Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966593

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Piątek III tygodnia Adwentu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Piątek III tygodnia Adwentu

 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 56,1-3a.6-8
Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich narodów

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Tak mówi Pan:

„Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Błogosławiony człowiek, który tak czyni,
i syn człowieczy, który się stosuje do tego:
czuwając, by nie pogwałcić szabatu,
i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.

Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: «Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu!» Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi wygnańców Izraela: „Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 67 2-3, 5, 7-8

Refren: Niech Ciebie, Boże, sławią wszystkie ludy.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą, +
że rządzisz ludami sprawiedliwie  *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ziemia wydała swój owoc; *
Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił.
niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA J 5, 33-36
Jan był lampą, co płonie i świeci

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Żydów:

„Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.