Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966421

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

4. MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

4. MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA

 

Tę Mszę odprawia się w szatach koloru czerwonego albo białego, gdy w czasie Mszy lub bezpośrednio przed Mszą albo po niej, udziela się bierzmowania.

Można ją odprawić we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, uroczystości, Środy Popielcowej i całego Wielkiego Tygodnia.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ez 36, 25-26

Pan mówi: wyleję na was wodę czystą * i dam wam serce nowe, * i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza.

Albo: Por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.

 

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać, * i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Prosimy Cię, Boże spełnij obietnicę, i spraw, aby Duch Święty przybywając do nas, * uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, ześlij na nas Twojego Ducha Świętego, abyśmy żyjąc w jednej wierze i umocnieni Jego miłością * stali się ludźmi doskonałymi na marę pełni Chrystusowej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, nasz Ojcze, niech Pocieszyciel, Duch Święty który pochodzi od Ciebie, oświeci nasze umysły i doprowadzi nas do pełnej prawdy, * zgodnie z obietnicą Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty umocniłeś w swoich wiernych podobieństwo do Twojego Syna, przyjmij ich modlitwy i spraw, aby uczestnicząc w pamiątce Jego Ofiary, przez którą nam wysłużył Ducha Świętego, * stawali się coraz doskonalszymi świadkami Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Albo:

Boże, nasz Ojcze, przyjmij z Ofiarą Twojego Jednorodzonego Syna tych bierzmowanych, którzy zostali naznaczeni Jego krzyżem i namaszczeni przez Ducha Świętego, spraw, niech razem z Chrystusem nieustannie ofiarują się Tobie *i zasłużą na pełniejsze dary Twojego Ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę sług Twoich i spraw, niech strzegąc daru Ducha Świętego, którego otrzymali, * dojdą do wiecznej nagrody. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 lud 2 prefacja o Duchu Świętym, nr 53, 54.

W Modlitwach eucharystycznych 1 – 3 specjalna modlitwa wstawiennicza za bierzmowanych.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Por. Hbr 6, 4

Radujcie się w Panu wszyscy, którzy zostaliście oświeceni, * skosztowaliście daru niebieskiego * i staliście się uczestnikami Ducha Świętego.

Albo: Ps 34 (33), 6. 9

Przystąpcie do Pana, a będziecie oświeceni, * skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, otocz swoim błogosławieństwem tych, którzy zostali namaszczeni Duchem Świętym i nakarmieni Sakramentem Twojego Syna, aby pokonali wszelkie przeciwności i przez swoją świętość byli radością Kościoła, * a swoimi uczynkami i miłością przyczyniali się do jego wzrostu w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Wszechmogący Boże, udziel pełni dojrzałości chrześcijańskiej tym, których obsypałeś darami Twojego Ducha i nakarmiłeś Ciałem Twojego Syna, aby stale okazywali wobec świata wolność Twoich przybranych dzieci * i przez swoją świętość spełniali prorocki urząd Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i w swojej miłości zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Zamiast zwykłego błogosławieństwa, na końcu Mszy udziela się błogosławieństwa w formie niżej podanej, albo odmawia się modlitwę nad ludem.

Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi * i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości. W. Amen.

Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi * i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary. W. Amen.

Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, * zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

 

MODLITWA NAD LUDEM

Zamiast podanego wyżej błogosławieństwa, można odmówić modlitwę nad ludem.

Diakon lub ministrant wzywa:

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Biskup wyciągnąwszy ręce nad ludem mówi:

Umocnij, Boże, to, co w nas zdziałałeś, i strzeż w sercach swoich wiernych darów Ducha Świętego, aby nie wstydzili się wyznawać przed światem Chrystusa ukrzyżowanego * i z ofiarną miłością spełniali Jego przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.