Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966503

Odwiedza nas 161 gości oraz 0 użytkowników.

Czwartek I tygodnia Adwentu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Czwartek I tygodnia Adwentu

 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 26,1-6
Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W ów dzień śpiewać będą
tę pieśń w ziemi judzkiej:
„Miasto mamy potężne;
On jako środek ocalenia
sprawił mury i przedmurze.
Otwórzcie bramy!
Niech wejdzie naród sprawiedliwy,
dochowujący wierności;
jego charakter stateczny
Ty kształtujesz w pokoju,
w pokoju, bo Tobie zaufał.
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
bo Pan jest wiekuistą Skałą!
Bo On poniżył przebywających na szczytach,
upokorzył miasto niedostępne,
upokorzył je aż do ziemi,
sprawił, że w proch runęło.
Podepcą je nogi, nogi biednych
i stopy ubogich”.

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 118,1 i 8-9,19-21,25-27a

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo łaska Jego trwa na wieki.
Lepiej się uciec do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał  *
i stałeś się moim Zbawcą.

O Panie, Ty nas wybaw, *
O Panie, daj nam pomyślność.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem ! *
I daje nam światło.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 55,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć,
wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA Mt 7,21.24-27
Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Oto słowo Pańskie.