Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966346

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

2. MSZA W CZASIE SKRUTYNIÓW

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

2. MSZA W CZASIE SKRUTYNIÓW

 

Tego formularza używa się wtedy, gdy odbywają się skrutynia, albo w terminie właściwym, tj. w 3, 4 i 5 niedzielę W. Postu, albo w innym czasie.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Ez 36, 23-26

Gdy zajaśnieje w was moja świętość, * zgromadzę waz ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, * i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, * i dam wam ducha nowego.

 

KOLEKTA

Na pierwsze skrutynium:

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasi katechumeni z dobrym przygotowaniem i mądrze przystąpili do złożenia wyznania wiary, przez grzech pierworodny utracili oni godność dzieci Bożych, * niech ją odzyskają przez moc Ducha Świętego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Na drugie skrutynium:

Wszechmogący, wieczny Boże, napełnij Kościół święty radością z duchowego wzrostu i spraw, aby katechumeni, którzy za pośrednictwem rodziców otrzymali życie ziemskie, * przez łaskę chrztu odrodzili się do życia nowego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Na trzecie skrutynium:

Panie, nasz Boże, Ty dałeś wybranym do chrztu poznanie misteriów zbawienia, niech się odrodzą z wody i z Ducha Świętego * i staną się członkami Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Na pierwsze skrutynium:

Miłosierny Boże, pomóż swoim sługom godnie przygotować się na przyjęcie sakramentów * i wspomagaj ich w prowadzeniu życia oddanego Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Na drugie skrutynium:

Panie, nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na Ofiarę, która nas uzdrawia, i pokornie Cię prosimy, * abyśmy z należytą czcią i żywą wiarą ją złożyli za katechumenów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Na trzecie skrutynium:

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, i przez tę Ofiarę oczyść katechumenów, * w których wpoiłeś początki chrześci-jańskiej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja własna na poszczególne niedziele W. Postu, a w inne dni – okresowa.

Gdy odmawia się Kanon rzymski, w modlitwie wstawienniczej za żyjących wspomina się rodziców chrzestnych i odmawia się własną modlitwę: Boże, przyjmij…

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N., *

wymienia się imiona rodziców chrzestnych

którzy jako rodzicie chrzestni * przedstawią Twoich wybranych do chrztu świętego i o wszystkich tu zgromadzonych…

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę. * Składamy ją Tobie za sługi i służebnice Twoje, * których wybrałeś i wezwałeś do życia wiecznego * i do wielkiego daru Twojej łaski. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.)

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Gdy odczytano Ewangelię o Samarytance: J 4, 14

Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, * stanie się ona w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.

 

Gdy odczytano Ewangelię o niewidomym od urodzenia: Por. J 9, 11

Pan dotknął moich oczu, * poszedłem, obmyłem się, przejrzałem * i uwierzyłem Bogu.

 

Gdy odczytano Ewangelię o Łazarzu: J 11, 26

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, * nie umrze na wieki.

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Na pierwsze skrutynium:

Panie, nasz Boże, otaczaj opieką przygotowanie katechumenów, których przez sakramenty życia wiecznego chcesz uczynić członkami swojego Ciała, * i spraw, aby działała w nich łaska odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Na drugie skrutynium:

Boże, nasz Ojcze, zawsze wspieraj swoich katechumenów, nawróconych prowadź prostymi drogami, otaczaj ich opieką, gdy się Tobie powierzają, i w swojej dobroci kieruj nimi, * bo przeznaczyłeś ich do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Na trzecie skrutynium:

Panie, nasz Boże, niech Twój lud żyje w jedności i całym sercem Tobie służy, spraw, aby wolny od wszelkiego zamętu, radował się nadzieją zbawienia * i gorliwie modlił się za katechumenów. Przez Chrystusa, Pana naszego.