Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10855256

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Jeżeli trzeba, można podać ludowi krótkie ogłoszenia.

Następnie kapłan zwrócony do ludu, rozkładając ręce mówi:

Pan z wami.

Lud odpowiada:
I z duchem Twoim.

Kapłan błogosławi lud mówiąc:
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Lud odpowiada:
Amen.

W niektórych dniach i okolicznościach tę formułę błogosławieństwa poprzedza zgodnie z przepisami inna, uroczysta formuła błogosławieństwa albo modlitwa nad ludem.
Potem diakon albo sam kapłan ze złożonymi rękami, zwrócony do ludu, mówi:

Idźcie w pokoju Chrystusa.

Lud odpowiada:
Bogu niech będą dzięki.

Kapłan na znak czci całuje ołtarz jak na początku Mszy i złożywszy razem z ministrantami należny ukłon, a przyklęknąwszy, jeśli na ołtarzu jest Najświętszy Sakrament, odchodzi.

Jeżeli bezpośrednio po Mszy następuje inna czynność liturgiczna, opuszcza się obrzędy zakończenia.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PONTYFIKALNE


B. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
W. Teraz i na wieki.
B. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
B. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.

Biskup może się posłużyć jedną z formuł uroczystego błogosławieństwa albo odmówić Modlitwę nad ludem. 

 

 UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA


Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie ma, sam kapłan, może skierować do wiernych wezwanie: Pochylcie głowy na błogosławieństwo, lub podobne. Następnie kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia formuły błogosławieństwa, a wszyscy odpowiadają: Amen. Następuje formuła odesłania wiernych.

I. NA OKRESY ROKU KOŚCIELNEGO
1. W ADWENCIE
Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjcie Jego Syna + i oczekujecie Jego przyjcia w chwale; * niech was owieci wiatłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. W. Amen.
Niech w tym życiu Bóg da wam stałoć w wierze, radoć w nadziei * i gorliwoć w pełnieniu uczynków miłoci. W. Amen.
Radujecie się z przyjcia Odkupiciela w ludzkim ciele, niech On da wam radoć z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

2. W NARODZENIE PAŃSKIE
Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemnoci wiata * i przez Jego narodzenie napełnił wiatłem tę najwiętszą noc (ten najwiętszy dzień), * niech oddali od was ciemnoci grzechu i owieci wasze serca wiatłem łaski. W. Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, * niech napełni wasze dusze swoją radocią * i uczyni was głosicielami Ewangelii. W. Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem * niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłoci, *abycie się stali uczestnikami społecznoci Świętych w niebie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

3. NA POCZĄTKU ROKU
Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, * niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. W. Amen.
Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, * da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłoć, która wszystko przetrwa. W.Amen.
Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą * dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

4. W OBJAWIENIE PAŃSKIE
Bóg, który was wezwał z ciemnoci do swojego przedziwnego wiatła, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze nadziei i miłoci. W. Amen.
Dzisiaj Chrystus ukazał się wiatu jako wiatło janiejące w ciemnoci, * z ufnocią idźcie za Nim, * abycie się stali wiatłem dla waszych braci. W. Amen.
Mędrcy szli za gwiazdą i z radocią znaleźli Chrystusa, * niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana., * który jest Światłocią ze Światłoci. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

5. O MĘCE PAŃSKIEJ
Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłoci, * niech sprawi abycie przez służbę Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. W. Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od mierci wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez końca. W. Amen.
Wszystkim, którzy Go naladują w Jego uniżeniu, * niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

6. NA WIGILIĘ WIELKANOCNĄ I W DNIU WIELKANOCY
Niech w uroczystoć wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu. W.Amen.
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale. W. Amen.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radoci, * niech sprawi abycie obchodzili nieprzemijające więta w radoci wiecznej. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

7. W OKRESIE WIALKANOCNYM
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radocią ze swojego błogosławieństwa. W. Amen.
Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnocią, * niech da wam udział w życiu wiecznym. W. Amen.
Przez chrzest zmartwychwstalicie razem z Chrystusem, * niech On sprawi, * abycie przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

8. NA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca. W. Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, * niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa. W. Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, * a równoczenie jest z nami aż do końca wiata, * niech wam pozwoli dowiadczać swojej obecnoci. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

9. O DUCHU ŚWIĘTYM
Bóg, Ojciec wiatłoci, który {w dniu dzisiejszym) owiecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego W. Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, * który ukazał się nad uczniami, * oczyci wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim wiatłem. W. Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, * niech sprawi, abycie trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

10. W OKRESIE ZWYKŁYM, A
(Błogosławieństwo Aaronowe, Lb 6, 24-26)
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. W. Amen.
Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. W. Amen.
Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

11. W OKRESIE ZWYKŁYM, B
(Por. Flp 4, 7)
Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, * niech strzeże waszych serc i myli * w poznaniu i miłoci Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, * i Duch Święty. W. Amen.

12. W OKRESIE ZWYKŁYM, C
Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądroć, * która prowadzi do zbawienia. W.Amen.
Niech was poucza słowami Pisma więtego * i pomoga wytwać w pełnieniu dobrych uczynków. W. Amen.
Niech wam ukaże drogę pokoju i miłoci * i kieruje wasze kroki ku sobie W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

13. W OKRESIE ZWYKŁYM, D
Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju * i udzieli wam swojego błogosławieństwa. W. Amen.
Niech was uwolni od wszelkiego zamętu * i umocni wasze serca w swojej miłoci. W. Amen.
Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłocią, * aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki * i przygotowało was do radoci życia wiecznego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

14. W OKRESIE ZWYKŁYM, E
Niech Bóg wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwnoci * i udzieli wam swoich darów. W. Amen.
Niech otworzy wasze serca na swoje słowa * i przygotuje was na nieprzemijające radoci. W. Amen.
Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, * abycie biegli drogą przykazań Bożych * i stali się dziedzicami Królestwa niebieskiego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.


II. W LITURGICZNYCH DNIACH ŚWIĘTYCH
15. O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Bóg, który odkupił wiat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. W. Amen.
Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia. W. Amen.
Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej uroczystoć (więto), * niech Bóg udzieli prawdziwej radoci i szczęcia wiecznego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

16. O ANIOŁACH
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * w którego oblicze wpatrują się Aniołowie. W. Amen.
Niech Pan Bóg pole przed wami swoich Aniołów * aby was strzegli na wszystkich drogach życia. W. Amen.
Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, * abycie ze wszystkimi chórami Aniołów mogli Go wysławiać przez wieki. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

17. O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH PIOTRZE I PAWLE
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, który zbudował Kociół na wierze więtego Piotra * i przez niego umocnił waszą wiarę W. Amen.
Przez nauczanie więtego Pawła Bóg owiecił narody pogańskie, * niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa. W. Amen.
Niech władza powierzona więtemu Piotrowi i słowa głoszone przez więtego Pawła, za ich wstawiennictwem pomogą wam dojć do tej ojczyzny, * do które Apostołowie weszli przez męczeństwo W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

18. O APOSTOŁACH
Bóg, który oparł waszą wiarę na wiadectwie Apostołów, * niech was błogosławi za wstawiennictwem więtych apostołów N. i N. (więtego apostoła N.). W. Amen.
Niech Bóg sprawi, abycie kierowani nauką i przykładem Apostołów * stali się dla wszystkich wiadkami prawdy. W.Amen.
Święci Apostołowie, którzy przekazali wam wiarę, * niech wam pomogą dojć do wiecznej ojczyzny. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

19. O MĘCZENNIKACH
Niech za wstawiennictwem więtego męczennika N. Bóg was błogosławi * i zachowa od zła wszelkiego. W. Amen.
Niech Bóg sprawi, abycie trwali w katolickiej wierze * i mężnie ją wyznawali przed ludźmi. W. Amen.
Niech wam da wieczną radoć ze Świętymi, * których mierć była cenna w Jego oczach. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

20. O PASTERZACH
Bóg, który przez więtych pasterzy prowadzi swój lud do niebieskiej ojczyzny, * niech wam hojnie udzieli swojego błogosławieństwa. W. Amen.
Bóg, który gromadzi was przy jednym Stole eucharystycznym i posila jednym Chlebem, * niech da wam jedno serce i jednego ducha. W. Amen.
Waszymi słowami i przykładem waszej miłoci * pociągajcie wszystkich ludzi do Chrystusa. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

21. O DOKTORACH KOŚCIOŁA
Bóg, który was powołał z ciemnoci do swojego przedziwnego wiatła, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa, abycie chodzili w Jego wiatłoci. W. Amen.
Niech Syn Boży da wam prawdziwą mądroć, która prowadzi do zbawienia. W. Amen.
Niech Duch Święty zachowa was od błędów * i prowadzi drogą pokoju i miłoci. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

22. O DZIEWICACH
Bóg, którego oglądają ludzie czystego serca,* niech was zachowa od wszelkiego grzechu. W. Amen.
Syn Boży niech sprawi, abycie pamiętali, że wasze ciała są wiątynią Bożą * i Duch Święty w was mieszka. W. Amen.
Niech Duch Święty da wam wytrwałoć w modlitwie * i doprowadzi was do Królestwa niebieskiego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

23. O JEDNYM ŚWIĘTYM
Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu więtego N. (Patrona waszej wspólnoty, albo: parafii, albo: diecezji, albo: narodu) niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju. W. Amen.
Jezus Chrystus, który ukazał w więtym N. moc swojej łaski * niech was uczyni wiernymi wiadkami Ewangelii. W. Amen.
Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

24. O WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Bóg, który jest chwałą i radocią Świętych, pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystoć, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze. W. Amen.
Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do więtego życia w służbie Boga i bliźnich. W. Amen.
Niech Bóg sprawi, abycie ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, którą przygotował dla dzieci Kocioła. W.Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.


III. INNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
25. NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
Bóg, Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na powięcenie (na rocznicę powięcenia) tego kocioła, niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. W. Amen.
Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci, niech was uczyni swoją wiątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. W. Amen.
Niech Bóg zamieszka w waszych duszach oczyszczonych z grzechu, * abycie mogli osiągnąć wieczne szczęcie z wszystkimi Swiętymi. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.

26. W LITURGII ZA ZMARŁYCH
Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka * i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. W. Amen.
Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym wiatła i pokoju. W. Amen.
Niech nam da szczęliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.