Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9580195

Odwiedza nas 203 gości oraz 0 użytkowników.

17 października: św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

17 października

Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

wspomnienie obowiązkowe

Św. Ignacy był drugim następcą św. Piotra na biskupstwie w Antiochii. Za czasów cesarza Trajana został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. W tym celu wysłano go do Rzymu. Z drogi pisał listy do gmin chrześcijańskich wyrażając w nich gorące pragnienie męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. Św. Ignacy osiągnął koronę męczeńską w Rzymie około roku 107. Imię jego wymienia się w Kanonie rzymskim.

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ga 2, 19-20

Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, * teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus; * życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, * który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, + spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, Ty przyjąłeś ofiarę świętego Ignacego, + który jako pszenica Chrystusa został zmielony zębami dzikich zwierząt i stał się czystym chlebem, * przyjmij Ofiarę, którą my Tobie składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Jestem pszenicą Chrystusową: * niech zmielą mnie zęby dzikich zwierząt, * bym stał się czystym chlebem.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, niech nas pokrzepi Chleb eucharystyczny, + który przyjęliśmy w dzień narodzin dla nieba świętego Ignacego, * abyśmy przez swoje uczynki zasługiwali na nazwę chrześcijan. Przez Chrystusa, Pana naszego.