Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966585

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

3. MSZA PRZY UDZIELANIU CHRZTU

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

3. MSZA PRZY UDZIELANIU CHRZTU

 

Tę Mszę odprawia się w szatach koloru białego przy udzielaniu chrztu dorosłym,  zwłaszcza gdy w czasie tej samej czynności liturgicznej udziela się również bierzmowania.

Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, można ją odprawić także przy udzielaniu chrztu dzieciom.

Nie wolno użyć tego formularza w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, w uroczystości, Środę Popielcową i we wszystkie dni Wielkiego Tygodnia.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ef 4, 24

Przyobleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga, * w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Albo: Tt 3, 5. 7

Z miłosierdzia swego zbawił nas Bóg przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, * abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, * stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, Ty nam dajesz udział w misterium śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, spraw, abyśmy umocnieni przez Ducha, który czyni z nas Twoje dzieci, * prowadzili nowe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, nasz Ojcze, Ty nas odradzasz przez słowo życia, spraw, abyśmy przyjęli to słowo czystym sercem, * postępowali drogą prawdy i przynosili obfite owoce bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, Ty przez sakrament chrztu świętego upodobniłeś naszych braci (i siostry) do Twojego Syna, (udoskonaliłeś ich przez znamię bierzmowania) i włączyłaś ich do kapłańskiego ludu, * przyjmij ich jako miłą Tobie ofiarę razem z darami Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Panie, nasz Boże, dopuść nas do Twojego stołu, przy którym otrzymamy Ciało i Krew Twojego Syna, spraw, abyśmy z radością uczestnicząc w Uczcie eucharystycznej, * stali się współdziedzicami Świętych i Twoimi domownikami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Gdy odmawia się Kanon rzymski, w modlitwie wstawienniczej za żyjących wspomina się rodziców chrzestnych.

 

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N., (jeżeli okoliczności na to pozwalają, wymienia się imiona rodziców chrzestnych) którzy jako rodzice chrzestni przed-stawili Twoich wybranych do chrztu świętego, i o wszystkich tu zgromadzonych...

W modlitwach eucharystycznych 1 – 4 specjalna modlitwa wstawiennicza za nowo ochrzczonych.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 1 J 3, 1

Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec, * zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi * i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Albo: 1 J 3, 2

Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, * ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy Ciało i Krew Twojego Syna, spraw, abyśmy wzrastali w jedności Ducha Świętego i bratniej wspólnocie, * i przez czynną miłość osiągnęli pełne podobieństwo do Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Albo:

Boże, nasz Ojcze, w eucharystycznej Ofierze głosiliśmy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * spraw, abyśmy mocą tego Sakramentu także naszym życiem wyznawali to misterium. Przez Chrystusa, Pana naszego.