Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10855425

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
 
 Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
GC  
Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko * oraz nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie ofiarę czystą.

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA
W NIEDZIELE
Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie.

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, *w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień,* (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela.

W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek.

W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, został za nas wydany.

OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień,* Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę.

W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków.

W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, * został przedstawiony w świątyni.

W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem.

W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, * w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością * i napełniłeś swoją obecnością.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Niepokalana Dziewica, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * poświęcony pamięci wszystkich Świętych, * którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa * i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale.

W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego * Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa.

Kapłan składa ręce i trzymając je nad wyciągnięte nad darami, mówi:
WK  
Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego Ducha te dary, * które przynieśliśmy Tobie,
składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:
aby się stały Ciałem + i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
składa ręce.
który nam nakazał spełniać to misterium.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.
On bowiem tej nocy, której był wydany,
Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
lekko się pochyla.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.


Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.
Następnie mówi:

Podobnie po wieczerzy
Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
wziął kielich * i dzięki Tobie składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:
lekko się pochyla

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.


Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.
Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:


AKLAMACJA PIERWSZA
GC  
Oto wielka tajemnica wiary.

Lud odpowiada:
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA DRUGA
GC  
Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Lud odpowiada:
Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA TRZECIA
GC  
Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Lud odpowiada:
Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA
GC  
Tajemnica wiary.

Lud odpowiada:
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:
WK  
Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, * jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych modłów * tę żywą i świętą Ofiarę.
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. * Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1K  
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, * abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, * przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, * ze świętymi Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.)
Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona.
i wszystkimi Świętymi, * którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2K  
Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. *Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego Papieża N., *naszego Biskupa N. wszystkich biskupów świata, duchowieństwo * i cały lud odkupiony.
OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów.

W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU
Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, * którzy dzisiaj przez chrzest (i bierzmowanie) * zostali włączeni do Twojego ludu * aby z wiarą i odwagą * szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.

W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * i zachowaj w nich swoją łaskę.

W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW
Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. * Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) * w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, * którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. * W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci * rozproszone po całym świecie.
 Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą,
Składa ręce.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Jeżeli tej modlitwy używa się w Mszach ofiarowanych za zmarłych, można ostatnią część modlitwy wstawienniczej zmienić następująco:
 Pamiętaj o Twoim słudze N.* którego (Twojej służebnicy N., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. *Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony(a) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu, * gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi * i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, * do swojego ciała uwielbionego. * Przyjmij również do swojego Królestwa * naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, * gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, * bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, *przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni * i chwalić Cię będziemy bez końca
Składa ręce
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. 

Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i, podnosząc je, mówi:
WK  
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego,* wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Lud odpowiada:
Amen.

Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.