 4 Modlitwie eucharystycznej po słowach „o wszystkich biskupach” jeden z koncelebransów, ale spoza nowowyświęconych, dodaje::

…o naszych braciach, * którzy dzisiaj zostali wyświęceni na kapłanów (albo: diakonów). * i o całym duchowieństwie, * o składających tę Ofiarę i tutaj zgromadzonych, * o całym Twoim ludzie, * i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 17, 17-18

Ojcze święty, uświęć ich w prawdzie. * Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.