Die 2 februarii: IN PRÆSENTATIONE DOMINI

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Die 2 februarii

IN PRÆSENTATIONE DOMINI

Festum

 

De benedictione et processione candelarum

Forma prior: Processio

 

1. Hora competenti fit collecta in ecclesia minore vel in alio loco apto extra ecclesiam, ad quam processio tendit. Fideles tenent in manibus candelas non accensas.

2. Accedit sacerdos cum ministris, indutus paramentis albis sicut ad Missam; sed pro casula sacerdos sumere potest pluviale, quod deponit, expleta processione.

3. Dum accenduntur candelæ, cantatur antiphona vel alius cantus aptus.

4. Sacerdos, cantu absoluto, ad populum conversus dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Postea populum de more salutat, ac deinde introductoriam monitionem profert, qua fideles ad celebrandum ritum huius festi actuose et conscie invitantur, his vel similibus verbis:

Fratres caríssimi: Ante dies quadragínta celebrávimus

cum gáudio festum Nativitátis Dómini. Hódie vero occúrrit

dies ille beátus, quo Iesus a María et Ioseph præsentátus

est in templo, extérius quidem legem implens, rerum

veritáte autem occúrrens pópulo suo credénti. Spíritu

Sancto impúlsi, in templum venérunt beáti illi senes et

cognovérunt Dóminum eódem Spíritu illumináti, et conféssi

sunt eum in exsultatióne. Ita et nos, congregáti in

unum per Spíritum Sanctum, procedámus ad domum Dei

óbviam Christo. Inveniémus eum et cognoscémus in fractióne

panis, donec véniat maniféstus in glória.

 

5. Post monitionem sacerdos benedicit candelas, dicens, extensis manibus:

Orémus.

Deus, omnis lúminis fons et orígo,

qui iusto Simeóni Lumen ad revelatiónem géntium

hódie demonstrásti,

te súpplices deprecámur,

ut hos céreos sanctificáre tua + benedictióne dignéris,

tuæ plebis vota suscípiens,

quæ ad tui nóminis laudem eos gestatúra concúrrit,

quátenus per virtútum sémitam

ad lucem indeficiéntem perveníre mereátur.

Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Vel:

Deus, lumen verum, ætérnæ lucis propagátor et auctor,

córdibus infúnde fidélium perpétui lúminis claritátem,

ut, quicúmque in templo sancto tuo

splendóre præséntium lúminum adornántur,

ad lumen glóriæ tuæ felíciter váleant perveníre.

Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Et aspergit candelas aqua benedicta, nihil dicens, incensum imponit ad processionem.

 

6. Tunc sacerdos accipit a diacono vel ministro candelam accensam sibi præparatam et incipit processio, clamante diacono (vel, eo deficiente, ipso sacerdote):

 

7. Omnes, candelas accensas gestant. Progrediente processione cantatur una alterave ex antiphonis quæ sequuntur, scilicet antiphona Lumen ad revelatiónem cum cantico (Lc 2, 29-32), vel antiphona Adórna vel alius cantus aptus:

 

I

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium,

et glóriam plebis tuæ Israel.

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine,

secúndum verbum tuum in pace.

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium...

Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum.

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium...

Quod parásti ante fáciem ómnium populórum.

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium...

 

II

Ant. Adórna thálamum tuum, Sion, et súscipe Regem

Christum: ampléctere Maríam, quæ est cæléstis porta: ipsa

enim portat Regem glóriæ novi lúminis: subsístit Virgo, addúcens

mánibus Fílium ante lucíferum génitum: quem accípiens

Símeon in ulnas suas, prædicávit pópulis, Dóminum

eum esse vitæ et mortis, et Salvatórem mundi.

 

8. Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur introitus Missæ. Sacerdos, cum ad altare pervenerit, illud veneratur et, pro opportunitate, incensat. Deinde pergit ad sedem, ubi, deposito pluviali, si illud adhibuit in processione, et assumpta casula, post cantatum hymnum Glória in excélsis, dicit de more collectam. Missa prosequitur modo consueto.

 

Forma altera: Introitus sollemnis

 

9. Sicubi processio fieri nequit, fideles congregantur in ecclesia, candelas in manibus tenentes. Sacerdos, indutus sacris vestibus pro Missa coloris albi, cum ministris et aliqua deputatione fidelium accedit ad locum aptum, vel ante portam vel in ipsa ecclesia, ubi saltem magna pars fidelium ritum commode participare possit.

10. Cum sacerdos ad locum pro benedictione candelarum statutum pervenerit, accenduntur candelæ, dum canitur antiphona Ecce Dóminus (n. 3), vel alius cantus aptus.

11. Deinde sacerdos, post salutationem et monitionem, benedicit candelas, ut supra nn. 4-5; et fit processio ad altare, cum cantu (nn. 6-7). Ad Missam ea servantur quæ supra n. 8 indicantur.

 

Ad Missam

Ant. ad introitum Cf. Ps 47, 10-11

Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam

in médio templi tui.

Secúndum nomen tuum, Deus,

ita et laus tua in fines terræ;

iustítia plena est déxtera tua.

Dicitur Glória in excélsis.

 

 

Collecta

Omnípotens sempitérne Deus,

maiestátem tuam súpplices exorámus,

ut, sicut Unigénitus Fílius tuus

hodiérna die cum nostræ carnis substántia

in templo est præsentátus,

ita nos fácias purificátis tibi méntibus præsentári.

Per Dóminum.

Quando hoc festum incidit in dominicam, dicitur Credo.

 

Super oblata

Gratum tibi sit, Dómine, quǽsumus,

exsultántis Ecclésiæ munus oblátum,

qui Unigénitum Fílium tuum voluísti

Agnum immaculátum tibi offérri pro sǽculi vita.

Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum.

 

Præfatio: De mysterio Præsentationis Domini.

Textus sine cantu:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.

R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre,

nos tibi semper et ubíque grátias ágere:

Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus:

Quia coætérnus hódie in templo tuus Fílius præsentátus

glória Israel et lumen géntium a Spíritu declarátur.

Unde et nos, Salutári tuo in gáudiis occurréntes,

cum Angelis et Sanctis te laudámus, sine fine dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

 

Ant. ad communionem Lc 2, 30-31

Vidérunt óculi mei salutáre tuum,

quod parásti ante fáciem ómnium populórum.

 

Post communionem

Per hæc sancta quæ súmpsimus, Dómine,

pérfice in nobis grátiam tuam,

qui exspectatiónem Simeónis implésti,

ut, sicut ille mortem non vidit

nisi prius Christum suscípere mererétur,

ita et nos, in occúrsum Dómini procedéntes,

vitam obtineámus ætérnam.

Per Christum.